Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/04-19   -   Pressemeddelelse

Biogasanlæg håber på gråt og mildt forårDen milde vinter og tørre luft har givet landbruget en god start på udbringning af biogødning. Sammenlignet med sidste års tørre forår er der allerede nu godt gang i udbringningen af biogødning

Høj luftfugtighed, overskyet og ingen frost i jorden. Det lyder som klassisk, kedeligt efterårsvejr, som langt de fleste af os gerne undgår. Men for de danske landmænd er det et drømmescenarie og de perfekte forhold for udspredning af gødning. Særligt efter sidste års varme vejr håber landmændene på et fugtigt og gråt forår. Et håb, der med den milde vinter ser ud til at gå i opfyldelse.

Tanken er fuld
Sidste års varme forår og sommer blev ikke modtaget positivt hos de danske landmænd. For med det varme vejr var det ikke muligt at udbringe den normale mængde biogødning på markerne – hverken forår eller efterår. Derfor har de store tanke med biogødning rundt om i landet været ekstra fyldt. Det har man kunne mærke hos Solrød Biogas, der også producerer biogødning.
- Vi har en aftale med de omkringliggende landbrug om, at de modtager den biogødning, vi producerer på Solrød Biogas. Men sidste år kunne vi tydeligt mærke, at mange af landmændene ikke havde samme kapacitet til at modtage biogødningen som tidligere, da de ikke har kunne sprede det ud på markerne. Det gav os naturligvis lidt udfordringer, men det har også været en lærerig proces, hvor vi har udarbejdet en række procedurer, så vi er bedre rustet til lignende situationer i fremtiden, siger direktør på Solrød Biogas, Kaj Holm, der håber på et gråt og mildt forår.

Gråt er godt
De mest optimale forhold for udspredning af biogødning er høj fugtighed, der giver næringsstofferne mulighed for at sive ned i jorden - samt overskyet vejr, der reducerer fordampningen af næringsstofferne.
- Februar måned har været helt ideel i forhold til udbringning af biogødning, hvor der allerede er blevet kørt en stor mængde biogødning ud på markerne. Marts måned har desværre været meget regnfuld. Det betyder, at vi er gået lidt tilbage i forhold til februar måned. Vi håber derfor, at resten af foråret bliver mere mildt - dog uden ligeså meget varme som sidste år, fortæller Thomas Laugesen fra Øst Dansk Landboforening.

Mellem udspredningssæsonerne opbevares biogødningen i gylletanke hos landmændene. Selve biogødningen tager ikke skade af, at opbevaringen sker over længere perioder og mister dermed ikke de vigtige næringsstoffer. Til gengæld skaber det udfordringer hos de danske biogasanlæg, der ikke kan afsætte den nyproducerede biogødning på sædvanlig vis.

Biogødning også godt på tør jord
Når det kommer til biomasser og tør jord, er der forskellige holdninger til, hvordan biomasserne reagerer. Nogle mener, at det høje indhold af tørstof medfører, at næringsstofferne er længere tid om at sive ned i jorden, hvilket øger sandsynligheden for fordampning. Thomas Laugesen har imidlertid gode erfaringer med at benytte biomasser på tør jord:
- Praktiske observationer fra Solrød Biogas i efteråret viste, at tørstoffet ligger sig som en hinde, mens den flydende del af biomassen, der indeholder kvælstof, hurtigt trænger ned i jorden. Det var tydeligt at se en effekt på de områder, der fik biogødning sammenlignet med de øvrige områder, fortæller Thomas Laugesen og fortsætter
- Der er ingen tvivl om, at fugtig jord er idéelle forhold, men vi er glade for at se den positive indvirkning, biogødningen har på afgrøderne trods den tørre jord.

5 GODE RÅD OM UDNYTTELSEN AF KVÆLSTOF I DEN AFGASSEDE BIOMASSE

1. Der skal altid være flydelag på gylletanken.
2. Kend den afgassede biomasses indhold af kvælstof (analyse) og den præcise mængde af den afgassede biomasse.
3. Den afgassede biomasse skal nedfældes inden såning af vårsæd.
4. Den afgassede biomasse skal fordeles jævnt på marken.
5. Undgå udbringning på voksende afgrøder i varmt, solrigt, blæsende eller tørt vejr

Fakta om Solrød Biogas A/S:
• Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi. Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
• Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
• Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
• Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.

Billeder


Pressekontakt

Niels Hörup
Borgmester, Solrød Kommune - Formand, Solrød Biogas A/S
  +45 56 18 20 01
Kaj Holm Rasmussen
Direktør
  24238310

Firma

Solrød Biogas A/S
Solrød Kommune - Teknik & Miljø
2680 Solrød Strand, Danmark

   56 18 20 00

www.solrodbiogas.dk

Modtag nyheder fra Solrød Biogas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire