Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/04-17   -   Pressemeddelelse

Mere effektivitet og større jobglæde med mobile it-værktøjer

Hidtil har det været den generelle opfattelse, at mobilt arbejde primært var en fordel for arbejdspladserne. Men en nylig undersøgelse viser, at mobilt arbejde i vid udstrækning indføres efter ønske fra medarbejderne, bl.a. fordi det får arbejde og fritid til at hænge sammen for dem.

En nylig undersøgelse af mobilt arbejde viser, at danske virksomheder for alvor har taget mobilt arbejde til sig, og at det muliggør en bedre sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv. Undersøgelsen er foretaget af Analyse Danmark for Citrix Danmark blandt 200 ledere og mellemledere i virksomheder med 50+ medarbejdere.

Medarbejderne er glade for mobilt arbejde

Det mobile arbejde har for alvor vundet indpas i de danske virksomheder: 69 pct. af de adspurgte oplever, at mobilt arbejde er normalt i deres branche.

Hvor mobilt arbejde ofte er blevet beskyldt for udelukkende at være i virksomhedens interesse, viser undersøgelsen, at hele 44 pct. af de adspurgte ledere oplever, at det mobile arbejde er med til at få arbejde og fritid til at hænge sammen. Hele 55,5 pct. mener, at medarbejdernes ønske om mobilt arbejde er den stærkeste driver for indførelse af mobilt arbejde, og 37 pct. mener, at det gør det muligt at tilrettelægge arbejdsdagen mere effektivt.

Sparer 7.500 timer om året på automatisering af kørselsrapporter

Billedet af mobilt arbejde som både en fordel for medarbejderne og som noget, der skaber øget effektivitet bekræftes af Topdanmark.

I Topdanmark har man haft fokus på er at give medarbejdere i marken (assurandører og taksatorer) gode, sikre mobile værktøjer, der effektiviserer sagsbehandlingen og reducerer administrative rutiner. Således sparer selskabets assurandører på årsplan ca. 7.500 timer alene på automatisering af kørselsrapporter via Topdanmarks egenudviklede app. Hermed slipper assurandørerne for en tidskrævende opgave og kan i stedet bruge tiden på kundebetjening.

Desuden har man for nylig indført apps, som gør det muligt for medarbejdere at tage billeder og scanne bilag samt samle forskellige former kundedata og sende direkte til Topdanmarks skadessystem, hvor alt journaliseres direkte på den aktuelle sag. Disse sparer bl.a. tid for de assurandører, der er placeret ude i landet langt fra et lokalkontor. Herudover har Topdanmarks medarbejdere på farten adgang til mail og kalender samt mobilvenlige udgaver af bl.a. intranet.

Mobile værktøjer i Topdanmark:

· ScanDirect - som gør det muligt for medarbejdere at tage billeder og scanne bilag og sende disse sikkert til Topdanmarks sagssystem, hvor de journaliseres direkte på den aktuelle sag.

· SecureForms - som medarbejdere kan bruge på fx skadesstedet til at samle alle relevante kundedata, gps-info, billeder etc. Disse kan gennemgås på stedet med kunden, så man er enig om forløb, skader og andet. Herefter kan indholdet journaliseres direkte på den aktuelle sag i Topdanmarks skadessystem.

· Km-app - egenudviklet app, som på basis af gps-info fra medarbejderens iPhone genererer og sender kørselsrapport direkte fra medarbejderens telefon og ind i Topdanmarks SAP-system, som laver kilometergodtgørelse, der udbetales sammen med medarbejderens løn.

Yderligere information:

· Mads Skalbo, Regional Director, Citrix Danmark og Sverige, som kan fortælle om, hvordan det nu er muligt at bringe forretningsintelligens ud på smartphones og tablets på en sikker måde. Hvad er perspektiverne i det, hvad angår effektivitet og kunderelationer?

· Michael Birkelund Pedersen, salgschef, Topdanmark, som kan fortælle om, hvordan Topdanmarks mobile værktøjer gør assurandørernes arbejde lettere og mere effektivt og gør det lettere at være kunde.

Billeder


Pressekontakt

Anna Eskelund
Kommunikationskonsulent
  50503068

Firma

Citrix Danmark
Kalkbrænderihavnskaj 4
2100 København Ø, Danmark

  39 19 34 00
  31168593

www.citrix.dk

Modtag nyheder fra Citrix Danmark på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire