Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/06-15   -   Pressemeddelelse

Større driftssikkerhed ved outsourcing i eget hus

Bedre produktionsstyring, højere kvalitet og markant færre fejl er blandt de afgørende resultater, kosttilskudsvirksomheden Orkla Health har opnået efter intern outsourcing af virksomhedens displaypakning

Procesoptimering er nøglen til en lønsom forretningsgang i enhver virksomhed. Det gælder ikke mindst i en større logistik- og lagerfunktion, hvor arbejdsgangene handler om mere end paller, der skal flyttes rundt og pakker, der skal pakkes. Men også om eksempelvis displaypakning, relabeling og flere tusind varer, der skifter hænder, mens lagermedarbejderne løbende skal kunne spore, hvor den enkelte vare er i processen.

Udfordring med flere lagre
Mange virksomheder har valgt at outsource displaypakning og relabeling til en tredjepartsleverandør. Både for at sikre opgaverne gennemføres smidigt og for ikke at forstyrre den normale drift og datakvalitet. Men også for at sikre, at de enkelte opgaver nås inden for den aftalte tidsfrist og spiller sammen med de store udsving i volumen og bemanding, som displaypakningsopgaver ofte kan rumme. Arbejder man på flere lokationer kan det til tider være en udfordring at få samspillet mellem displaypakning og virksomhedens lager- og logistikopgaver til at gå op i en højere enhed.

Orkla Health koncernen, der producerer og markedsfører et bredt sortiment af kosttilskud, vitaminer, naturlægemidler, vægtreduktion samt sports nutrition, havde tidligere flere separate lagre, hvor om- og displaypakning var outsourcet til en tredjepartsleverandør. Outsourcingen gav dog en række udfordringer, som resulterede i, at Orkla Health for to år siden valgte at konsolidere deres lagervirksomhed i Danmark fra flere separate lagre til ét centrallager.

Manglende overblik
- Den måde, vi havde valgt at outsource displaypakningen på var ikke den rette løsning på det tidspunkt, hvor vores lagre lå spredt. Vi havde svært ved at få et samlet overblik over de forskellige lagre, ligesom vi oplevede mange fejlpakninger, da vi ikke selv var inde over processen, og så havde vi høje transportudgifter, da produkterne skulle fragtes mellem de forskellige lagre for at blive ompakket. Derfor gik vi på jagt efter anden og mere holdbar løsning, fortæller logistikchef for Orkla Health, Casper Sjögren.

Ved konsolidering til ét centrallager er det nødvendigt med en organisation, der er gearet til både at varetage den normale drift af lager- og logistikopgaverne, men som samtidig kan gennemføre displaypakning og relabeling på en fleksibel og præcis måde, så kvalitet og tidsplan overholdes - uanset volumen af opgaverne.

Krav til bedre styring
Det er de færreste virksomheder, der kan mønstre både kompetencer og ressourcer til at håndtere en opgave, der er så bred og dyb. Derfor var den strategiske konklusion fra ledelsen i Orkla Heath at finde en ekstern samarbejdspartner, der havde kompetencerne til at håndtere displaypakning og relabeling og føre tilsyn med varerne gennem Orkla Healths eget ERP-system.

Efter sonderinger og forhandlinger med forskellige parter faldt valget på lager- og logistikoperatøren LogistikKompagniet ApS, der har udviklet en række effektive logistikkoncepter, der kan tilpasses forskellige virksomheders behov.

− LogistikKompagniet havde et hidtil uset koncept, hvor de tilbyder fleksibilitet i aftalen, som giver os en række fordele i form af bedre økonomi og langt bedre produktionsstyring, fortæller Casper Sjögren.

Outsourcingpartneren er i huset
− En klar fordel in-house løsningen er, at vi kan følge med i den løbende proces. Vi har en god dialog med LogistikKompagniets medarbejdere, hvilket er særligt vigtigt, når der opstår tvivlsspørgsmål. I lagerhåndtering skal der ofte reageres hurtigt, og derfor gør det processen nemmere og hurtigere, at vi er så tæt på arbejdsprocessen som muligt. Det giver samtidig et bedre overblik og dermed en bedre styring af lageret, forklarer Casper Sjögren.

Ud over en lang række fordele ved den in-house løsning, som LogistikKompagniet leverer, oplever man i tilgift, at man ikke længere bliver afkrævet et fast beløb pr. måned. I stedet foregår betalingen pr. håndteret pakke, hvorfor man kun betaler for den faktuelt leverede ydelse.

Det er en ordning, der mindsker sårbarheden på udgiftssiden, påpeger logistikchefen.
- Når vi betaler enhedsafregning frem for timepris, gør det os mindre sårbare i og med, at vi betaler for det arbejde, der bliver lavet. Dermed slipper vi for ubehagelige ekstraregninger, som giver ro på. Samtidig har vi en fleksibilitet i aftalen med LogistikKompagniet, der giver bedre økonomi og langt bedre produktionsstyring, fastslår Casper Sjögren.

Om Orkla Health
· Orkla Health ApS producerer og markedsfører et bredt sortiment af kosttilskud, vitaminer, naturlægemidler, vægtreduktion samt sports nutrition, som sælges i Norden og i resten af Europa.
· Blandt produktnavnene er Pikasol, Futura, Livol, Gerimax, Maxim og Nutrilett.
· Virksomheden indgår i den internationale koncern Orkla ASA, som er en af de største børsnoterede koncerner i Norden med en omsætning på ca. 30 mia. kr. og ca. 28.000 ansatte.
· Den danske del af koncernen var tidligere kendt som Dansk Droge og udgør sammen med flere andre helsekostvirksomheder blandt andet tidligere Collett Pharma, Peter Möller, Maxim og Curamed i dag en samlet virksomhed Orkla Health, som er Orklas satsning inden for dette område med en årlig omsætning på ca. 1,4 mia. kr.


Om LogistikKompagniet
· LogistikKompagniet med hovedkontor i Greve leverer bemandingsløsninger og konsulentydelser til lager- og logistikopgaver inden for både den offentlige og private sektor over hele landet.
· Virksomheden blev etableret i 2009 og har 110 ansatte, mens ambitionen er at runde 500 medarbejdere i 2017. LogistikKompagniet blev i 2014 udnævnt som Gazelle-virksomhed af Børsen.
· Blandt de klassiske ydelser er containertømning, datafangt, displaypakning og komplet lagerbemanding. Herudover leverer LogistikKompagniet også IT-løsninger inden for WarehouseManagement.

Billeder


Pressekontakt

Catrine Eisenreich
Kommunikationsrådgiver, Lindskov Communication
  42 20 82 73
Carsten Moberg
Udviklingsdirektør
  +45 40 92 56 91

Firma

Logistikkompagniet ApS
Korskildelund 6
2670 Greve, Danmark

  7020 9016

www.logistikkompagniet.dk

Modtag nyheder fra Logistikkompagniet ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire