Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/04-16   -   Pressemeddelelse

Ny analyse: Mange uddannelser med stort optag og høj ledighed

Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser steget med cirka 50 procent. Knap halvdelen af uddannelserne har i perioden samtidig haft en høj ledighed. Det viser, at vi har en stor udfordring med matchet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet, siger uddannelses- og forskningsministeren.

En ny analyse, foretaget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, viser, at en lang række uddannelser i perioden 2007-2014 har haft en meget høj ledighed blandt nyuddannede samtidigt med, at optaget er vokset. Det gælder eksempelvis uddannelsen "Turisme", hvor optaget er mere end firedoblet til trods for, at uddannelsen har haft en gennemsnitlig ledighed på 29 procent i samme periode.

Omvendt viser analysen også, at en række uddannelser med lav ledighed har haft et lavt optag. Det gør sig blandt andet gældende for "matematik og økonomi" samt "biomekanik".

- Tallene bekræfter, at vi har en rigtig stor udfordring med at skabe det rette match mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet. Det går simpelthen ikke, at optaget er steget så markant på uddannelser med høj ledighed, og der samtidig er uddannelser med lav ledighed og lavt optag. Den udvikling skal vi have vendt, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Analysen offentliggøres i dag, hvor Uddannelses- og Forskningsministeriet holder Uddannelsesmøde i Kolding. Her samles rektorer, bestyrelsesformænd for alle videregående uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter fra en bred kreds af interessenter på det uddannelsespolitiske område for at diskutere kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser steget med ca. 50 procent. For nyuddannede set under ét har ledigheden været 9 procent i gennemsnit. Det er omkring det dobbelte af den registrerede ledighed for hele arbejdsstyrken.

- Vi har i lang tid haft fokus på at øge optaget på de videregående uddannelser. Det har institutionerne lyttet til. Men tallene understreger, at vi har brug for at sætte markant fokus på, at vi uddanner til job. Det kræver en indsats fra både politisk hold og fra institutionerne at få mere kvalitet og relevans ind i uddannelserne og prioritere de uddannelser, der fører til job, siger Ulla Tørnæs.

Regeringen har valgt at videreføre dimensioneringen - altså det loft over antal optagne, som i 2015 blev indført på en række videregående uddannelser, der har haft systematisk overledighed. Det vil begrænse optaget på en række uddannelser i de kommende år. Men ministeren mener, at der skal mere fokus på "forebyggelse" frem for "brandslukning".

- Jeg ser gerne, at sektoren i højere grad orienterer udbuddet af uddannelser mod arbejdsmarkedets behov og gør det attraktivt for de studerende at vælge de uddannelser, der fører til job. Det kræver mere viden om, hvilke behov arbejdsmarkedet har for kvalificeret arbejdskraft, siger Ulla Tørnæs.

Udover at videreføre dimensioneringen har regeringen varslet et nyt bevillingssystem, der skal understøtte kvalitet og relevans. Endelig har regeringen igangsat et eftersyn af uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer, så rammerne understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.

Pressekontakt

Trine Søndergaard
Pressekonsulent
  7231 8009
Jonas Zielke Schaarup
Kontorchef
  7231 8118

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire