Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/04-16   -   Pressemeddelelse

Danske virksomheder er gode til at få innovationsstøtte fra EU

Blandt de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, er Danmark det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU's forsknings- og innovationsprogram. Især små og mellemstore virksomheder er gode til at få støtte fra programmet til innovative virksomheder.

Kun overgået af Holland er Danmark det land, der får flest penge per indbygger fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. De danske projektdeltagere har samlet fået bevilget, hvad der svarer til knap 470 kroner per indbygger i Danmark. Det viser en ny opgørelse fra Europa-Kommissionen.

- Det er glædeligt, at danske forskere og virksomheder har succes med at få støtte fra EU til forsknings- og innovationsprojekter. Det vidner om høj kvalitet i dansk forskning, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.

Succes i programmer for små og mellemstore virksomheder
De danske små og mellemstore virksomheder (SMV'er) præsterer godt i den skarpe konkurrence om at få støtte fra EU. I det særlige program for innovative virksomheder ligger danske SMV'er nummer fire, når man sammenligner hjemtag per indbygger blandt de tyve lande, der henter flest midler.

- Forskning og innovation skaber værdi for samfundet - det gør os klogere, giver vækst og nye arbejdspladser, og det udvikler vores samfund. Derfor opfordrer jeg ansøgere i hele landet til fortsat at bruge mulighederne for at søge EU-midler, fortsætter ministeren.

Støtte til international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling
Opgørelsen viser også, at Danmark klarer sig særlig godt inden for forskeruddannelses- og mobilitetsprogrammet Marie SkÅ‚odowska-Curie. Ud af i alt 591 Horizon-projekter med dansk deltagelse er der igangsat hele 179 projekter inden for Marie SkÅ‚odowska-Curie programmet, der støtter international forskeruddannelse, forskermobilitet og karriereudvikling.

Siden Horizon 2020-programmets start i januar 2014 har danske forskere og virksomheder hjemtaget over 2,7 milliarder kroner, hvilket svarer til 2,55 procent af de Horizon 2020-bevillinger, som er udmøntet indtil nu.

Næste opgørelse af Danmarks deltagelse i Horizon 2020 forventes i november 2016.

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012
Katrine Nissen
Kontorchef
  72 31 82 40

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire