Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/09-16   -   Pressemeddelelse

Effektivt værn mod stenkast fra motorvejsbroerEffektivt værn på motorvejsbroer i Danmark skal sætte en stopper for den seneste bølge af stenkast. Det stigende problem skaber stor utryghed blandt de danske bilister på motorvejene, og myndighederne har endnu ikke fundet løsningen, som ellers ligger lige for. Løsningen er nemlig tilgængelig og både statistikkerne og erfaringer, viser at den har stor effekt.

Der har i den seneste tid, efter den tragiske ulykke på motorvejen, hvor en tysk familie blev offer for en frygtelig og tankeløs handling, været stor debat og opmærksomhed omkring problemet med stenkast fra motorvejsbroer. Det skaber utryghed for bilister der færdes på motorvejene, og tendenserne viser at bilisterne fravælger motorvejene og vælger landevejene i stedet. Politi og myndigheder har endnu ikke fundet en løsning, der kan afhjælpe problemet.

Flere privatpersoner og virksomheder forsøger sig med forskellige initiativer for at få sat en stopper for det stigende problem. Fagforeningen Business Danmark og 3F's Transportgruppe står, blandt andre, bag en af historiens største dusører på over 100.000 kr., som udloves for oplysninger i sagen om motorvejsdrabet på Fyn. Ligesom der også er startet støtteindsamlinger til den tyske familie. Mange nye initiativer igangsættes for at komme problemet til livs og det kan være et udtryk for befolkningens utryghed og store ønske om at få stoppet dette stigende problem.

>>Vores erfaringer med videoovervågning viser os, at der forekommer et markant fald i kriminalitet og hærværk på særligt udsatte områder, hvor der indsættes videoovervågning. Derfor undrer det os, at man ikke monterer videoovervågning på de broer, der har været udsat for de omtalte stenkast<< siger Bo Hylsebeck, Direktør, SecPro Sikring.

En intelligent videoovervågningsløsning er et effektivt værn, som kan bistå politiet i opklaringen og finde frem til gerningsmændene og derudover i høj grad også vil virke præventivt og dermed forebygge mod denne form for kriminalitet. Løsningen kan kobles op på en vagtcentral, som får besked og kan verificere, hvis nogen opholder sig på broerne og dermed gøre det muligt, at reagere hurtigt og sende en patrulje afsted, hvis der er mistanke om endnu et stenkast fra en motorvejsbro.

>>Kvaliteten i videoovervågning er steget markant de seneste år og det øger derfor også udbyttet af en videoovervågningsløsning markant. Den forbedrede kvalitet giver bedre betingelser for Politiet, idet intelligent videoovervågning i dag kan forsyne Politi med bevægelsesmønstre, signalement og nummerplader<< siger Bjørn Aunsbjerg, Produktspecialist, SecPro Sikring.

I søgningen efter en løsning på problemet er økonomien og omkostningerne i fokus og mange specialister har udtalt at det er for dyrt at sikre motorvejsbroer mod stenkast. Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv kan det dog være væsentligt dyrere at lade være, mener Bo Hylsebeck. >>I en samfundsøkonomisk udregning af alle omkostningerne til beredskab og sygepleje, for ikke at nævne bilisternes ændrede kørselsadfærd, hvor mange nu vælger landevejene, som statistisk står for flere færdselsuheld end motorvejene, kan det måske alligevel godt betale sig, at sikre motorvejsbroerne << fortsætter Bo.

Det er en økonomisk overkommelig opgave, at sikre 'de mest udsatte' motorvejsbroer med videoovervågning og det sender også et godt signal til de danske bilister og udlandet, at man tager hånd om problemet og finder en løsning.

SecPro Sikring A/S er en sikringsgrossist fra Kolding, som er specialister indenfor sikringsbranchen med alarm og videoovervågning.

Billeder


Pressekontakt

Bo Hylsebeck
  70 22 50 88
  22 17 19 23
Dan Kallan
Marketing & PR
  24900905
  24900905

Firma

SecPro Sikring A/S
Ambolten 22
6000 Kolding, Danmark

  70 22 50 88
  70 22 50 88

http://www.secpro.dk/

Modtag nyheder fra SecPro Sikring A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire