Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/04-16   -   Pressemeddelelse

Ophobning af konkurs-sager spøger stadig

505 selskaber måtte i marts dreje nøglen om med konkurs - en stigning på 23,8 procent sammenlignet med marts sidste år. En del af forklaringen skal formodentlig findes i den fortsatte sagspukkel som følge af nyt it-system i Erhvervsstyrelsen


"Det betyder, at udviklingen de seneste måneder ikke giver et retvisende billede. På den anden side ved vi, at ophobningen kun har forsinket behandlingen af konkurser, der reelt skulle have været registreret i løbet af sommeren og efteråret 2015, og det betyder, at optællingen over de seneste 12 måneder, trods alt giver et billede af udviklingen ", siger Henrik, Kølle Petersen, der er Market President i Experian.
Således har 5.028 selskaber, set over de seneste 12 måneder, måttet dreje nøglen om med konkurs. Det er 18,5 procent flere end over samme periode året før - og lidt over niveauet i perioden april 2013 til marts 2014.
"På den baggrund må vi konstatere, at udviklingen, trods aktuelle forbehold, går den forkerte retning", siger Henrik Kølle Petersen.

Store regionale forskelle
I Dansk Erhverv hæfter økonom Jens Hjarsbech sig ved, at stigningen dækker over store regionale forskelle.
"Hvor konkursudviklingen i Hovedstaden ligger lidt under landsgennemsnittet og Nordjylland holder sig på en stigning på 4 procent, har Sjælland og Lolland-Falster været hårdt ramt det seneste år med henholdsvis 53,5 og 52,6 procent flere konkurser i perioden marts 2015 til februar 2016 - sammenlignet med samme periode året før".
Jens Hjarsbech peger dog på, at Lolland-Falster med sine i "kun" 58 konkurser i løbet af de 12 måneder kommer til at vise en uforholdsmæssig stor procentvis stigning. Ser man på konkurserne fordelt på brancher, har landbruget over det forløbne år været hårdt ramt, mens industrien har oplevet et mindre fald i antallet af konkurser.

Mange små konkurser påvirker få jobs
"Hvis vi holder konkurstallene op imod udviklingen i beskæftigelse, ser vi en tendens til, at en del af de brancher, der oplever størst stigning i antallet af konkurser, omvendt er de brancher, der oplever størst vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen", siger Jens Hjarsbech.
Et øget antal jobs finder man blandt andet i bygge- og anlæg- samt restaurationsbranchen. Omvendt har dele af industrien været ramt af eksportnedgang i løbet af 2015, hvilket i nogle grene har givet sig udslag i et fald i antallet af lønmodtagerjobs.
"Det tegner et komplekst billede, hvor nogle brancher fik flere ansatte samtidig med at de oplevede flere konkurser - mens eksempelvis industrien ansatte færre, men til gengæld oplevede et fald i antallet af konkurser over de seneste 12 måneder sammenlignet med året forinden", pointerer Jens Hjarsbech, der mener, en årsag kan findes i, at mange virksomheder inden for bygge- og anlægsbranchen samt restauranter er små virksomheder med kun få ansatte, mens industrivirksomheder er større virksomheder.
"Mange konkurser i små virksomheder behøver således ikke at betyde et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen, idet kun få ansatte berøres - og ofte har gode muligheder for at søge beskæftigelse igen i samme branche", slutter Jens Hjarsbeck.

Relevant information

Experians konkursstatistik, marts 2016

Pressekontakt

Henrik Kølle Petersen
Market President, Experian
  +45 87 46 59 16
Jens Uhrskov Hjarsbech
Økonom, Dansk Erhverv
  +45 91 37 31 22 (presseberedskab)

Firma

Experian
Lyngbyvej 2
2100 København Ø, Danmark

  22 82 15 78 / 20 34 39 77

http://www.experian.dk

Modtag nyheder fra Experian på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire