Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Dato: 09/04-14
Tekst: "Ringbærerens Dagbog" af danske forfatter og musiker Peter Kjærulff: et 4-bindsværk, der kortlægger menneskets bevidsthed. Første Bog: "Wolfgang", udgivet april 2014 af Qvistgaard Publishing, Danmark, handler ikke bare om Mozarts liv og død, det legendariske Atlantis samt historierne om Moses og Ramses, men præsenterer tillige en ikke tidligere set sammenkæd-ning af Tolkiens og Wagners Ring-historier, mens en aldeles ny fortolkning af Den store Py-ramide åbner døren til det menneskelige sinds dybde.
Mål: 2500 x 1344 pixel
Størrelse: 1019.71 KB
download
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire