Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/03-15   -   Pressemeddelelse

Dampernes livline får det endelige dødsstød

Lørdag den 14.03.2015 - kl. 14.00 på Christiansborgs Slotsplads, vil DADAFO m.fl. være medarrangør for en demonstration, i forbindelse med et lovforslag som Sundhedsministeriet sendte i høring den 20.02.2015, ang. fremstilling, salg og præsentation af nikotinholdige produkter og produkter til fordampning.

Lovforslaget vil på sin vis tillade at nikotinholdige væsker fremover kan sælges lovligt i Danmark, men der sættes så store krav til både væsker og hardware (atomizere, clearomizere - fordampningsenhederne) at så godt som ingen af de produkter/hardware damperne anvender i dag, fremover vil kunne godkendes til salg i Danmark.

Lovforslaget er et digert værk på 143 sider, som udover kraftige restriktioner også foreslår at sidestille damp med røg - dvs. inkludere dampen under "Loven om Røgfri Miljøer" - så det fremover vil være forbudt at dampe alle de steder hvor det er forbudt at ryge - på trods af at der intet videnskabeligt grundlag er for at mene at udåndingsdampen kan gøre skade på personer der står lige ved siden af en der damper. Alene synet af noget der ligner røg, er åbenbart nok til at dampen skal forbydes - og dermed risikeres at befolkningen forkert antager at røg og damp er det samme, og at de to er lige skadelige ved passiv påvirkning.

Lovforslaget forventes endeligt vedtaget og med ikrafttrædelse den 01.11.2015.

Selve anmeldelsesprocessen af væsker og hardware, der foreslås foretaget af Sikkerhedsstyrelsen, er endnu ikke på plads - og de krav og standarder som skal stilles til hardware og væsker, vil først være endeligt på plads medio/ultimo 2016 - så det virker meget forhastet allerede nu at fremsætte et lovforslag på baggrund af nogle standarder som først bliver vedtaget til næste år.

Demonstrationen vil også give landets politikere, mediefolk m.fl. chancen for at tale med os - høre på os - og forstå hvorfor vi er så utilfredse med den måde hvorpå lovforslaget er udformet. Damperne i Danmark har valgt at skifte til et produkt, som med stor sikkerhed (ifølge videnskabelige udenlandske kilder) er mindst 95-99 % mindre sundhedsskadelig, sammenlignet med rygning af tobakscigaretter.

DADAFO går ind for et forbud mod salg til personer under 18 år, og at der skal være en form for regulering af de væsker der anvendes til fordampning - og at der skal stilles krav til den hardware der anvendes. Det skal være af god kvalitet, det skal være effektivt - og det skal være sikkert ... nok.

DADAFO vil gerne overfor politikerne, embedsfolkene, sundhedsfagligt personale, gøre det helt klart, hvilke konsekvenser det nyligt foreslåede lovforslag ang. salg, fremstilling og præsentation af nikotinholdige produkter, vil have på de danske dampere, der allerede helt eller delvist er holdt med at ryge, ved at skifte tobakken ud med damp, hvis det vedtages med sin nuværende ordlyd. Loven kommer åbenbart også til at gælde for produkter uden nikotin.

Hvis der er nogen der stadig tror, at det foreslåede lovforslag er godt - da det jo lovliggør salg af nikotinholdige væsker under 20 mg/ml, og da salg til personer under 18 år bliver forbudt - så skal vi gøre det helt klart:

Lovforslaget er 143 sider langt, og de to punkter ang. forbud mod salg til mindreårige og lovliggørelse af salg af nikotinholdige væsker fylder samlet 1-2 sider i lovforslaget.

Men - der er flere og mere alvorlige restriktioner i lovforslaget, som vil stoppe innovation, udvikling, erhvervsvækst - og vil være til meget stor gene for forbrugerne - hvis lovforslaget ukritisk bliver ophøjet til lov i sin nuværende ordlyd:

· 99% af det eksisterende hardware som er på markedet p.t. vil ikke kunne godkendes. Ikke fordi det ikke er sikkert - men fordi nogen mener at det ikke er sikkert nok. Forbrugerne er her ikke enige, når blot der medfølger en udførlig varedeklaration og brugsvejledning. Forbrugerne vælger kritisk hvilke produkter de vil investere i, og hvis et produkt virker for mange, så vil producenten meget hurtigt kunne opleve en forøgelse af salget, via promovering fra mund-til-mund-metoden. Læs mere om hvorfor produkterne bliver ulovlige her:
http://dadafo.dk/ulovlig-og-lovlig/

· Via lovforslaget, angives at salg til personer under 18 år er forbudt, hvilket vi synes er rigtigt godt. Dermed kan der ikke længere herske nogen som helst tvivl om, at de personer der fremover kan købe produkter til fordampning af nikotinholdige væsker, er juridisk myndige og ansvarlige voksne personer, der kan tage vare på sig selv, og foretage deres egne informerede og oplyste valg og fravalg. Ved at fravælge tobakken til fordel for et skifte til damp, kan personer opleve en væsentlig forbedring af helbred og livskvalitet

· Hvis der skal være nogen som helst mening med at forbyde produkters udseende eller funktion, så burde forbuddet faktisk gælde de produkter der imiterer udseendet af tobakscigaretter. Men paradoksalt viser det sig, at de eneste produkter som umiddelbart nemt kan få godkendelse til salg, er de produkter som prøver at efterligne udseendet af tobakscigaretter - de såkaldte "cig-alikes" (imitationer), som via EU-lovgivning faktisk burde være forbudt at sælge, da de er tobaks-imitationer (tænk på sagen om Lakridspiberne). De fleste typer af "cig-alikes" fremstilles og sælges af tobaksindustrien

· Damp skal åbenbart sidestilles med røg, via inklusion af damp under "Loven om Røgfri Miljøer" - dvs. hvor der er forbud mod rygning, vil der også i fremtiden være forbud mod dampning.
"Loven om Røgfri Miljøer" er skrevet for at undgå passiv røg - en "substans" som menes at kan være til skade for folk der opholder sig i rum hvor der bliver røget. Passiv damp er aldrig blevet konstateret som værende årsag til skade, hvorfor en inklusion under Røgfri-loven virker udelukkende som "symbol-politik".
En inklusion af damp under Røgfri-loven vil simpelthen ikke være acceptabel, da den almene befolkning automatisk vil få den opfattelse, at damp er lige så skadelig som tobaksrøg via passiv røg/damp - hvilket der intet videnskabeligt grundlag er for at hævde. Det er en glidebane, som politikerne skal have i mente, da mange andre produkter og handlinger, med tiden kan blive forbudt, hvis forbuddene udelukkende sker på baggrund af meninger, og ikke på baggrund af et videnskabeligt robust grundlag.

Læs mere om hvad engelske eksperter mener, ang. passiv damp her - de er bestemt ikke enige i, at det danske lovforslag er et fremskridt indenfor tobakskontrol og skadesreducering:
https://docs.google.com/document/d/1J66zV-E6KL7u0P29dik-8MOBJORz7Fg0BoUzDb7Z2lg/pub

· Og alt i mens denne debat raser, så er det fortsat muligt at sælge, markedsføre og købe tobakscigaretter - et produkt, som de fleste via Sundhedsstyrelsens kampagner ved hvert år medfører en alt for tidlig og sommetider smertefuld død for 13-14.000 danske rygere, som følge af sygdom af ryge-relaterede sygdomme s.s. KOL, blodprop i hjertet og lungecancer.
Så længe der ikke er et totalt forbud imod salg og køb af tobakscigaretter, så virker det ærligt talt dobbeltmoralsk at overregulere og forbyde et produkt som e-damperen, hvor der er påvist en væsentlig og betydelig mindre skadeprofil. E-damperen er af flere internationale eksperter udråbt som det "våben" der kan gøre en ende på rygning af tobakscigaretter, og et produkt som kan vise sig at være den største "opfindelse" siden penicillinen blev opdaget.

Så - dampernes bøn er følgende: Sæt jer ind i sagerne, og kontakt gerne DADAFO, hvis der er spørgsmål som I er i tvivl om... og mød gerne op på Christiansborgs Slotsplads, lørdag den 14.03.2015 - kl. 14.00 - hvor der vil blive rig lejlighed til at spørge os, forbrugerne, hvordan vi gerne så en lovgivning udformet.

Relevant information

Lovlig eller ulovlig? Giver det nogen mening?
http://dadafo.dk/ulovlig-og-lovlig/

500 vrede dampere prøver desperat at råbe politikerne op
http://www.ft.dk/Dokumenter/Vis_efter_udvalg/SUU/Udvalgsdokumenter.aspx?pCommittee=SUU#dok

Kan damp sidestilles med rygning. Er damp det samme som røg?
https://docs.google.com/document/d/1J66zV-E6KL7u0P29dik-8MOBJORz7Fg0BoUzDb7Z2lg/pub


Billeder


Pressekontakt

Kim Dabelstein Petersen
Formand
  +45 30 45 75 16

Firma

Dansk e-Damper Forening (DADAFO)
Jens Grøns Vej 11, 1.
7100 Vejle, Danmark

  30457516
  30457516

www.dadafo.dk

Modtag nyheder fra Dansk e-Damper Forening (DADAFO) på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire