Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09/10-14   -   Pressemeddelelse

Pressenævnet frikender Varda Jobservice, Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen

Pressenævnet frikendte i går Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Job for overforbrug og fusk. Avisen.dk beskrev Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fra Varda Job som en duo, som fråser med offentlige midler, mens de får ansatte fyret og fusker med sagsbehandling af sygedagpengemodtagere, og dette klagede de til Pressenævnet over.

Pressenævnets konklusion er klar: "Det kan ikke siges, at det var Emil Rauns skyld, at Haderslev Kommune fyrede 80 medarbejdere. Dette kan skyldes kommunesammenlægningen og den tidligere ledelse, og at der var i forvejen et underskud. Desuden kan det ikke bevises, at overforbrug i form af middage, rødvin og hotelophold var årsag til at 80 kommunalt ansatte blev fyret."

Emil Raun fra Varda Jobservice udtaler: "Nedskæringerne var en del af planlagte nedskæringer i forbindelse med kommunalreformen, og jeg overtog en kommune med dårlig økonomi. "

Pressenævnet konkluderede også, at det ikke kan bevises, at Varda Jobservice med Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen i spidsen ikke gjorde et godt stykke arbejde med 137 sygedagpengesager i Syddjurs og Hedensted Kommune.

Pressenævnet konkluderer: "Afgørelsen om at sagerne skal behandles igen i Syddjurs Kommune og Haderslev Kommune har intet med Varda Jobservices sagsbehandling at gøre. Tværtimod så skyldes afgørelsen om at lade sagerne gå om i kommunerne, at Varda Jobservice med Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun er en privat aktør og ikke en offentlig myndighed."

Avisen.dk brugte ordet "fusk" i deres artikel om Emil Raun, Jens Mygind Bertelsen og Varda Job.
Pressenævnet er klar i mælet: "Det kritiseres, at Avisen.dk bruger ordet "fusker", fordi dette ord hentyder til, at Emil Raun, Jens Mygind Bertelsen og Varda Job skulle have tilsidesat de forpligtelser, de ifølge kontrakten med kommunen skulle udføre. Der findes intet belæg for denne påstand."

Pressenævnet afgjorte i går at give Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen medhold i deres klage mod Avisen.dk, der påstod, at overforbrug og at fråsen med penge i Haderslev Kommune førte til fyringer af 80 kommunale medarbejdere, og at deres firma Varda Jobservice sagsbehandling i 137 sygedagpengesager for Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune ikke var efter bogen.

Jens Mygind Bertelsen og Emil Raun fra Varda Jobservice klagede til pressenævnet over Avisen.dk om avisens dækning af dem og Varda Jobservice i to artikler. Avisen.dk beskyldte Emil Raun, der var direktør for Haderslev Kommune på et tidspunkt med dårlig økonomi og nedskæringer, for et overforbrug på mellem 25 og 38 millioner, som skulle være gået til fest, rødvin og hotelregninger, hvilket igen skulle have ført til en fyringsrunde, hvor 80 medarbejdere i kommunen fik en fyreseddel. Desuden påstod Avisen.dk, at Emil Raun og Jens Mygind Bertelsen fuskede, og at Varda Jobservice ikke havde udført et ordentligt arbejde i 137 sager for Syddjurs Kommune og Hedensted Kommune. Disse beskyldninger tilbageviste Pressenævnet klart i går.

Jens Mygind Bertelsen fra Varda Job udtaler: "Vi er glade for, at Pressenævnet i dag har renset os for anklager om overforbrug og fusk. Nu vil vi gerne se fremad."

Pressekontakt

Jens Poulsen

Firma

Varda Jobservice
Kirkevej 23
5690 Tommerup, Danmark

  51151908

http://www.vardajob.dk/

Modtag nyheder fra Varda Jobservice på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire