Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/08-18   -   Pressemeddelelse

Japansk interesse for dansk biogasanlægEt atomkraftværk, en tsunamibølge og et land i chok. Da Fukushima i 2011 blev ramt af katastrofen, gik Japan for alvor i gang med at udvikle brugen af vedvarende energi. Og inspirationen - den hentes i Danmark

Da en tsunami i 2011 medførte en nedsmeltning på atomkraftværket i Fukushima fik Japan for alvor øjnene op for vigtigheden af at benytte sikker vedvarende energi. Det har ført til flere ekspeditioner til udlandet, hvor embedsmænd og forskere undersøgende spørger ind til vores brug af grønne energikilder.

- I Japan bliver vi nødt til at tænke på næste generation. I modsætning til brugen af atomkraft, ser jeg kombinationen af vind, sol og biogas som den fremtidige løsning, fortæller Mr. Mikio Shimoji, Head of the Policy Affairs Research Council of the Japan Innovation Party, der for nylig var på besøg hos Solrød Biogas, i Lille Skensved.

Mr. Mikio Shimoji og hans embedsmænd er langt fra den første delegation, der er draget til Danmark for at hente inspiration.
- Efter ulykken i 2011, hvor en tsunamibølge ramte atomkraftværket i Fukushima, har de japanske embedsmænd fået stor interesse i at udvikle på vedvarende energikilder som biogas, vind- og solenergi, fortæller Bruno Sander Nielsen, faglig direktør for Foreningen Biogasbranchen, der er stolt af, at Danmark bliver betragtet som et forbillede, når det kommer til vedvarende energi.

Fokus på biogas og el-busser
Under sit inspirationsbesøg i Danmark lagde Mr. Shimoji og hans embedsmænd vejen forbi Solrød Biogas. Her var gæsterne særligt interesseret i biogasanlæggets brug af restprodukter fra industrien og landbruget, ligesom mulighederne for at genanvende organisk husholdningsaffald blev diskuteret.
 Jeg er meget imponeret over, hvor langt Danmark er i udviklingen og brugen af biogas. I Japan har vi en stor mængde restprodukter i form af madvarer fra dagligvarebutikker. Vi er derfor meget interesseret i at lære mere om, hvordan vi kan udnytte dette til biogasproduktion, siger Mr. Mikio Shimoji.

10% af den totale mængde naturgas, der anvendes i Danmark, består i dag af biogas. I samarbejde med VEKS benyttes biogassen fra Solrød Biogas til varme- og el-produktion, men også elektricitet til de danske el-busser produceres ved hjælp af biogas. Et tiltag, den japanske delegation var meget begejstret for:
- I Japan har vi også el-busser, men hvis elektriciteten, der driver busserne, produceres ved hjælp af fossile brændsler, så gør det jo ingen forskel, påpeger Mr. Mikio Shimoji, der vil arbejde videre med at drive Japans el-busser ved hjælp af biogas.

Populært besøgsmål
Solrød Biogas er et populært besøgsmål, når udenlandske embedsmænd, forskere og studerende, drager til Danmark for at søge inspiration og viden om brugen af vedvarende energi. Gæster fra både Tyskland, Malaysia, Mali, Uganda, Indonesien og nu også Japan har det seneste halve år lagt vejen forbi Solrød Biogas.
- Biogasproduktionen hos Solrød Biogas udvikles konstant, og vi bliver hele tiden klogere på, hvordan vi kan optimere produktionen. Vi er derfor meget glade for at kunne dele vores viden om grøn energiproduktion med både internationale, nationale og lokale gæster, siger Niels Hörup, der formand for Solrød Biogas og borgmester i Solrød Kommune.

Han fortæller samtidig, at Solrød Biogas for at imødegå de mange forespørgsler på rundvisninger er indrettet med blandt andet store lokaler, velfungerende wifi og et laboratorium, hvor der er mulighed for undervisning og for at se og føle på nogle af processerne på biogasanlægget. Og for at styrke læringen i forbindelse med de yngste gæsters besøg på anlægget har Solrød Biogas udviklet en række digitale uddannelsesmaterialer i samarbejde med forskellige partnere.

Fakta om Solrød Biogas A/S:
• Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
• Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
• Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
• Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
• Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.

Billeder


Pressekontakt

Kaj Holm Rasmussen
Direktør
  24238310

Firma

Solrød Biogas A/S
Solrød Kommune - Teknik & Miljø
2680 Solrød Strand, Danmark

   56 18 20 00

www.solrodbiogas.dk

Modtag nyheder fra Solrød Biogas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire