Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/01-18   -   Pressemeddelelse

Fjernvarme - Dårlig afkøling er en saga blot

METRO THERM har i længere tid benyttet en reguleringsventil, som gør det nemt for installatøren at sikre slutbrugeren en nærmest perfekt afkøling ved brugsvandsopvarmning i fjernvarmeanlæg.

Perfekt afkøling af fjernvarmevandet har ofte været forbundet med hovedbrud og usikkerhed, fordi det er vanskeligt at beregne den optimale størrelse for varmtvandsbeholderens regulatorventil. Det har METRO THERM taget konsekvensen af og har nu i længere tid benyttet en Frese-ventil med integreret trykdifferensregulator og forindstillingsfunktion for en mere korrekt vandgennemstrømning. Og resultaterne fra markedet er virkelig positive.
Uwe Hansen, konsulent og fjernvarmespecialist forklarer:
”Varmtvandsbeholderen får ofte skylden, når der er ringe afkøling på et fjernvarmeanlæg. Men erfaringen viser, at det sjældent er beholderen i sig selv, der er årsag til den dårlige afkøling, men derimod en forkert dimensioneret reguleringsventil. Det er glædeligt at konstatere, at disse udfordringer er løst med denne reguleringsventil. Problemer med dårlig afkøling er snart en saga blot.”

Farvel til bøvl med P-bånd og trykdifferens
Tidligere har installatører skullet beregne proportionalbånd (P-bånd) for at opnå en korrekt dimensionering, der stemmer overens med beholderens mærkeeffekt. Men ved hjælp af forindstilling på ventilen slipper installatøren fremover for at tænke på P-båndet. Desuden sikrer ventilens integrerede trykdifferensregulator, at man opnår en konstant trykdifferens over ventilen uden beregninger.
Dermed er det blevet meget enklere at dimensionere korrekt og på den måde undgå afkølingsproblemer for fjernvarmevand ved opvarmning af brugsvand.
Ventilen er desuden så enkel at bruge, at installatøren uden problemer kan ændre forindstillingen af ventilen, hvis den er sat for lavt i forhold til forbrugsmønster i husstanden. Princippet kender vi fra radiatortermostater mm.

”Så koldt som istapper”
Da vi afprøvede ventilen på skoler for FjR-certificerede teknikere var overraskelsen til at føle på. Ifølge faglærer Ole Henrik Jensen på EUC Sjællands tekniske skole i Næstved kommer vandet nærmest ud som ”istapper”. Istapper er det nok ikke, men eksemplet illustrerer, at problemstillingen er særdeles velkendt, og at Frese-ventilen er løsningen til installatørens dilemma.
Reguleringsventilen benyttes i dag i METRO THERMs små units til brugsvandsopvarmning (System 3 til 5). Ved installation af nye varmtvandsbeholdere samt splitløsninger fra METRO THERM er det således en særdeles god idé at tilkøbe ventilen. På eksisterende/ældre installationer kan Frese-ventilen være med til at løse problemerne med afkøling.

Produktinformation
Frese-ventilen kan bestilles sammen med beholderen eller købes hos grossisten. De omtalte ventiler er af mærket Frese OPTIMA Compact og fås til flowområde (L/H) 65-370, 30-200 og 100-575.

Læs også artiklen om ”Den geniale brugsvandsveksler” med den særdeles driftssikre Samson termostatventil, hvor føleren er integreret i veksleren. Veksleren regulerer og lukker lynhurtigt – lige så hurtigt som de trykstyrede ventiler og minimerer risikoen for tilkalkning i veksleren.

Relevant information

Læs også artiklen om ”Den geniale brugsvandsveksler”
http://www.metrotherm.dk/Nyheder/Seneste-nyheder/Den-geniale-brugsvandsveksler.aspx?PID=33&Action=1


Pressekontakt


Firma

Metro Therm A/S
Rundinsvej 55
3200 Helsinge, Danmark

  +45 48 77 00 00

http://www.metrotherm.dk

Modtag nyheder fra Metro Therm A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire