Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/05-17   -   Pressemeddelelse

Teknikentreprenør fremmer sikkerheden med ny app

Sikkerhed har høj prioritet hos Caverion, der har udviklet sin egen app, som skal gøre sikkerhedsarbejdet enklere og nedbringe arbejdsulykkerne yderligere blandt koncernens 1.000 danske medarbejdere.

Gennem årtier har danske virksomheder, fagforeninger, organisationer og offentlige instanser arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af arbejdsulykker og -uheld på arbejdspladserne. Der er indført stribevis af tiltag, der ifølge Arbejdstilsynets seneste årsrapport har medvirket til at nedbringe antallet af arbejdsulykker fra godt 44.000 i 2010 til godt 42.000 i 2015, hvilket svarer til et fald på 5%.

Men det fælles mål på arbejdsmarkedet er, at tallet skal meget længere ned. Dels er der skarp lovgivning på området, dels er det god forretning at skabe sikre og trygge rammer for sine medarbejdere.

Arbejd sikkert eller arbejd ikke
Det er man meget bevidst om hos den internationale teknikgigant Caverion, der beskæftiger 17.000 medarbejdere i 12 lande, heraf 1.000 fordelt på godt 20 lokationer i Danmark. Koncernen designer, producerer, drifter og vedligeholder tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur, og den tekniske virksomhed har igangsat en række målrettede tiltag, der hver for sig og tilsammen skal bringe Caverion i front inden for arbejdsmiljø og -sikkerhed.
- Som en seriøs aktør skal du tage ansvar for sikkerheden for dine medarbejdere. Vores HSE-motto er, at "i Caverion arbejder vi sikkert, ellers arbejder vi ikke", siger Neda-Maria Kaizumi, der er HSE-manager i Danmark og Norge, hvor de to landes organisationer udgør én division i den internationale koncern.

HSE er den internationale betegnelse for "Health, Safety and Environment", altså "sundhed, sikkerhed og miljø".

Færre ulykker med ny app og toolbox talks
Neda-Maria Kaizumi står i spidsen for implementeringen af en række værktøjer, der skal opfylde koncernens målsætning om "nul arbejdsulykker". Caverion Danmark-Norge har som en af de første i branchen fået udviklet en speciel HSE-app til smartphone og tablet. Dermed er digitaliseringen konkret med til at øge sikkerheden.
- I forbindelse med introduktionen af appen er der blandt andet indført såkaldte "Toolbox-talks", der er en sikkerhedssamtale på ti-femten minutter for at kortlægge specifikke risici, før man begynder på en opgave. Disse samtaler guides gennem appen, og de virker. Blot et halvt år efter introduktionen er antallet af ulykker i Danmark faldet fra 27 til 14 i første kvartal, 14, hvis man sammenligner antallet fra i år med antallet i de tre første måneder i 2016, konstaterer Neda-Maria Kaizumi.

Imødekommer kundernes krav
Den nye app gør sikkerhedsarbejdet enklere at udføre, og dermed øger kvaliteten af det både internt i virksomheden og ude hos kunderne. Site Manager Per Høj fra Caverion Managed Services i Fredericia ser store konkurrencemæssige fordele i appen.
- Vores store kunder kræver i stigende grad, at vi udfører en "sikker job"-analyse, inden vi går i gang med en opgave. Den betaler de for, at vi udfører, og med appen er det langt lettere for os, siger Per Høj, der fremhæver, at det også er let at finde f.eks. instruktioner i appen, ligesom medarbejderne har let adgang til en stor kemi-database.

Risikovurderinger foretages hurtigt af medarbejderne
Medarbejderne i Caverion giver gode tilbagemeldinger. De kan nu let indsende rapporter om afvigelser, uønsket kvalitet, ulykker, sikkerjob-analyse og lignende, ligesom de kan få adgang til arbejdsinstrukser, procedurer og bruge digitale skemaer til rundering og sikkerhedsinspektioner.
- Appen er et virkelig godt stykke værktøj, som er nemt at bruge. Man kan f.eks. let lave risikovurderinger i appen i stedet for på papir, som vi gjorde før. Dengang fik mange dem ikke lavet. Jeg er sikker på, at det ændrer sig, fordi de nu er langt lettere at gennemføre. Vi får også hurtigt svar på det, vi indsender, og det er vigtigt, understreger Kim Weitling, der er elektriker og arbejdsmiljørepræsentant hos Caverion.

Faktaboks - om arbejdsulykker:
· Der er i 2015 anmeldt 42.309 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er 1.658 flere end i 2014, og det svarer til en stigning på 4 pct. og er på niveau med antallet i 2011.
· Det højeste antal i perioden var i 2010 med 44.330 anmeldte arbejdsulykker. Antallet af anmeldte arbejdsulykker er faldet siden 2010 med knapt 5 pct. set i forhold til beskæftigelsen, fra 163 pr. 10.000 beskæftigede (ulykkesincidensen) til 156 i 2015. Dette er samme niveau som i 2011 og 2012 men højere end i 2014.
· Fra 2014 til 2015 er ulykkesincidensen steget med 3 pct. fra 151 pr. 10.000 beskæftigede i 2014 til 156 i 2015. I perioden 2010-2015 er den højeste ulykkesincidens i 2010 med 163 ulykker pr. 10.000 beskæftigede
Kilde: Arbejdstilsynet

Faktaboks - om Caverion:
· Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur.
· Koncernens ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore.
· De tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser.
· Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Koncernens styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og industrianlæg.
· Caverion koncernen havde i 2016 en omsætning på ca. 23 milliarder kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa, heraf beskæftiger virksomheden 1000 ansatte i Danmark, der omsætter for godt en milliard DKKRelevant information

Om Caverion:
http://www.caverion.dk

Om arbejdsulykker:
https://arbejdstilsynet.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Caverion Danmark A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia, Danmark

  76 23 23 23

www.caverion.dk

Modtag nyheder fra Caverion Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire