Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/03-16   -   Pressemeddelelse

Højere adgangskrav til læreruddannelsen giver resultater

Ny evaluering viser, at optagelsessamtalerne til læreruddannelsen er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over fremskridt og opfordrer dygtige og engagerede unge til at søge ind på uddannelsen inden 15. marts.

Nye adgangskrav til læreruddannelsen har siden 2012 medført, at det faglige niveau er hævet, samt at lidt færre studerende falder fra uddannelsen.

En ny evaluering viser, at andelen af optagne med et karaktergennemsnit på 7 eller højere siden 2012 er steget fra 35 procent til 53 procent. Og det reducerede frafald ses særligt blandt den del, der blev optaget gennem optagelsessamtaler.

Den nye 'Evaluering af optagelsessamtalerne på læreruddannelsen Optaget 2015' er udarbejdet af Styrelsen for Videregående Uddannelser i samarbejde med Danske Professionshøjskoler.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs er glad for udviklingen. Hun opfordrer samtidig unge til at overveje at blive lærer og huske at søge i tide.

- Evalueringen tyder på, at vi er blevet langt bedre til at udpege de ansøgere, som har forudsætningerne for og engagementet til at blive gode lærere. Vi har brug for dygtige lærere, som vil være med til at løse en af de allervigtigste opgaver i det danske uddannelsessystem og undervise vores børn og unge i blandt andet folkeskolen, siger Ulla Tørnæs.
Optagelsessamtalerne blev indført med en reform af læreruddannelsen i 2012 som et krav til alle ansøgere med karaktergennemsnit under 7. De skal sikre en fagligt stærkere uddannelse, som matcher folkeskolens behov.

Ansøgere med karaktergennemsnit under 7 skal søge gennem kvote 2 senest 15. marts.

Fakta fra evalueringen:
- I 2015 modtog professionshøjskolerne 16 procent flere ansøgere til læreruddannelsen i forhold til 2014. Antallet af optagne er steget 6 procent.
- 18 procent bliver afvist til optagelsessamtalerne. Det er en mærkbar forskel i forhold til 2013 og 2014, hvor henholdsvis 10 og 13 procent blev afvist.
- Andelen af optagne med et karaktergennemsnit på 7 eller højere er siden 2012 steget fra 35 procent til 53 procent. Det samlede karaktergennemsnit er i samme periode steget fra 6,2 til 6,9.
- Et af de centrale formål med det nye optagelsessystem er at nedbringe frafaldet. På læreruddannelsen er der således sket en reduktion i frafaldet på første studieår fra 17 procent for studerende optaget i 2012 til 13 procent for optaget i 2014. Faldet er tydeligst blandt de studerende med laveste karakterer.
- Den største frasortering sker dog inden optagelsessamtalen. I 2015 mødte 18 procent slet ikke op til deres mulighed for optagelsessamtale.

Pressekontakt

Lars Beer Nielsen
Kontorchef
  7231 8910

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire