Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/03-15   -   Pressemeddelelse

Mindeord - byrådsmedlem Carsten WickmannMandag den 16. marts 2015 døde byrådsmedlem Carsten Wickmann efter kort tids sygdom. Det Konservative Folkeparti i Roskilde skriver mindeord:

Det var med stor sorg, vi mandag modtog meddelelsen om, at vores ven og partifælle, direktør, cand.polit. Carsten Wickmann, er afgået ved døden efter kort tids sygdom. Selvom vi vidste, at Carsten var meget syg, så håbede vi inderligt, at han ville komme godt igennem forløbet.

Med hans pludselige og alt for tidlige bortgang er der i alle de roller og tillidshverv, som Carsten bestred, opstået et tomrum, der bliver svært at fylde ud.

Carsten indledte sin politiske karriere i 1997, hvor han opstillede til Roskilde byråd og ikke forventede at blive valgt. Men han blev suppleant, og allerede året efter indtrådte han ved Vibeke Bagers død i byrådet. Som formand for Socialudvalget var han bl.a. involveret i opførelsen af Kristiansminde Plejecenter mellem Roskilde og Svogerslev, og det sociale arbejde stod hans hjerte nær.

Ved kommunalvalget i 2005, hvor der for første gang var valg til den nye storkommune bestående af Ramsø, Gundsø og Roskilde kommuner blev han enstemmigt valgt som partiets spidskandidat. Som medlem af Sammenlægningsudvalget var Carsten således dybt engageret i realiseringen af den nye Roskilde Kommune i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Som den kommunalpolitiske leder for Det Konservative Folkeparti har Carsten i mange år været det naturlige omdrejningspunkt i vælgerforeningen, når kommunalpolitik og byrådsarbejde var på dagsordenen. Altid beredvillig til at svare på spørgsmål, og altid hjælpsom med at undersøge eller rejse sager, når det var påkrævet.

Carstens temperament var som hans fysiognomi: Rund, hyggelig, besindig og rolig. Han var resultatsøgende og vedholdende, og alt udenomssnak og falbelader lå ham fjernt. Hans personlige valgkampsslogan var "Politik uden omsvøb", og gennem alle årene i byrådet levede han til fulde op til partiets gamle slogan "Borgerlige stemmer, der arbejder". For hellere være indenfor og øve indflydelse end stå udenfor og råbe, som han sagde. Som gammel fodboldspiller på eliteplan gik han nemlig altid efter bolden, og det er i høj grad Carstens fortjeneste, at konservative i de senere år har opnået markante borgerlige resultater i kommunens budgetforlig.

Ved siden af byrådsarbejdet har Carsten haft mange jern i ilden. Her skal nævnes hans engagement som formand for Roskilde Kongres- og Idrætscenter og formand for hans hjertebarn, F.C. Roskilde, hvor han var levende interesseret i klubbens udvikling og resultater på banen. Efter kommunalvalget i 2013 blev han formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, et arbejde, der faldt fint i tråd med hans mangeårige virke som direktør for brancheorganisationen Bager- og Konditormestre i Danmark.

Nu er Carsten desværre gået bort, kun en måned efter sin 65 års fødselsdag. Vi vil savne ham i det politiske arbejde både som ven og solid partifælle. Tankerne går til hans hustru, Jane, deres børn og børnebørn. Vi er kede af at sige farvel til en hædersmand før tid.

Æret være Carsten Wickmanns minde.

På Roskilde Konservatives vegne
Lars Lindskov, formand
Keld Holm, næstformand

Carsten Wickmann bisættes mandag den 23. marts 2015 kl. 11.00 fra Roskilde Domkirke. Han og den efterladte familie har frabedt sig blomster og andre tilkendegivelser og beder i stedet om at få sat pengene ind på en særlig konto, der skal bruges til arbejdet i ungdomsafdelingen i FC Roskilde, som Carsten Wickmann - blandt mange andre tillidsposter - også var formand for:
Registreringsnummer 9309. Kontonummer 4582494571, mærket Carsten Wickmann.

Billeder


Pressekontakt

Lars Lindskov
Formand
  46731979
  30501979

Firma

Det Konservative Folkeparti i Roskilde
Jernbanegade 23B
4000 Roskilde, Danmark

  70261979
  30501979

www.roskildekonservative.dk

Modtag nyheder fra Det Konservative Folkeparti i Roskilde på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire