Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/07-16   -   Pressemeddelelse

Nye lavenergibygninger blokerer for mobilsignaler

De stigende energikrav i nye og renoverede bygninger medfører blokering af mobilsignalerne. Effektiv mobildækning er ofte ikke tænkt ind i den digitale infrastruktur fra start, hvilket undrer en af landets førende forskere i indeklima.

Alene inden for de sidste to år er antallet af installationer til indendørs antenneanlæg steget med 100 procent årligt hos teknikentreprenører Caverion, der installerer anlæg på hospitaler, kommunale bygninger, boligselskaber mm. over hele Danmark.

- 75 procent af de såkaldte DAS-anlæg vi installerer i private og offentlige bygninger er efterinstallationer. Det betyder, at mobildækningen ikke er tænkt ind fra start, hvilket medfører unødvendige ekstraudgifter. Vores beregninger viser, at udgifterne kunne reduceres til omkring det halve, hvis man tænkte mobildækningen ind allerede ved opførelsen af bygningen, siger projektleder Thomas Bech fra Caverion, der med flere end 1000 ansatte er en af landets største og mest erfarne teknikentreprenører.

Livsvigtig mobildækning
Professor Gert Frølund Petersen ved Aalborg Universitet er en af verdens førende eksperter i antenner. Han er overrasket over, hvor lidt den digitale infrastruktur er tænkt ind i nye bygninger helt fra start, og hvor sent i processen man opdager problemet.

- Ud over, at det i mange sammenhænge er livsvigtigt at have mobildækning i bygninger, så arbejder telefonerne også på højtryk, fordi de skruer op for sendestyrken, hvis signalet er dårligt. Det slider på telefonerne og strålingsværdien stiger mellem100-1000 gange, alt afhængig af hvor dårlig forbindelsen er, forklarer Gert Frølund Petersen.

Københavns lufthavn tager masten ind
På foranledning af de fire danske teleoperatører, TDC, Telia, Telenor og 3, som i fællesskab ejer et netværk til fordeling af mobilsignaler i Københavns Lufthavn, har Caverion netop foretaget en udvidelse af netværket i forbindelse med en udvidelse af Københavns Lufthavns Finger C i Terminal 3, hvor man praktisk talt tager masten ind i bygningen gennem et såkaldt DAS-anlæg.

DAS står for Distributed Antenna System og er et indendørs antenneanlæg, som tilsluttes radioudstyr fra en eller flere mobiloperatører, så der skabes dækning i hele eller dele af et byggeri.

- Hvis en arbejdsplads som Københavns Lufthavn, hvor ca. 23.000 mennesker har deres daglige gang, skal fungere effektivt, så er det helt afgørende, at mobildækningen fungerer optimalt i alle sammenhænge. Samtidig er det en service til vores flere end 26 mio. årlige passagerer, og derfor tænker vi den digitale infrastruktur ind i alt hvad vi foretager os af renoveringer og nybygninger, forklarer senior projektleder i Københavns Lufthavn Anders Juul Blaabjerg Dalsgaard.

Han fremhæver, at lufthavnen har en ambitiøs udbygningsplan, hvor målet er at udbygge lufthavnen til at kunne rumme 40 mio. årlige passagerer.

Ingen lovgivning
Selv om den dårlige mobildækning er et stigende problem i nye bygninger, så er der endnu ikke kommet lovgivning på området. Den tidligere regering nedsatte en arbejdsgruppe i forbindelse med offentliggørelsen af den byggepolitiske strategi i november 2014, men der er ikke meldt noget ud i forhold til mulige løsninger til afhjælpning af dårligere mobildækning i bebyggelse.

- Det helt rigtige vil jo være at indføre antenneanlæg som en del af installationskravene. Som forholdene fungerer nu, så giver det jo en række konflikter, når en bygning uden mobildækning skal afleveres til kunden og tages i brug, siger Thomas Bech.


Relevant information

Læs om Caverion og II:
http://www.caverion.dk/fagomrader/it-netvaerk

Læs mere om persontrafikken i lufthavnen her:
https://www.cph.dk/om-cph/presse/nyheder/rekord-i-kobenhavns-lufthavn--forste-dag-med-over-100.000-rejsende/


Billeder


Pressekontakt

Thomas Bech
Projektleder, Caverion Danmark
  40 92 13 49
Jørgen Leivsgard Christensen
Direktør for Projekter Danmark
  60106145

Firma

Caverion Danmark A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia, Danmark

  76 23 23 23

www.caverion.dk

Modtag nyheder fra Caverion Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire