Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-16   -   Pressemeddelelse

Virksomheder i hele Danmark skal have bedre adgang til den nyeste forskning

Når en virksomhed i Thy eller Maribo ønsker inspiration til at udvikle sig, bliver der nu kortere vej til hjælpen. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal give virksomheder bedre adgang til de nyeste forskningsresultater og skabe større national og lokal vækst og udvikling.

I de store universitetsbyer har virksomhederne gode muligheder for at få fat i den viden, der produceres på universiteterne. Den adgang er noget sværere uden for de store byer. Det skal der laves om på, for forskning bidrager til udvikling og vækst.

Derfor fremlægger Danmarks Klyngeforum, som består af seks ministerier sammen med de fem regioner, Danske Regioner og KL, nu en ny strategi for, hvordan danske virksomheder gennem erhvervsklynger og innovationsnetværk får bedre adgang til den nyeste forskning. Erhvervsklyngerne fungerer som faglige samlingspunkter for op mod 12.000 små og mellemstore virksomheder, hvor de kan sparre med danske videninstitutioner og med hinanden.

- Danske forskningsresultater skal ud og gøre gavn i virksomheder i hele Danmark. For at få mest muligt ud af den nyeste viden skal virksomhederne blive endnu bedre til at arbejde sammen med forskningsinstitutionerne. Strategien skal sørge for, at erhvervsklyngerne fungerer mere effektivt som brobyggere til forskningen, så virksomheder over hele landet lettere kan skabe nye produkter, produktionsmetoder og ikke mindst arbejdspladser, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Erhvervsklynger bidrager til innovation
Siden lanceringen af den første klynge- og netværksstrategi i 2013 er der skabt gode resultater. Opgørelser viser, at erhvervsklyngerne hvert år bidrager til, at mere end 1.500 virksomheder skaber nye produkter og metoder. Samtidig viser analyser, at virksomheder, der deltager i innovationsnetværk har en markant højere produktivitetsvækst end andre lignende virksomheder.

- Regionerne arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser gennem regionale styrkepositioner, og netop det indgår som en central byggesten i den nye nationale klyngestrategi. Vi har set, at erhvervsklyngerne hjælper virksomhederne med at skabe innovative løsninger og dermed vækst og job. Når indsatsen tager udgangspunkt i de unikke styrker, som hver landsdel har, øger vi mulighederne for at skabe vækst og udvikling i hele landet, siger Jens Stenbæk, næstformand i Danske Regioner.

Bag strategien står Danmarks Klyngeforum, hvor de ansvarlige ministerier, regioner og større kommuner samarbejder om at give sammenhæng i indsatsen og indfri strategiens mål.

Visionen er, at Danmark får endnu stærkere og mere professionelle erhvervsklynger, der skaber høj værdi - både for virksomheder og samfund. Det skal ske i form af innovation, vidensamarbejde, vækst, løsning af samfundsudfordringer, internationalt samarbejde og tiltrækning af investeringer.

Strategien har fem indsatsområder:
- Erhvervsklyngerne skal fungere som fora for deling af viden mellem erhvervsliv og videninstitutioner, så ny forskning hurtigt og effektivt tages i anvendelse.
- Erhvervsklyngerne skal orientere sig internationalt og etablere samarbejde med udenlandske virksomheder og videninstitutioner. Det skal sørge for, at danske virksomheder får god kontakt til samarbejdspartnere i udlandet.
- Klyngernes samarbejde med eksempelvis kommuner, regioner, organisationer skal styrkes, så der skabes større sammenhæng og værdi af den samlede nationale og regionale vækst- og innovationsindsats.
- De danske erhvervsklynger skal fortsat udvikles og professionaliseres, så deres potentialer for at bidrage til vækst og innovation såvel nationalt som regionalt udnyttes optimalt.
- Det forpligtende samarbejde mellem de ansvarlige ministerier, regioner og kommuner om klyngeindsatsen skal styrkes med henblik på at give en effektiv og sammenhængende klyngestruktur, der dækker hele landet.

Parterne i Klyngeforum vil inden for de fem indsatsområder i alt iværksætte 20 konkrete initiativer over de næste tre år for at indfri strategiens ambitioner og pejlemærker.

Om klynger
Danmark har en klyngestruktur med omkring 45 væsentlige erhvervsklynger og innovationsnetværk samt en række mindre, spirende klynger, der tilsammen dækker væsentlige dele af dansk erhvervsliv, både geografisk, branchemæssigt og teknologisk. Erhvervsklynger er mødesteder for op mod 12.000 små og mellemstore virksomheder og en lang række videninstitutioner og derfor et vigtigt virkemiddel i det samlede innovations- og erhvervsfremmesystem sammen med GTS-institutter, universiteter, uddannelsesinstitutioner, innovationsmiljøer, Eksportrådet, væksthuse med videre.

Pressekontakt

Steen Bruun Jensen
Presse- og kommunikationskonsulent
  7231 8216

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire