Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/09-14   -   Pressemeddelelse

Mr. Logistik satser på resultater

Erfaren branchemand har udviklet knivskarpe lager- og logistikkoncepter, der favner det rummelige arbejdsmarked

Lager- og logistikløsninger er der mange, der kan levere, men ikke ret mange virksomheder i branchen har valgt den model, som LogistikKompagniet ApS arbejder med. Den kombinerer på unik vis social ansvarlighed med resultatbaseret afregning. Ikke af medarbejderne, men i forhold til de kunder, der i dag får løst lageropgaver in-house af firmagrundlæggeren Carsten Moberg og hans erfarne logistikfolk.

Fredag den 26. september fejrer LogistikKompagniet fem års fødselsdag og stifteren, Carsten Moberg, fylder i samme uge 50 år. Siden starten i 2009 er virksomheden vokset til flere end 120 medarbejdere, og målet er en tredobling af aktiviteterne inden 2017. Succesen må tilskrives en innovativ forretningsmodel, der har vundet fodfæste i et hårdt og krævende marked, hvor indtjeningsmarginalerne er små.

Forretningsmæssigt er Carsten Moberg overbevist om, at der er et stort strategisk potentiale for virksomheder i at anvende resultatbaserede bemandingsløsninger. Det gælder først og fremmest muligheden for at øge fleksibiliteten.

- Mange virksomheder oplever store sæsonbetonede udsving og spidsbelastninger, som det kan være vanskeligt at håndtere med fastansatte medarbejdere. Her kan det være en stor fordel midlertidigt at øge kapaciteten med ekstra arbejdskraft eller måske helt at outsource hele kapacitetsplanlægningen og bemandingsudfordringen til en specialiseret tredjepart, siger Carsten Moberg.

Nye veje i logistikken
Den tredjepartsløsning, som LogistikKompagniet tilbyder, gør at kunderne får det fulde udbytte af investeringen i lageret og at man kan udnytte arbejdskraften 100 %.

- Vores koncept er baseret på resultatafregning. Det vil sige at vi, overalt hvor det er muligt, giver en garanteret fast pris pr. enhed. Dermed fakturerer vi vores kunder for det faktuelt udførte arbejde. Normalt betaler man en timepris for det arbejde, der skal udføres, men der er jo i den time stor forskel på, hvor meget arbejde, der reelt bliver udført, altså hvor produktiv man er. Dertil kommer, at vikarer først skal sættes ind i opgaveløsningen og derfor ikke arbejde lige så effektivt som en trænet, fast medarbejder, siger Carsten Moberg.

Kravene til lønsomhed og produktivitet er også baggrunden for, at mange virksomheder ikke har råd til at fastansætte medarbejdere med særlige behov netop i lager- og logistikfunktionen. Her arbejder LogistikKompagniet bevidst med en virksomhedskultur, der giver plads til integration af socialt udsatte på arbejdsmarkedet og som åbner op for, at medarbejderne kan udvikle sig og vokse med virksomheden.

- I samarbejde med blandt andre de kommunale jobcentre tilbyder vi praktikforløb og løntilskudsforløb til borgere, der har det svært fagligt og socialt. Det giver ny livskvalitet for det enkelte menneske, og for os som virksomhed skaber det på en god måde et større ansøgerfelt at arbejde med, når der skal hyres folk til den stigende mængde opgaver, der kommer ind i virksomheden, siger Carsten Moberg.

Personlig tilgang til CSR
Virksomhedens CSR-politik er ikke hyldevare i gængs forstand. Carsten Moberg havde for år tilbage et alkoholmisbrug, som han slap ud af i tide og med de personlige erfaringer i bagagen var det ikke givet, men nærliggende at iværksættertrangen skulle suppleres med en mere rummelig virksomhedskultur end man ser mange steder i branchen.

LogistikKompagniet er af Greve Erhverv indstillet til CSR-prisen, der uddeles sidst i oktober, blandt andet fordi man tilbyder mere end bare én arbejdsløsning eller arbejdsprøvning. Når en praktik- eller løntilskudsperiode er slut, vurderes det således, om der er et match for en fastansættelse. Ved match og ønske fra borgeren om at blive en del af virksomheden udarbejdes en arbejdstilpasnings- og kompetenceudviklingsplan for den enkelte, som dermed fastansættes og får mulighed for at uddanne og udvikle sig gennem virksomheden.

Positive resultater
Interessen fra de kommunale Jobcentres side til at indgå i et seriøst samarbejde med LogistikKompagniet har været stærkt stigende i hele 2014, og samarbejdet fungerer nu som egentlige partnerskaber. Den målrettede dialog med virksomhedskonsulenterne og en klar og 100% individuel screening af de interesserede borgere viser allerede markante resultater for 2014, hvor målet er at få 40 borgere gennem et praktikforløb.

- Da vi har langvarige opgaveforløb med vores kunder, er det vigtigt også at kunne tilbyde stabil arbejdskraft og sammenhængende forløb for den enkelte medarbejder. Derfor vægter vi vores samarbejde med de kommunale jobcentre meget højt også i et mere langsigtet perspektiv, siger Carsten Moberg.

Indtil udgangen af august har 28 borgere fået tilbudt et praktikforløb i LogistikKompagniet, heraf er 15 borgere enten allerede blevet fastansat i LogistikKompagniet, fortsat i et andet udviklingsforløb eller de er blevet uddannelsesafklarede og dermed kommet videre med et reelt uddannelsesforløb. Otte af de 28 borgere har endnu ikke afsluttet deres praktikforløb, men LogistikKompagniets HR-chef, Jane Thy, forventer at størstedelen gennemfører med lige så stor succesrate.

Iværksætter med egen pris
Den teoretiske ballast har Carsten Moberg hentet på Handelshøjskolen i København (CBS) og på Ishøj Handelsskole. Karrieren er blevet bygget op i virksomheder som Olivetti, DVS, Transportgruppen, DHL Denmark, Green Cargo og Logistik Entreprise Danmark A/S, inden han i 2009 blev selvstændig med egen virksomhed. Blandt kunderne er L'Oreal og DLG koncernen, der helt fra bunden fik hjælp fra LogistikKompagniet til at etablere et nyt centrallager for Land & Fritid-butikkerne.

På vegne af sin virksomhed har Carsten Moberg indstiftet en pris paÌŠ 10.000 kroner, der går til den studerende paÌŠ SCM-studiet paÌŠ CBS, som har det højeste gennemsnit ved endt uddannelse.

Privat bor Carsten Moberg på en gård på Amager med sin hustru. Firmajubilæet og fødselsdagen markeres fredag den 26. september fra kl. 14 - 17 på LogistikKompagniets kontoradresse Korskildelund 6, 2670 Greve.


Relevant information

Logistikkompagniet:
www.logistikkompagniet.dk


Billeder


Pressekontakt

Carsten Moberg
Udviklingsdirektør
  +45 40 92 56 91
Catrine Eisenreich
Kommunikationsrådgiver, Lindskov Communication
  42 20 82 73

Firma

Logistikkompagniet ApS
Korskildelund 6
2670 Greve, Danmark

  7020 9016

www.logistikkompagniet.dk

Modtag nyheder fra Logistikkompagniet ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire