Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/09-17   -   Pressemeddelelse

Kandidatjobs - de studerende jubler, men...

Studiejob-danmark.dk melder sig nu ind i debatten, om nogle udvalgte bachelorer skal have merit og mulighed for at arbejde i produktionsvirksomheder inden de studerende fortsætter med at tage deres kandidatgrad.

I et oplæg af formanden for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen til Dansk Industris topmøde 2017 fremgår det, at udvalgte universitetsstuderende skal have mulighed for, efter en bachelor, at arbejde i en flaskehalsramt produktionsvirksomhed, og få merit for det, hvis den studerende efterfølgende ønsker at fortsætte sine studier på kandidatniveau.

Ole Holdgaard, fra jobportalen: Studiejob-danmark.dk kommer med en relevant viden, som sætter Mette Frederiksens oplæg i perspektiv: "Vi kan måle den online trafik som de studerende har, og tallene viser deres klare sprog. De studerende er vilde med at søge studiejob og praktikpladser i de fire største byer i Danmark, der hvor universiteterne primært ligger, men derud over er interessen fra de studerende på et markant lavere niveau".

Det betyder ikke, at der ikke er praktikpladser og studiejobs i byer, hvor der er under 100.000 indbyggere. Det betyder blot, at der ikke er match imellem behov og efterspørgsel. Behovet er der hos virksomhederne, men med mindre de studerende får en tilpas stor gulerod, så er de studerende langt hen ad vejen ikke klar til flytte sig ret langt udenfor bygrænsen, i forhold til, hvor de bor.

Det er svært at vurdere over en bred kam, hvor meget værdi man skal tillægge det sociale netværk hos de studerende. Men når alt kommer til alt, så skabes og brydes de unges relationer i en højere grad i 20´erne og 30´erne, som alt andet lige ikke ses på samme høje niveau senere i livet. Tages værdien og dermed også den sociale barriere derfor ud af ligningen, hvor målet er en større grad af matchmaking mellem de studerende og virksomhederne, så er der primært to faktorer tilbage, som vi kan fokusere på, nemlig: Økonomi og merit.

Det økonomiske incitament

At opsige sin lejlighed i en af de store studiebyer, og flytte til Danmarks produktionshøjborg: Jylland, har en række omkostninger forbundet med sig. Omvendt, så skulle man gerne tjene så mange penge i "Kandidatjobbet" i produktionsvirksomheden, at det ikke bare betaler flytteomkostningerne, men reelt giver de unge en bedre mulighed for at gennemføre deres kandidatgrad på et senere tidspunkt, uden at få studiegæld.

Dertil kommer der potentielt en samfundsmæssig bonus: Efterspørgslen efter de absolut billigste og mest SU-venlige studielejligheder ved studiestart vil falde, qua de kandidatstuderende med produktionserfaring i rygsækken nu søger lejligheder med mere komfort, der kræver flere penge på bankbogen.

"Virksomhederne tilbyder studierelevant arbejde, hvilket er rigtig godt. Vi håber dog på, at en ny såkaldt kandidatjobordning ikke bare bliver en måde at få gratis eller meget billig arbejdskraft på. Vi er ikke en fagforening og ønsker ikke at være det, men for at få de studerende ud af studiebyerne, så skal der en fornuftig løn på bordet", lyder det fra Ole Holdgaard.

Merit til de studerende

Det har i mange år været muligt at tage en efteruddannelse, også på bachelor- og kandidatniveau. Hvem siger, at de studerende efter et ophold i en produktionsvirksomhed, skal tilbage til et fuldtidsstudium? Kunne man overveje, om en kandidatgrad, der er normeret til en 2-årig studietid, kan ændres til eksempelvis 3 eller 4 år?

Det kan også diskuteres, om det kun er udvalgte studieretninger, eller alle bachelorer, som skal have muligheden for kandidatjobbet, og få meritten, når der læses videre. "Hvorom alting er, så skal vi ikke have en case, der hedder: De studerende versus samfundet. Vi skal finde fleksible win-win løsninger", lyder det afslutningsvis fra Studiejob-danmark.dk´s direktør Ole Holdgaard.

Relevant information

Studiejob, Kandidatjob og Praktikplads
https://www.studiejob-danmark.dk


Billeder


Pressekontakt

Ole Holdgaard
CEO
  88808834
  29860805

Firma

Studiejob-danmark.dk
Klintevej 12
7100 Vejle, Danmark

  88808834
  29860805

www.studiejob-danmark.dk

Modtag nyheder fra Studiejob-danmark.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire