Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/08-18   -   Pressemeddelelse

Solrød Biogas investerer i nyt hygiejniseringsanlægMed en investering på 2 mio. kr. til et nyt hygiejniseringsanlæg fortsætter Solrød Biogas den grønne innovation. Det nye anlæg øger genanvendelsesmulighederne for organisk husholdningsaffald, mens biogasproduktionen forventes at stige med 10 pct.

På Solrød Biogas er man langt i produktionen af biogas ved brug af gylle, tang og restprodukter fra industrien, men det stopper ikke her. Brugen af organisk husholdningsaffald udgør et stort potentiale for produktion af biogas, og af den grund har Solrød Biogas nu investeret 2 mio. kr. i et hygejniseringsanlæg, der netop gør det muligt at genanvende organisk husholdningsaffald.
- Vi er blandt de førende i Danmark, når det kommer til biogasproduktion, hvilket vi har et ønske om at blive ved med at være. Det er derfor kun naturligt, at vi allerede nu investerer i teknologi, der gør det muligt at genanvende borgernes husholdningsaffald. Med denne investering imødekommer vi den nationale plan om udnyttelse af husholdningsaffald inden 2023, ligesom det giver os mulighed for at teste anlægget af og videreudvikle processerne, fortæller borgmester Niels Hörup, der også er bestyrelsesformand i Solrød Biogas A/S.

Nyt anlæg forøger biogasproduktionen
Med det nye hygiejsniseringsanlæg forventer Solrød Biogas at kunne modtage op til 20.000 tons biomasse og øge biogasproduktionen med 10 %.

Da organisk madaffald ofte indeholder metal, glasskår, plast eller andre fremmedlegemer, skal det gennem et forbehandlingsanlæg, der ”pulper” affaldet - dvs. sorterer, homogeniserer og tilsætter vand - så det ender som en flydende biomasse. Det er denne biomasse, Solrød Biogas modtager.
- Hygiejniseringsanlægget varmer biomassen op til 70 grader i minimum en time, hvilket er et krav, hvis man vil anvende råvarer med animalsk indhold, som eksempelvis kildesorteret organisk dagrenovation til udvinding af biogas, fortæller direktør for Solrød Biogas, Kaj Holm Rasmussen.
At Solrød Biogas etablerer et hygiejniseringsanlæg betyder, at anlægget nu stiller sig til rådighed på et større marked for biomasser, hvor ejere af forbehandlingsanlæg til madaffald kan afsætte deres produktion. I dag transporteres en del madaffald meget langt og med hygiejnisering på Solrød Biogas, kan denne transport reduceres betragteligt – til gavn for klima og økonomi.

- Borgernes eget affald kommer derfor tilbage til dem i form af el og varme. Efterfølgende anvendes den afgassede biomasse til biogødning på landbrug i nærområdet. Udvidelsen er derfor en videreudvikling af anlæggets funktionalitet, som endnu engang bringer Solrød Biogas i front og bidrager til den grønne omstilling, siger Kaj Holm Rasmussen.

50 pct. affald skal genanvendes i 2022
Investeringen i hygiejniseringsanlægget skal ses i sammenhæng med, at landets kommuner som følge af et EU-direktiv inden for få år skal i gang med kildesortering af den organiske fraktion i husholdningsaffaldet. Direktivet foreskriver, at mængden af genanvendt husholdningsaffald skal op på 65 pct. i 2035. Danmarks eget delmål foreskriver, at 50 pct. af alt dansk husholdningsaffald skal genanvendes i 2022.

For at nå disse mål skal affaldet kildesorteres og de organiske fraktioner genanvendes, eksempelvis via biogasanlæg. I 2023 er der et krav om, at alle landets kommuner indfører ordninger for organisk affald separat, og derfor er der allerede nu ved at blive rullet ordninger ud i de fleste danske kommuner. For at komme direktivet i møde har Solrød Biogas valgt at investere i et hygiejniseringsanlæg, så biogasanlægget er klart til at modtage og bearbejde de nærliggende kommuners organiske husholdningsaffald.

- Det er en løsning med mange fordele, vi nu etablerer. For det første tilpasser vi os et marked i konstant udvikling, hvilket alle virksomheder er nødt til. For det andet optimerer vi vores processer, så vi med færre midler kan få en større gasproduktion og deraf CO2-reduktion. Og for det tredje bidrager vi til en større genanvendelsesgrad og sikrer, at næringsstofferene vender tilbage til jorden igen. Det giver jo god mening, at kommunens eget anlæg også udvides til at kunne bidrage til at nå Danmarks målsætninger ikke kun på CO2, men også på genanvendelse, fortæller Niels Hörup, som ud over at være bestyrelsesformand i Solrød Biogas også er borgmester i Solrød Kommune

Han fortæller samtidig, at kommunen har en ambitiøs klimaplan, som blandt andet betyder, at kommunen skal nedbringe sin udledning af drivhusgasser med 55 pct. inden udgangen af 2025. Her bidrager Solrød Biogas til et stort skridt mod at nå kommunens klimamål. Ifølge borgmester Niels Hörup arbejdes der for tiden på at finde løsninger for at sikre implementering af den bedst mulige affaldssortering og –indsamling af organisk husholdningsaffald i Solrød Kommune inden for de næste par år.


Fakta om Solrød Biogas A/S:
• Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
• Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
• Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
• Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
• Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.

Fakta om processen
En af mulighederne for genanvendelse af organisk husholdningsaffald er at omdanne det til biogas, der kan bruges til blandt andet varme og el til husstande. Før det organiske affald kommer til Solrød Biogas, skal det behandles på et forbehandlingsanlæg, der frasorterer eventuelle ikke-organiske fraktioner og omdanner affaldet til en pulp, altså en flydende biomasse. Det er denne biomasse, Solrød Biogas modtager i hygiejniseringsanlægget, og som efterfølgende ender som biogas.

Billeder


Pressekontakt

Kaj Holm Rasmussen
Direktør
  24238310

Firma

Solrød Biogas A/S
Solrød Kommune - Teknik & Miljø
2680 Solrød Strand, Danmark

   56 18 20 00

www.solrodbiogas.dk

Modtag nyheder fra Solrød Biogas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire