Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/12-19   -   Pressemeddelelse

Solrød Biogas var showcase for international konferenceInspiration til produktion af grøn energi var målet, da internationale eksperter fra 15 nationer var på rundvisning hos Solrød Biogas. Især den innovative brug af restprodukter fra industrien og stranden gjorde indtryk

Interessen var ikke til at tage fejl af, da Solrød Biogas for nylig var dansk showcase for den internationale Power ON Gas-konference, der samler 70 eksperter fra 15 europæiske lande til ideudveksling, netværk og diskussion i København.

Der var således fuld koncentration fra de knap 30 internationale eksperter, der var tilmeldt en særlig rundvisning på Solrød Biogas for at høre mere om, hvordan kommunen havde etableret biogasanlægget ud fra parolen `Fra vision til grøn energi´.
- Power ON Gas konferencen sætter rammerne for dybdegående tekniske præsentationer og casestudier, hvor eksperter og løsningsudbydere taler om kommercielle strategier for fremtidens biogas og integration af vedvarende energi. Og til sådan en konference er det jo oplagt at vise Solrød Biogas, der er en af de mest innovative biogasanlæg i Danmark, fortæller konferencedirektør Nicolas Nowak fra Fortes Media Group, der er ansvarlig for Power ON Gas-konferencen.

Fra vision til grøn energi
Solrød Biogas repræsenterer nytænkning inden for biogasproduktion, fordi produktionen i stor udstrækning er baseret på brug af restprodukter fra industrien kombineret med gylle fra landbruget og tang fra Solrød strand.
- Danmark er frontløber, når det kommer til grøn omstilling og vedvarende energi. Vi har valgt at bruge Solrød Biogas som showcase, fordi konstruktionen og installationerne er absolut det sidste nye. Og så kan vi virkelig godt lide anlægget, designet, og hvordan det drives – og de restprodukter, der anvendes til at lave biogas. Det er helt i tråd med nul-spildsøkonomien, som vi alle bør være engageret i, fremhæver Nicolas Nowak.

Hos Solrød Biogas glæder man sig over besøget af den internationale delegation, hvor der både blev delt ud af viden og idéer fra Solrød Biogas´ opstart og efterfølgende drift men også drøftet erfaringer og planer fra de andre lande.
- Nogle af deltagerne har været leverandører til en del af anlæggets maskinudstyr. De er derfor med for fx at se, hvordan deres pumper fungerer i konstruktionen. På den måde får de indsigt i, hvordan det, de producerer til anlægget, virker i praksis. Og så er det mit indtryk, at de er interesseret i, hvordan anlægget er tilpasset og bygget snævert op på de råvarer og interessenter, vi har i området i stedet for at være et universelt anlæg, fortæller Tyge Kjær, som er lektor i Miljø, Energi og Innovation ved Roskilde Universitet.

Mere end biogas
Filosofien bag Solrød Biogas er at genanvende dét, som andre produktioner anser for affald. Restprodukterne genanvendes og omdannes til gas, der bliver til varme og elektricitet hos de omkringliggende familier. Direktøren for anlægget fortæller, at anlægget vil mere end det. Solrød Biogas’ ambition er også at være en stemme og inspirationskilde i forhold til vedvarende energi.
- Bestyrelsen har hele tiden tænkt et biogasanlæg, der skal være mere end produktion af biogas. Det skal også kunne vise fremtidige løsninger på, hvordan man forsyner sig med vedvarende energi, og hvordan man optimerer anvendelsen af sine restprodukter. Alle taler om recirkulering. Her gør vi noget ved det, fortæller direktør Kaj Holm-Rasmussen fra Solrød Biogas.

Ifølge Nicolas Nowak er Solrød Biogas også værd at få inspiration fra grundet samarbejdet med politikerne og borgernes tilhørsforhold til anlægget.
- Solrød Biogas er ikke kun unik på grund af de tekniske dele, men også på grund af de sociale aspekter såsom folks accept af biogasanlægget og det gode samarbejde mellem politikerne og anlægget. Vi synes, det er en ret unik del, fortæller Nicolas Nowak, der er sikker på, at deltagerne tager hjem med stor indsigt i, hvordan et succesfuldt biogasanlæg fungerer.
- ikke alle biogasanlæg er succesfulde, men Solrød Biogas er bestemt værd at undersøge som casestudie, slutter Nicolas Nowak.

Fakta
- Solrød Biogas kan producere varme til omkring 1.800 husholdninger og elektricitet til 4.800 husholdninger.
- Når lastbiler fra landbruget leverer gylle o.a. til anlægget, får de på årsbasis 200.000 tons afgasset biomasse retur, der anvendes som organisk gødning.
- Solrød kommune har som mål årligt at reducere udledningen af drivhusgasser med 55 % eller 88.900 tons i 2025. Fra 2007-2016 er der opnået en årlig reduktion på 52.028 tons, hvoraf Solrød Biogas står for den klart største enkeltpost i regnskabet.
- I 2018 omdannede Solrød Biogas 214.200 tons råmateriale til 12,8 mio. Nm3 biogas.


Relevant information

Om Solrød Biogas
www.solrodbiogas.dk

Power ON gas 2019-konference
https://foresightdk.com/events/power-on-gas-2019-conference/


Billeder


Pressekontakt

Kaj Holm Rasmussen
Direktør
  24238310

Firma

Solrød Biogas A/S
Solrød Kommune - Teknik & Miljø
2680 Solrød Strand, Danmark

   56 18 20 00

www.solrodbiogas.dk

Modtag nyheder fra Solrød Biogas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire