Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/05-16   -   Pressemeddelelse

Store bevillinger til nyt udstyr til forskning i proteiner og klimaforandringer

Uddannelses og forskningsministeren har bevilget penge til to nye forskningsinfrastrukturer, som skal give forskere bedre mulighed for at forske i blandt andet proteiner, antibiotikaresistens og i, hvad der skaber klimaforandringer.

Danske forskere skal have adgang til moderne laboratorier og det nyeste og mest avancerede forskningsudstyr. Derfor giver uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs nu penge til to nye projekter, som blandt andet skal bruges til forskning i antibiotikaresistens, proteiner og klimaforandringer.

- Dansk forskning skal skabe værdi for det danske samfund. Derfor er det uhyre vigtigt, at vores forskere har adgang til nye og moderne forskningsfaciliteter. De to nye forskningsinfrastrukturer vil give os ny viden, som kan gøre vores hverdag sundere og gøre os klogere på klimaforandringerne, siger Ulla Tørnæs.

Ny platform for forskning i antibiotikaresistens
Det ene projekt er den såkaldte PRO-MS - Danish National Mass Spectrometry Platform for Functional Proteomics, som er en proteinforskningsfacilitet med mange anvendelsesmuligheder. Den kan undersøge, hvordan proteiner fungerer i blandt andet fødevarer, biomedicin og planter og skal blandt andet bruges til forskning i mekanismerne bag antibiotikaresistens for landbrugsdyr og mennesker. PRO-MS støttes med 40,1 millioner kroner, og det forventes, at den vil styrke grundlaget for teknologiudvikling inden for biotek-, lægemiddel og fødevaresektoren.

Dansk infrastruktur skal give bedre forståelse for klimaforandringer
Det andet projekt er den såkaldte ICOS/DK, som skal danne grundlag for en bedre forståelse af, hvad der skaber klimaforandringer. Det skal ske ved, at videngrundlaget om udviklingen i drivhusgaskoncentrationen i atmosfæren og udvekslingen af drivhusgasserne ved land- og havoverflader øges. ICOS/DK støttes med 20,5 millioner kroner.

Begge forskningsinfrastrukturer etableres af konsortier, hvor et bredt udsnit af de danske universiteter deltager og medfinansierer etableringen. Der er også interesse for deltagelse fra blandt andet GTS-institutter, innovationsnetværk og virksomheder.

- Jeg er glad for, at vi på tværs af forskningsinstitutioner over hele landet kan samarbejde om at etablere moderne og avanceret forskningsudstyr. Det vil både være med til at fastholde vores position som førende forskningsnation, og på sigt bidrage til at skabe innovation og potentielt nye virksomheder og nye arbejdspladser, siger Ulla Tørnæs.

Forskningsinfrastrukturerne finansieres af midler fra Puljen til Forskningsinfrastruktur 2015.

Pressekontakt

Kristina Mie Hansen
Pressemedarbejder
  7231 8012

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire