Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/07-16   -   Pressemeddelelse

Tangens vej fra vand til jord

Solrød Biogas står sin prøve, når flere tons tang og fedtemøg henover sommeren køres ind på anlægget. Sammen med restprodukter fra industrien og landbruget omdannes det til bæredygtig energi og biogødning på markederne - en gødning især landbruget har taget godt imod

Fint sand. Let brise. Blåt vand så langt som øjet rækker. Glæden ved at bo og opholde sig tæt på stranden er i de fleste tilfælde stor. De danske strande kan dog til tider være udfordret af lugtgener fra tang og fedtemøg, der ophober sig i strandkanten og overskygger glæden ved at befinde sig tæt på vandet.

En udfordring man især har døjet med i Solrød Kommune, hvor borgere og kommune i flere år har arbejdet intensivt med rensning af stranden for at komme de mange lugtgener til livs. Tidligere er tangen kørt til kompostering og på landbrugsjord. Men med etablering af Solrød Biogas A/S sidste år behandles tangen nu på anlægget, der som det eneste i Danmark kan omdanne tang og fedtemøg til bæredygtig energi. Det sker i en avanceret proces sammen med restprodukter fra landbruget og industrien.

− Det er helt afgørende at gøre os fri for fossile brændsler, hvis vi vil undgå de globale klimaforandringer. Med drift på Solrød Biogas i snart et år, er den grønne omstilling i Solrød Kommune godt på vej, som samtidig bidrager til at komme de store mængder tang og fedtemøg til livs, fremhæver borgmester for Solrød Kommune Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand for Solrød Biogas A/S og deraf følger processen på tæt hold.

Anlægget er i dag i fuld drift og leverer varme svarende til 1.700 husstande og el svarende til 3.800 husstandes årlige forbrug, som medvirker til en CO2-reducering på 40.000 tons årligt.

Ingen sand i maskineriet
Den virkelige prøve for anlægget følger dog i de kommende måneder, når Solrød Biogas henover sommeren modtager flere tons tang og fedtemøg fra Solrød Strand.

− Vi er nået rigtig langt, siden vi på en bar mark sidste år tog første spadestik til anlægget. Nu glæder vi os til at følge næste trin af projektet, når anlægget skal stå sin prøve denne sommer med tang i produktionen. Anlægget er jo udviklet til at håndtere tangen, men det kræver lidt teknik og indkøring. Kommer der for meget sand i tangtanken , kan det ødelægge maskinerne, fortæller Niels Hörup, der samtidig glæder sig over, at anlægget allerede nu i fuld gang med omdannelse af tang til grøn energi.

Solrød Biogas er udviklet til at håndtere ca. 7.000 tons tang om året., men starter det første års produktion roligt op ved at modtage 1.000-2.000 tons tang. Gennem en avanceret proces sammen med restprodukter fra industrien og landbruget omdannes tang og fedtemøg til bæredygtig biogas. Tangen indgår i biogasproduktionen sammen med restprodukter fra CP Kelco og Chr. Hansen samt gødning fra landbruget, der transporteres til og fra anlægget i tankvogne og lukkede containere - i alt cirka 28 læs om dagen.

Biogødning giver bedre afgrøder
Den cirkulære proces bringer mere end grøn energi med sig. Et yderligere restprodukt i forbindelse med processen er biogødning, der kan anvendes som gødning på markerne i stedet for kunstgødning. Dermed ender de mange tons tang fra stranden på markerne i en helt unik biogødning. En gødning landmændene indtil videre har taget positivt imod.

- Biogødningen har vist sig at være rigtig godt for afgrøderne og landbrugsjorden. De spirrer simpelthen bedre og er mere modstandsdygtige. Samtidig slipper vi for lugtgenerne og klager fra naboerne, da vi ikke længere bruger gylle under udspredningen, fortæller Birger Niemann fra Niemanns Maskinstation A/S, der løser landbrug- og entreprenøropgaver for en lang række kunder og derigennem er blevet aftager af den nye biogødning fra Solrød Biogas.

Muligheden for at erstatte kunstgødning med organisk gødning ser Birger Niemann som en styrke i forhold til at passe på miljøet og ikke mindst hans levebrød.

- Ved at bruge organisk biogødning tilfører vi jorden og markerne naturlige næringsstoffer frem for noget, der er kunstigt frembragt, og dermed passer vi både på afgrøder og på grundvandet, siger Birger Niemann fra Niemanns Maskinstation A/S, der efter forsøget ønsker at formidle budskabet videre til de danske landmænd.

Fakta:
· Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
· Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
· Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
· Selve biogassen sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvorved der årligt produceres ca. 23 GWh el, svarende til elforbruget i 3.800 boliger samt 28 GWh varme, svarende til varmeforbruget i 1.700 boliger.
· Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
· Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.

Billeder


Pressekontakt

Kaj Holm Rasmussen
Direktør
  24238310
Niels Hörup
Borgmester, Solrød Kommune - Formand, Solrød Biogas A/S
  +45 56 18 20 01

Firma

Solrød Biogas A/S
Solrød Kommune - Teknik & Miljø
2680 Solrød Strand, Danmark

   56 18 20 00

www.solrodbiogas.dk

Modtag nyheder fra Solrød Biogas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire