Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-16   -   Pressemeddelelse

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afventer lovgivningsmæssige tiltag på området.

Vestre Landsret afgjorde ved dom af 30. marts 2016, at Helmuth Nyborg ikke har begået videnskabelig uredelighed i forbindelse med udgivelse af en videnskabelig artikel i 2011. Landsretten fandt, at det hverken var videnskabeligt uredeligt at undlade at oplyse om en tredje persons væsentlige bidrag til artiklen eller at angive en mangelfuld FN-reference.

UVVU har besluttet ikke at anke dommen til Højesteret.

- Som jeg ser det, afspejler landsrettens dom, at retsgrundlaget vedrørende videnskabelig uredelighed ikke er helt entydigt. Det gælder navnlig i forhold til vurderingen af, hvornår en forsker træder så meget ved siden af, at det må karakteriseres som videnskabelig uredelighed., udtaler Anne Thalbitzer, formand for UVVU.

- Det er i alles interesse, at der skabes bedre klarhed på området. En sådan klarhed vil mere hensigtsmæssigt kunne opnås gennem de lovgivningsmæssige tiltag, der må forventes som følge af anbefalingerne fra det særlige ekspertudvalg, frem for ved, at UVVU anker den konkrete dom, siger hun.

Det særlige ekspertudvalg nedsat af uddannelses- og forskningsministeren i 2015 afgav i december 12 anbefalinger til ændringer af UVVU-systemet

Pressekontakt

Charlotte Elverdam
Kontorchef
  72 31 82 20

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire