Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
11/12-14   -   Pressemeddelelse

75 års sammenhold

(Keld Holm, næstformand Roskilde Konservative). Den 19. december kan Dagny og Knud Asgrav i Himmelev fejre atombryllup eller kronjuvelbryllup. Sådan kaldes det, når man har været gift i 75 år.

Du er en modig pige!
Sådan sagde præsten ved Garnisonskirken i København til Dagny Asgrav ved brylluppet den 19. december 1939. Denne bemærkning med henvisning til Knud Asgravs stilling som premierløjtnant i hæren. Knud Asgrav fortæller: "Jeg vurderede allerede i december 1939, at det ikke kunne udelukkes, at tyskerne ville gennemføre en eller anden form for aktion. Derfor valgte vi at gifte os på dette tidspunkt, for så havde Dagny en beskeden pension, hvis der skulle ske mig noget".

Ægteskabet startede i en lejlighed på Amagerbrogade med to værelser og bad, og det var domicilet indtil midt i 1950'erne, da tjenesten førte ægteparret til Århus.

Besættelsesårene
De 5 besættelsesår står levende i erindringen. Den 29. august 1943 brød samarbejdspolitikken sammen og værnenes personel blev interneret. For Knud Asgravs vedkommende først i Vordingborg, dernæst i Hornbæk.

Knud Asgrav var fortsat ansat i hæren, men blev beskæftiget i Statens Civile Luftværn med kontor på etagen over Glostrup Politistation. Her blev han den 19. september 1944 arresteret sammen med politifolkene og med lastbil kørt ud til Langelinie. "Men jeg klarede frisag efter at være blevet afhørt af tyskerne, og jeg måtte tage mig i ikke at løbe, da jeg blev løsladt" fortæller Knud Asgrav. Samme dag oplevede Dagny Asgrav krigen på nærmeste hold, da vagten på Amalienborg blev angrebet: "Jeg arbejdede i Amaliegade, og vi måtte kravle ind under bordene, for kuglerne fløj ind gennem vinduerne, og der lå en del døde og sårede på gaden, da kamphandlingerne var forbi".

Ved befrielsen i maj 1945 dukkede den danske hær op fra undergrunden, og Knud Asgrav indgik i staben for detachement Slotsholmen, og her mødte han den 5. maj både sin bror og svoger: "Alt var jo hemmeligt, så vi var hver for sig ikke klar over, at den anden også havde opgaver i undergrundshæren".

En lang karriere med mange udstationeringer
Efter besættelsen blev Knud Asgrav fra 1947-50 knyttet til Generalstaben, og i 1950-51 blev han - og Dagny - udstationeret i London i forbindelse med opbygningen af Nato. I 1951-53 blev tjenesten varetaget i Oslo med logistiske opgaver, opbygning af kommandostruktur med fly, skibe og hærenheder.

Og så fulgte i de næste 20 år en lang række opgaver og udstationeringer rundt om i landet: København, Avedøre, Aarhus, Varde, Vorup og Karup, hvor Knud Asgrav som nyudnævnt oberst var chef for Natostabens (COMBALTAP) logistikafdeling. Efter at have boet i Aarhus i en årrække, flyttede Dagny og Knud i 1965 til Sjælsmark, hvor Knud Asgrav blev chef for Kronens Artilleriregiment. I 1972 flyttede de til København, Knud Asgrav nu som chef for Artilleriskolen.

Roskilde et logistisk valg
"I 1974 blev Artilleriskolen nedlagt. Forinden havde jeg fået at vide, at jeg skulle blive på Sjælland", fortæller Knud Asgrav, "og derfor valgte vi at bygge hus i Himmelev, for det lå centralt i forhold til tjenestestederne på Sjælland". I 1974 blev Knud Asgrav ansat som chef for militærregion 5 med tjenestested i Ringsted. I 1977 blev Knud Asgrav pensioneret, og siden da har Dagny og Knud levet en meget aktiv pensionisttilværelse. Ud over hus og have, hvor der altid er orden i sagerne, har Knud Asgrav bl.a. arbejdet både som markedsanalytiker med Frankrig som speciale, og som translatør, altid med Dagny som en aktiv medspiller.

Knud Asgravs logistiske og organisatoriske evner og viden har Den Konservative Vælgerforening i Roskilde haft stor gavn af i flere valgkampe, og i 1996-98 var Knud Asgrav formand for Vælgerforeningen. Og trods en høj alder, 99 år, følger Dagny og Knud Asgrav begge med i samfundsudviklingen og klarer sig på imponerende vis i huset i Himmelev.

Fra Vælgerforeningen kipper vi med flaget og ønsker tillykke med dagen. Samtidigt takker vi for et aldrig svigtende engagement og opbakning om den konservative sag gennem mange år.

Billeder


Pressekontakt

Keld Holm
Næstformand
  40 31 16 94

Firma

Det Konservative Folkeparti i Roskilde
Jernbanegade 23B
4000 Roskilde, Danmark

  70261979
  30501979

www.roskildekonservative.dk

Modtag nyheder fra Det Konservative Folkeparti i Roskilde på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire