Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/12-17   -   Pressemeddelelse

Minister: Mange fordele ved private aktører i offentligt byggeri gennem OPP

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har netop besøgt teknikentrepenøren Caverion i det nye administrative knudepunkt, der er ved at blive opført på Kalvebod Brygge. Det nye bygningskompleks opføres som OPP og skal huse Banedanmark, Trafikstyrelsen, Vejdirektoratet og Energistyrelsen.

Lige over for Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København skyder et kæmpestort byggeri i vejret. 2.000 medarbejdere fra BaneDanmark, Vejdirektoratet, Trafikstyrelsen og Energistyrelsen får fra 2019 helt nye rammer at arbejde fra. Byggeriet er på 43.000 kvadratmeter og er døbt Nexus CPH. Ejendomskomplekset bliver opført og drevet som et Offentligt-Privat-Partnerskab, hvor et konsortium af store danske virksomheder er gået sammen om at finansiere, opføre og drive bygningen.

En af de private nøgleaktører er teknikentreprenøren Caverion Danmark A/S, der har fået kontrakten med at servicere og vedligeholde Nexus-bygningen de næste 20 år. I forbindelse med opførelsen har erhvervsminister Brian Mikkelsen besøgt byggepladsen på Kalvebod Brygge for at blive opdateret på de seneste erfaringer med at inddrage de private leverandører i offentligt byggeri gennem OPP-modeller.

Potentiale også i den kommunale bygningsmasse
For Offentligt-Private Partnerskaber eller Offentligt-Privat Samarbejde ser ud til at være i fremgang især i de statslige byggerier. Udover Nexus CPH er de fire byretter i Herning, Holbæk, Holstebro og Kolding samt Vestre Landsrets bitingsted i Kolding opført som OPP. Og alle har Caverion som driftsoperatør.

Under besøget drøftede adm. direktør Michael Højgaard og erhvervsminister Brian Mikkelsen derfor mulighederne for at udbrede de oplevede fordele til den kommunale bygningsmasse som skolebyggeri, idrætsanlæg, plejehjem og andre anvendelsesformål.
- Det kan give god mening at organisere et offentligt byggeri som et OPP-projekt. OPP som organisationsform giver de offentlige myndigheder en god mulighed for at inddrage private leverandørers kompetencer i forhold til eksempelvis projektstyring og drift af bygninger. OPP kan også anvendes i kommunale byggerier, sagde Brian Mikkelsen, der understregede, at det altid afhænger af en vurdering i det konkrete tilfælde, om den bedste løsning er en OPP-model eller en mere traditionel organisationsform.

Flere fordele ved Offentligt-Private Partnerskaber
OPP indeholder ofte finansiering som en del af løsningen i forbindelse med udvikling, opførelse, drift og vedligehold af en bygning. I de tilfælde, hvor staten og det offentlige kan finansiere på bedre vilkår end det private, vil finansieringselementet derfor logisk set udgå. Men de øvrige fordele, der er ved langsigtede partnerskabsmodeller, er fortsat de samme. Det gælder eksempelvis investerings- og kvalitetsniveau på tekniske installationer og udstyr samt snitfladeansvar og samarbejde mellem rådgivere og udførere, fremhævede Michael Højgaard under mødet. Også på dette punkt var erhvervsministeren klar i sin holdning:
- Der kan være rigtig god logik i, at en privat leverandør inddrages i opgaveløsningen i forbindelse med opførelse, drift og vedligehold af en bygning. Der vil i OPP-projekter altid indgå et element af finansiering. Det er ikke nødvendigvis afgørende, om finansieringen er offentlig eller privat. Det centrale er, at projektet gennemføres som OPP, hvis det vurderes at kunne give totaløkonomiske fordele, understregede Brian Mikkelsen.

Energieffektive løsninger
Caverions direktør påpegede, at udover de økonomiske og procesmæssige fordele ved OPP, så er en yderligere gevinst, at bygningerne bliver mere energieffektive. Ifølge Michael Højgaard skyldes det ikke mindst, at motivationen for de private virksomheder er at nedbringe driftsomkostningerne mest muligt, og her vejer udgifterne til opvarmning, køl, ventilation og belysning tungt i en bygnings økonomiske livscyklus.

Faktaboks – om Nexus CPH:

• Konsortium bestående af entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S, Nordea Pension Danmark, Ejendomsselskab A/S, Arkitema Architects K/S og MOE A/S har vundet den 20-årige OPP-kontrakt på byggeriet.
• Nexus Cph skal huse Banedanmark, Energistyrelsen, Trafik- og Byggestyrelsen og Vejdirektoratet.
• Bygningen har en størrelse på 40.000 kvm og skal huse ca. 2000 medarbejdere
Kilde: Bygningsstyrelsen

Faktaboks – om Caverion:

• Caverion designer, producerer, drifter og vedligeholder brugervenlige og energieffektive tekniske løsninger til alle typer bygninger, industri og infrastruktur.
• Koncernens ydelser og løsninger bruges blandt andet i kontorbygninger, butikker, boliger, offentlige bygninger, infrastruktur, industrianlæg, marine og offshore.
• De tekniske løsninger forhindrer driftsnedbrud, sikrer god omkostningsstyring og optimal ydeevne i trygge og behagelige omgivelser.
• Caverion ønsker at være en ledende europæisk leverandør af avancerede og bæredygtige livscyklusløsninger til bygninger, industri og infrastruktur. Koncernens styrke er bred kompetence og omfattende ydelser, som dækker alle tekniske fagområder gennem hele livscyklussen i bygninger og industrianlæg.
• Caverion koncernen havde i 2016 en omsætning på ca. 23 milliader kroner og 17.000 ansatte i 12 lande i Europa, heraf beskæftiger virksomheden 1000 ansatte i Danmark, der omsætter for godt en milliard DKK

Relevant information

Om Caverion
http://www.caverion.dk


Billeder


Pressekontakt


Firma

Caverion Danmark A/S
Vejlevej 123
7000 Fredericia, Danmark

  76 23 23 23

www.caverion.dk

Modtag nyheder fra Caverion Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire