Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-16   -   Pressemeddelelse

Næsten 55.000 har søgt en videregående uddannelse via kvote 2

54.932 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer institutionerne til at indrette optaget, så de får de mest motiverede og bedst kvalificerede studerende ind på deres uddannelser.

54.932. Så mange har i år søgt om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, da fristen udløb 15. marts kl. 12.00. Det endelige kvote 2-ansøgningstal bliver opgjort i begyndelsen af april. I forhold til sidste års kvote 2 søgning er der foreløbigt godt 3.710 flere ansøgere - svarende til 7,2 procent.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs opfordrer uddannelsesinstitutionerne til at indrette optaget, så de optager de bedst kvalificerede og motiverede studerende.

- For mig er det vigtigt, at vi har et optagelsessystem, der sikrer, at de unge mennesker er godt klædt på til at gennemføre den uddannelse, som de kommer ind på. Der skal være et godt match mellem studerende og uddannelsens krav. På den måde kan vi eksempelvis reducere frafald på uddannelserne, som er dyrt for samfundet og forsinker den enkelte studerende.
- Hvordan optaget indrettes bedst muligt, kan være forskelligt fra institution til institution. På nogle uddannelser er karakterer det bedste redskab, på andre uddannelser er det samtaler og test eller en kombination. Det er den enkelte institution, der er bedst til at foretage den vurdering, siger Ulla Tørnæs.

For eksempel er frafaldet på læreruddannelsen lavere, efter der er indført et karakterkrav på 7 suppleret med optagelsessamtaler for ansøgere med karaktergennemsnit under 7. Det viser en netop offentliggjort evaluering.

Ministeren opfordrer også unge til generelt at tænke sig rigtig godt om, når de skal vælge uddannelse - også frem mod 5. juli, hvor der er frist for søgning via kvote 1.

- Uddannelse er nøglen til frihed, men det er slet ikke ligegyldigt, hvilken dør din uddannelsesnøgle åbner. Derfor ser jeg det som en vigtig opgave at sikre, at de studerende har den bedst mulige information om deres muligheder på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Jeg vil derfor råde alle unge, der søger ind på en uddannelse, til grundigt at overveje mulighederne på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, siger Ulla Tørnæs.
En opgørelse over fordelingen af søgningen på hovedområder og uddannelsestyper bliver offentliggjort på ufm.dk i begyndelsen af april 2016. Det endelige antal ansøgere til de videregående uddannelser i 2016 kan først opgøres efter den 5. juli.

Om søgning gennem kvote 2
Da alle ansøgere har søgt digitalt via selvbetjeningsløsningen optagelse.dk, kan det foreløbige antal offentliggøres allerede nu. Det endelige antal vil dog stige, da det også inkluderer ansøgere, der har søgt uden NemID og ansøgere, der har fået dispensation fra at søge digitalt.

En vækst i antallet af ansøgere gennem kvote 2 medfører ikke nødvendigvis en vækst i det samlede antal ansøgere. De seneste år har kvote 2-tallene dog været en strømpil for en generel stigning i det samlede antal ansøgere.
Information om alle de videregående uddannelser kan findes på Uddannelsesguiden ug.dk
Information om brancher, indkomst, ledighed, iværksætteri, frafald og gennemførselstid kan findes på uddannelseszoom.dk.

Om søgning og optag i 2016
15. marts 2016: Frist for ansøgning i kvote 2, samt for ansøgere med adgangsgrundlag fra udlandet og ansøgere til uddannelser med optagelsesprøve/samtale.
5. juli 2016: Frist for ansøgning i kvote 1. Den samlede søgning til de videregående uddannelser kan opgøres efter 5. juli.
30. juli 2016: Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Om søgning og optag i 2015
Det totale antal ansøgere pr. 15. marts kl. 12 var 51.222 personer. Efter den endelige opgørelse af kvote 2-søgningen i april var tallet 55.415.
Det samlede søgningstal (både kvote 1 og 2) var 93.924 ansøgere.
Den endelige opgørelse af optaget per oktober viste, at i alt 65.289 personer blev optaget på en videregående uddannelse i 2015.

Pressekontakt

Jens Storm
Kontorchef
  7231 7982
Trine Søndergaard
Pressekonsulent
  7231 8009

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire