Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/07-14   -   Pressemeddelelse

Logistikkompagniet tager aktivt ansvar for socialt udsatte på arbejdsmarkedet

Indslusning af socialt og fagligt skrøbelige borgere på arbejdsmarkedet er en helt naturlig del af Logistikkompagniets virksomhedskultur. Formålet er blandt andet at tiltrække medarbejdere til virksomheden, der har et mål om at vokse fra 140 til 500 medarbejdere inden 2017.

Logistikkompagniet med hovedkontor i Greve leverer bemandingsløsninger og konsulentydelser til lager- og logistikopgaver inden for både den offentlige og den private sektor over hele landet. Konkurrencen er benhård, og der skal arbejdes effektivt både i administrationen og med selve logistikopgaverne ude hos kunderne for at skabe lønsomhed i forretningen.

Fra 140 til 500 medarbejdere
Det er lykkedes. Siden opstarten i 2009 er Logistikkompagniet vokset til flere end 140 medarbejdere, og ledelsen har ambitioner om at vokse til mere end det tredobbelte i løbet af de næste tre år.

For at nå dette mål kræver det en omfattende rekrutteringsstrategi. Virksomheden har derfor investeret i et Akademi og et Virksomhedscenter, som skal være med til at realisere målet. Mens investeringen i Akademiet bruges til uddannelse og kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere, har Virksomhedscenteret til formål dels at integrere socialt og fagligt udsatte borgere, dels at finde potentielle medarbejdere, som har lyst til at blive en fast del af medarbejderstaben i Logistikkompagniet.

- Udfordringen i vores branche ligger i, at der ikke er særlig mange faguddannede folk at trække på. Vi er derfor nødt til at gøre os ekstra attraktiv, så ansøgerne foretrækker os frem for andre. Så sørger vores dygtige og erfarne projektledere og kolleger for at uddanne dem, fortæller seniorkonsulent Palle Petersen fra Logistikkompagniet.

Den gode virksomhedskultur
Mens kerneydelsen er lager- og logistikløsninger, som mange andre i markedet også kan tilbyde, så satser Logistikkompagniet bevidst på at gøre en forskel på måden, man driver virksomheden på. Ikke mindst for at kunne være en attraktiv arbejdsplads, der både kan tiltrække og fastholde de dygtige medarbejdere.

Ledelse og medarbejdere har de sidste fire år arbejdet bevidst på at dyrke en helt særlig virksomhedskultur frem, hvor der overalt i virksomheden gøres plads til de, der ellers kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

- Et af de initiativer, vi har fokus på, er integrering af socialt udsatte på arbejdsmarkedet. Det sker blandt andet ved at tilbyde praktikforløb og løntilskudsforløb til fagligt og socialt skrøbelige borgere. Det giver ny livskvalitet for det enkelte menneske, og for os som virksomhed skaber det på en god måde et større ansøgerfelt at arbejde med, når der skal hyres folk til den stigende mængde opgaver, der kommer ind i virksomheden, siger HR-chef Jane Thy.

Det langsigtede perspektiv
En måde at styrke rekrutteringsgrundlaget på er at have et godt samarbejde med de lokale Jobcentre. Virksomheden holder løbende informationsmøder, hvor succeshistorier deles og hvor det drøftes, hvordan man i fællesskab kan arbejde sammen om at få udsatte borgere sluset ind på arbejdsmarkedet.

- Et vigtigt formål med møderne er at vise de forskellige former for praktikforløb, som vi rummer og gør en dyd ud af. Da vi har langvarige opgaveforløb med vores kunder er det vigtigt også at kunne tilbyde stabil arbejdskraft og sammenhængende forløb for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt også at have det langsigtede perspektiv for øje i samarbejdet med Jobcentrene, understreger Jane Thy.

Jobcentrene er trygge ved samarbejdet
På et møde for nylig holdt repræsentanter fra henholdsvis Solrød, Vallensbæk og Københavns Kommune oplæg om deres erfaringer med samarbejdet med Logistikkompagniet.

- Logistikkompagniet tager ofte de borgere, der er sværest at få i arbejde, som ofte har dårlige erfaringer med andre praktik- og løntilskudsforløb. De gør en stor indsats for at tage hensyn til de svageste borgere og finde en funktion, som den enkelte kan varetage. Derfor er vi meget trygge ved at sende fleksjobbere ud til dem, siger Pernille Cleemann, der er fleksjobambassadør i Vallensbæk Kommune.

Flere muligheder for den enkelte
Logistikkompagniet kan tilbyde mere end bare én arbejdsløsning eller arbejdsprøvning. Når en praktik- eller løntilskudsperiode er slut, vurderes det således, om der er et match for en fastansættelse. Ved match og ønske fra borgeren om at blive en del af Logistikkompagniet udarbejdes en arbejdstilpasnings- og kompetenceudviklingsplan for den enkelte, som dermed fastansættes og får mulighed for at uddanne og udvikle sig gennem virksomheden.

- Specielt for denne branche, der er i vækst og har brug for arbejdskraft, er Logistikkompagniets tilgang interessant. Det er ikke bare et sted, hvor kommunen kan få afprøvet borgeren. Der er faktisk en reel mulighed for at få et job på længere sigt, siger Pernille Cleemann.

Resultaterne er positive
I 2013 var 11 borgere igennem praktik hos Logistikkompagniet, hvoraf fem blev fastansat. Fem andre blev afklaret omkring uddannelsesønske, mens den sidste borger fik den hjælp, som borgeren havde behov for, efter at Logistikkompagniet havde vurderet borgeren for syg til at arbejde. Målet i år er at få 40 borgere igennem et praktikforløb.

Logistikkompagniet holder jævnligt møder med de enkelte kommuner og Jobcentre. Næste fællesmøde er planlagt til afholdelse i september.

Billeder


Pressekontakt


Firma

Logistikkompagniet ApS
Korskildelund 6
2670 Greve, Danmark

  7020 9016

www.logistikkompagniet.dk

Modtag nyheder fra Logistikkompagniet ApS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire