Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/08-14   -   Pressemeddelelse

Konservative i Roskilde vil investere i udvikling

Det Konservative Folkeparti går til budgetforhandlingerne i Roskilde med en perlerække af udviklingsforslag inden for erhverv, kultur- og idræt, børn og unge samt ældre. Herudover ønsker partiet at presse det røde flertal til at få sænket grundskyldspromillen for borgerne og dækningsafgiften for erhvervslivet - som det lykkedes at få nedsat sidste år - som det eneste borgerlige parti

Om få dage indledes de politiske forhandlinger om Roskilde kommunes 6,5 milliarder store budget for 2015. Det Konservative Folkeparti har som budgetpartner i indeværende års budget en forventning om, at den budgetlægning, der nu går i gang, vil fortsætte den linje, som partiet har været med til at lægge som eneste borgerlige budgetforligspartner i indeværende år.

Derfor går vi også til forhandlinger med en række forslag, der dels følger op på 2014 budgettet, men som også har til formål at fastholde og udvikle Roskilde som en attraktiv kommune for borgere og virksomheder.

Skole og børn

Folkeskolereformen er netop trådt i kraft og vi ønsker, at en evaluering af reformen og dens vidtrækkende betydning for børnene og de unges fritidsinteresser bliver gennemført hurtigst muligt. Vi er allerede nu bekendt med en række uhensigtsmæssigheder, der bør ses på, og skal det koste noget at få rettet op på disse, må vi finde pengene.

Det vil også være nødvendigt at se på den ledelsesstruktur, der er på institutionsområdet, hvor en leder skal favne flere institutioner på en gang. Det er flere steder nærmest uoverkommeligt og vi er bekymret for rekrutteringen af ledere på sigt.

Og så skal vi fortsætte arbejdet med at gøre vore skoler til gode arbejdspladser for medarbejderne og gode indlæringssteder for eleverne.

Erhvervslivet

Erhvervsudvalget har fremsendt en række forslag, der skal sikre bedre rammevilkår for virksomhederne i kommunen og medvirke til, at virksomheder vælger at flytte til Roskilde. Disse forslag, som bl.a. omhandler en fjernelse af byggesagsgebyrerne og en nedtrapning af dækningsafgiften, tilslutter vi os og er klar til at drøfte finansieringen heraf. Vi vil også gerne drøfte vilkårene for detailhandlen og i den forbindelse, at titlen som Danmarks bedste handelsby bevares og brandes.

Herudover foreslår vi, at der satses på meget mere offentlig-privat samarbejde, så vi får mere for skattekronerne. Det kan være i forbindelse med store projekter i byen og på ældreområdet, hvor det kommende Plejehjem efter vor opfattelse netop bør etableres i et offentligt privat partnerskab.

Kultur og Idræt

Kommunen har i gennem de sidste mange år investeret rigtig mange penge i kommunens idrætsfaciliteter, bl.a. med etableringen af kunstgræsbaner og en ny hal ved Roskilde Kongrescenter. En ny svømmehal er på trapperne. Disse investeringer ønsker vi skal fortsætte.

Det er vigtigt for os, at der ikke skæres i kulturbudgettet. Vi så derimod gerne, at der blev lagt lidt til både på Kultur- og Idrætsområdet, hvor puljen til renovering og nytænkning i idrætsfaciliteterne har stået på det samme beløb i efterhånden mange år.

Vi har i flere år efterlyst en analyse af bibliotekernes funktionalitet og disse placering i forhold til hinanden og tilgængelighed. Nu må tiden være kommet til at gennemføre denne og så handle derudfra.

Tryghed og ældre

Det er et stort ønske blandt vore ældre, at der ansættes nogle seniorrådgivere, der kan hjælpe vore ældre med IT på deres præmisser, dvs. ofte i hjemmet. Den tanke støtter vi.

Skatter

Det er vigtigt, at det samlede skattetryk ikke stiger for kommunes borgere. Det gælder både for ejere og lejere. Grundskylden må f.eks. ikke være årsag til, at det bliver dyrere at bo i Roskilde kommune.

Afslutning

Fra konservativ side ønsker vi at investere i Roskilde kommunes fremtid og er klar til at drøfte mulighederne med Byrådets øvrige partier.

Carsten Wickmann
Gruppeformand
Det Konservative folkeparti
i Roskilde byråd

Pressekontakt

Lars Lindskov
Formand
  46731979
  30501979

Firma

Det Konservative Folkeparti i Roskilde
Jernbanegade 23B
4000 Roskilde, Danmark

  70261979
  30501979

www.roskildekonservative.dk

Modtag nyheder fra Det Konservative Folkeparti i Roskilde på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire