Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/06-14   -   Pressemeddelelse

Dansk Landskabspris 2014 - præmiesum 50.000 kr."Et bedre sted at bo" er temaet for Dansk Landskabspris 2014. Fristen for indstillinger er 30. juni.

Dansk Landskabspris har i 2014 temaet "Et bedre sted at bo". Man kan indstille egne eller andres projekter, personer, organisationer, offentlige eller private virksomheder inden for alle kategorier af landskabsarkitektfaget: Havekunst, haver, parker, byrum, bebyggelsesplanlægning, byplanlægning, planlægning i det åbne land, strategiske planer eller forskning og formidling, er et bud på årets tema.

Bag prisen står Kommunale Park- og Naturforvaltere (KPN), Dansk Landskabsarkitektforening (DL) og Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). De tre organisationer ønsker med prisen at sætte fokus på landskabsarkitektur og på forvaltningen af landskabet. Det er ligeledes organisationernes ønske at hædre de af vore kollegaer, der har gjort et godt stykke arbejde og - ikke mindst - at bruge den, som afsæt til at udvikle landskabsarkitektfaget.

Det praktiske
Der skal inden d. 30. juni 2014 indsendes en motiveret indstilling, som redegør for det indstillede emnes historie, herunder faktuelle forhold som navn(e), titler, årstal og hvis der indstilles projekter: Bygherrer, rådgivere, udførende, volumen, arealer m.v. samt eventuel økonomi. Indstillingen, som kan suppleres med illustrationer, må max. fylde 4 A3-sider.

Indstillingen afleveres eller indsendes med almindelig post til landskabsprisens sekretær i 4 eksemplarer, mærket "DLP-14":

Kommunale Park- og Naturforvaltere
c/o Publicpress
Karen Olsdatters Stræde 6, 1.
4000 Roskilde

Mail med samme indhold i pdf-format (evt. som zip-fil) skal, inden indstillingsfristen, sendes til landskabsprisens sekretær på mailadresse: sekretariat@parkognatur.dk

Indstillingerne vil blive vurderet af en prisjury, som består af én repræsentant fra hver af de tre organisationer samt 2 uvildige - og temarelevante - repræsentanter for faget.

Blandt indstillingerne nominerer juryen 3 forslag, som får mulighed for at præsentere de-res projekt i forbindelse med prisoverrækkelsen. Landskabsprisen er på 50.000 kr. som juryen kan vælge at fordele på én eller flere af de nominerede. Øvrige nominerede for-slag får hædrende omtale. De nominerede projekter præsenteres og prisen uddeles i forbindelse med Danske Parkdage 2014, d. 10. september 2014.

Relevant information

Læs mere om Dansk Landskabspris
http://www.parkognatur.dk


Billeder


Pressekontakt

Michael Nørgaard
Sekretariatschef
  +45 40 97 44 44

Firma

Kommunale Park- og Naturforvaltere
Boserupvej 121
4000 Roskilde, Danmark

  +4540974444

http://www.parkognatur.dk

Modtag nyheder fra Dansk Landskabspris på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire