Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/09-16   -   Pressemeddelelse

Fokus på udvikling af kapacitet for turistovernatninger på DjurslandPå initiativ fra Destination Djursland var politikere fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner, turisme- og feriehusfolk samlet til en mini-konference i Ebeltoft den 28. september. Formålet var at drøfte muligheder og potentialer for udvikling af turismen på Djursland med særlig opmærksomhed på feriehusudlejningen.

Destination Djursland har sammen med Ringkøbing Fjord Turisme fået gennemført en analyse af feriehusudlejningen i de to områder. Udfordringen i begge feriedestinationer er at der i højsæsonen mangler kapacitet. Der er nemlig langt større efterspørgsel på feriehuse end der er feriehuse til udlejning via bureauerne. Der er ellers feriehuse nok til rådighed. På Djursland er der omkring 15.000 feriehuse, men kun ca. 3.000 af disse udlejes gennem udlejningsbureauerne.

Analysen har sammen med tidligere rapporter givet ny viden omkring anvendelse af feriehusene. Nogle af de spørgsmål der er stillet er fx: Hvorfor er feriehusejerne tilbageholdende med at udleje deres feriehuse? Er det fordi de selv bruger feriehuset? Mangler der økonomiske incitamenter? Er udlejningssystemet for ufleksibelt? Eller er et helt andre årsager?

Koordineret indsats
Sagen er den at feriehusejerne selv bruger husene. Samtidig har de ikke brug for den ekstra indtægt ved udlejning, set i forhold til det besvær, afsavn og risiko der er forbundet med udlejningen. Flemming Rasmussen, turismedirektør Destination Djursland siger: "Som destination måler vi os bl.a. på overnatningstal, som vi får fra udlejningsbureauerne via Danmarks Statistik. Derfor er udlejningen vigtig. Omvendt er det også af stor betydning at husene ikke står tomme, men bliver brugt - om det er af ejeren selv eller af gæster. Det skaber aktivitet og omsætning i turisterhvervet."

Nutidens feriehusgæster efterspørger høj komfort, energivenlige og tidssvarende huse. Med det netop udsendte feriehusmagasin "Fremtidens Feriehus" udgivet af Destination Djursland i samarbejde med NordAdvertising er der fokus på at optimere og modernisere feriehuset. Der er også en opfordring til at leje sit feriehus ud eller selv bruge det mere. Derfor gør Destination Djursland i magasinet opmærksom på nye og anderledes oplevelser på Djursland.

Smart kommune og Smart feriedestination
Både Norddjurs og Syddjurs Kommuner arbejder på at skabe rammer som imødekommer turismens behov. Claus Wistoft, borgmester i Syddjurs Kommuner siger: "Begge kommuner på Djursland arbejder på at udrulle fibernet - også i feriehusområderne for at imødekomme vores turisters behov for at være online i ferien. Det er en del af vores målsætning som "Smart feriedestination".

Konferencen har medvirket til at synliggøre den aktuelle situation, særligt omkring feriehuskapacitet og dette marked samt at samle områdets aktører omkring den fortsatte udvikling.

FAKTA / INFO
Initiativet er finansieret af Region Midtjylland via projektet:
"Stærke turismekompetencer - kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse" som en bevilling til Destination Djursland og Ringkøbing Fjord Turisme i fællesskab.

Analyse: Konklusioner og initiativkatalog fra undersøgelsen "Brug af big data til kapacitetsforøgelse i feriehusudlejningen" (februar 2016)

Fremtiden Feriehus:
Magasinet er postomdelt til feriehusejere på deres hjemmeadresse.
Udgivet af Destination Djursland og mediebureauet nord advertising
Oplag 12.000 stk. - september 2016
Link til magasinet "Fremtidens feriehus"

Rapport "Fra feriehus til forretningspotentiale"
udgivet efterår 2014 af Videncenter for Kystturisme m.fl.

På Djursland overnatter ca. 50 % af turisterne i feriehus.

Pressekontakt

Else Brask
Kommunikationsm.
  +45 87 52 18 02

Firma

Destination Djursland
Ny Lufthavnsvej 21
8560 Kolind, Danmark

  87521802
  61783975

www.visitdjursland.com

Modtag nyheder fra Destination Djursland på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire