Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/01-15   -   Pressemeddelelse

DR Kontant undersøger e-cigaretter/e-damp

Mandag den 12. januar, var DADAFO - Dansk e-Damper Forening - som forbrugerorganisation inviteret til interview i DR-byen, i forbindelse med en udsendelse om e-damp, som DR Kontant bringer torsdag den 22. januar kl. 21.00 på DR1.

DADAFOs formand, Kim Dabelstein Petersen, blev interviewet af Kontants vært Jakob Illeborg ang. foreningens og forbrugernes holdning til diverse spørgsmål omhandlende lovgivningen af nikotinholdige e-dampprodukter, sikkerhed, kvalitet og effektivitet - samt holdningen til produktets brug af børn og unge under 18 år.

DADAFO er bekymrede over den manglende lovgivning, hvor det i dag er mere eller mindre op til den enkelte at finde frem til produkter som man stoler på. Der er ingen retningslinjer for hvem, hvordan og hvor der må sælges produkter til e-damp, med eller uden indhold af nikotin - og der er heller ingen retningslinjer for, hvad f.eks. en e-væske må indeholde, og hvilke tilsætningsstoffer der skal undgås - eller hvilke der må anvendes.

Forbrugerne lades i stikken, da der endnu ikke er lavet politiske tiltag til en proportionel lovgivning med klare retningslinjer, både for producenter, forhandlere og forbrugerne.

Spørgerammen for interviewet var følgende:

· Er det efter jeres overbevisning helt ufarligt at dampe på e-cigaretter?
· Mener I, at kontrollen med e-cigaretter og e-væske er god nok?
· Hvad tænker I om, at det her ikke kun er noget, som tiltrækker folk, der vil stoppe med at ryge, men også børn på 15 år - helt ned til 11 år?
· Bekymrer det jer, at Giftlinjen får mange henvendelser fra folk, der kommer til skade med e-cigaretter?
· Mener I, at der skal ske ændringer på det her område - og hvad skal der i så fald ske?

DADAFO vil opfordre alle til at se DR Kontants udsendelse om e-damp/e-cigaretter, torsdag den 22. januar kl. 21.00 - og vi vil samtidig understrege at:

· E-damp er et skadereducerende alternativ til tobaksrygning

· E-damp/nikotinholdige væsker er beregnet til brug af voksne mennesker, og primært rygere der enten helt eller delvist vil skifte tobakken ud med damp - som et langt mindre skadeligt alternativ til tobaksrygning - hvor man bevarer nydelsen uden de mange potentielt skadelige stoffer der findes i tobaksrøg

· E-damp er IKKE et produkt for børn og unge, med mindre de i forvejen er rygere og vil skifte røgen ud med damp. Hvis børn/unge under 18 vil prøve e-damp, så skal det ske i samråd med og efter forældres/værges accept

· Der er ingen regulering på salg af nikotinholdige produkter til børn eller unge - heller ikke når det gælder de medicinalgodkendte nikotinerstatningsprodukter s.s. nikotintyggegummi, sugepiller, plastre eller sprays. Producenterne af nikotinholdige produkter anbefaler ikke, at unge under 18 anvender produkterne, men der er ikke ved lov et forbud mod at anvende produkterne

· DADAFO går ind for en aldersgrænse på 18 år, for salg af alle nikotinholdige produkter - inkl. de medicinalgodkendte rygestopprodukter der indeholder nikotin. Der er udført forsøg, der viser at specielt unge hjerners udvikling bliver påvirket/hindret, ved indtagelse af nikotin

· Som med alt andet potentielt farligt i ukyndiges hænder, så skal e-væsker indeholdende nikotin holdes udenfor børns rækkevidde - og i det tilfælde at man har mistanke om, at et barn eller en voksen har indtaget en tilstrækkelig mængde nikotinholdig væske, skal man straks søge råd og hjælp hos den lokale skadestue

· DADAFO går ind for en proportionel regulering af e-damp-produkter, der indeholder nikotin.
E-væsker til fordampning kunne f.eks. reguleres af enten Miljøstyrelsen eller Fødevarestyrelsen, på linje med andre nydelsesmidler s.s. kaffe, te, chokolade m.m. og efter samme retningslinjer som f.eks. kosmetik og personlige plejeprodukter

· DADAFO går ind for flere undersøgelser af specielt brugen af smagsstoffer og tilsætningsstoffer, som via inhalation evt. kan skabe problemer med åndedrættet/lungerne. Brugen af smagsstoffer bør KUN begrænses i de tilfælde hvor smagsstofferne indeholder kendte problemstoffer

· DADAFO erkender, at hvis en producent/fabrikant hævder at et nikotinholdigt produkt kan helbrede eller kurere en sygdom, så kan produktet reguleres som værende et lægemiddel, efter godkendelse af Sundhedsstyrelsen via en markedsføringstilladelse. E-væsker med nikotin er derfor IKKE lægemidler, da produkterne ikke hævder at kunne helbrede eller kurere nogen form for sygdom, ej heller mener DADAFO at rygere er syge, eller at rygning er en sygdom

· DADAFO har igennem hele foreningens levetid fremsendt politiske briefinger [1] til bl.a. tidligere og nuværende sundhedsministre, medlemmerne af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Europa-udvalget. Ligeledes er der udsendt adskillige pressemeddelelser, så medierne har kunnet holde sig ajour med udviklingen indenfor e-cigaretter/e-damp

Relevant information

DR Kontant undersøger e-cigaretter/e-damp
http://dadafo.dk/dr-kontant-undersoger-e-cigaretter_e-damp/


Billeder


Pressekontakt

Kim Dabelstein Petersen
Formand
  +45 30 45 75 16

Firma

Dansk e-Damper Forening (DADAFO)
Jens Grøns Vej 11, 1.
7100 Vejle, Danmark

  30457516
  30457516

www.dadafo.dk

Modtag nyheder fra Dansk e-Damper Forening (DADAFO) på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire