Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/06-14   -   Pressemeddelelse

Kommuner og private kan samarbejde om behandlingsgaranti til børn af alkoholikere

"Vi glæder os meget over Folketingets beslutning om at give behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof-og alkoholafhængighed," siger centerleder Jan Meincke fra Behandlingscenter Tjele.

Behandlingscenter Tjele hilser beslutningen om Behandlingsgaranti til børn af alkoholikere velkommen. Tjele er Danmarks største behandlingscenter og har gennem snart 25 år prioriteret familiearbejdet meget højt. Familierne - ikke mindst børnene og de unge - har brug for et stærkt tilbud om hjælp, hvis far eller mor drikker.

"Vi glæder os meget over Folketingets beslutning om at give behandlingsgaranti til børn og unge fra familier med stof-og alkoholafhængighed," siger centerleder Jan Meincke fra Behandlingscenter Tjele. "Vi glæder os også over de tanker, der ligger i beslutningsforslaget om, at kommunerne kan indgå aftaler med private aktører på området."

Behandlingscenter Tjele har mange års erfaring med behandlingstilbud til børn og unge, det være sig som børne/ungegrupper, børne/ungekurser eller individuelle samtaleforløb. Majorgården, som i dag er en del af Behandlingscenter Tjele, har i en årrække arbejdet med at uddanne gruppeledere til at køre børne-og ungeprogrammer.
Med den ballast er Behandlingscenter Tjele også parat til at indgå i samarbejde md landets kommuner om behandlingstilbud til børn og unge. "Vi føler os parate og godt rustede til at indgå et samarbejde med kommunerne om at løfte denne samfundsvigtige opgave," siger Jan Meincke fra Behandlingscenter Tjele.

Behandlingscenter Tjele dækker hele Danmark både med tilbud til afhængige og de pårørende. Centrets faciliteter er gode med særlige afdelinger i København, på Sjælland og i Jylland, der udelukkende tager sig af familiebehandlingen.
Familieafdelingen på Behandlingscenter Tjele har gennem årene oplevet, hvordan arbejdet med børnene og de unge har gjort en stor forskel. Fokus har været på, at børn og unge skal hjælpes så tidligt som muligt, så de ikke får problemer senere hen. Og børnenes situation er særlig, da de ikke bare kan vælge den afhængige blandt forældrene fra.

Pressekontakt

Jan Wahl Meincke
Centerleder
  70204080
Anne-Margrethe Overgaard
Afdelingsleder
  35555030

Firma

Behandlingscenter Tjele
Fastrupvej 3
8830 Tjele, Danmark

  70204080

www.tjele.com

Modtag nyheder fra Behandlingscenter Tjele på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire