Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/04-16   -   Pressemeddelelse

Fra elev til studerende - Jobportal hjælper de unge

Det nye gymnasieudspil fra regeringen handler om at gå fra at være folkeskoleelev til at blive studerende. Jobportalen: Studiejob-danmark.dk hilser debatten velkommen, men synes der mangler fokus på værdien af fritids- og studiejobs, som styrker de unges dannelse og evne til indlæring.

PISA. Programme for International Student Assesment, forkortet PISA, er et program for international elevvurdering. Fra 1997 til i dag har vægten på forskellige fagområder ændret sig. PISA-undersøgelserne giver et billede af, hvor de danske skoleelever ligger i forhold til 64 andre lande i verden, der samlet set udgør op imod 90% af verdensøkonomien.

Ved sidste PISA-undersøgelse fremgik det ifølge professor Niels Egelund´s artikel "Skole taber stadig både gode og dårlige elever på gulvet", at der bliver flere og flere unge, der klarer sig dårligt i Danmark .

Hvis det er tilfældet, så bliver de gymnasiale uddannelser og senere hen de længerevarende uddannelser udfordret. Diskussionen om den ideelle skolegang og forløbet heraf hilser jobportalen: Studiejob-danmark.dk derfor velkommen. Indehaver af jobportalen, Ole Holdgaard ,vil gerne udfordre politikerne: "Vi har ikke en politisk agenda, men vil gerne opfordre politikerne til at fokusere på kognitiv udvikling og selvkontrol hos de unge".

Elevers kognitive udvikling

Kognitiv læring handler blandt andet om læring gennem indsigt. Indsigten kan blandt de unge skoleelever bestå i en selvindsigt, perception og evnen til at sætte fagligt stof i perspektiv. Den kognitive læring hjælper de unge til at organisere deres eget liv og deres læring.

I forhold til person-perception, så lærer de unge, hvorfor forhåndsindtrykket har betydning, og hvordan forhåndsindtrykket kan bruges bedst muligt. Både i den daglige skolegang, men også via fritids- eller studiejobbet.

En eller flere dårlige oplevelser i et skolefag kan via perceptionen resultere i, at de unge synes at dansk, matematik eller skolen helt generelt er uinteressant, med den effekt, at de unge mister interessen, og kommer for sent ud af starthullerne, for at få en gymnasial uddannelse.

Fritidsjobbet kan være med til at lære dansk eller matematik på en måde, der er legende og ikke slavisk, som ellers kan være tilfældet i skolen. Hvis du som ung trives med et fritidsjob, og derigennem får viden og sociale kompetencer, vil det styrke evne til at tilegne sig faglighed i skolen. Derfor er det vigtigt, at de unge har et job ved siden af skolen eller deres studier.

Studerende og selvkontrol

Selvkontrol kan gøre, at de unge ikke bliver kriminelle. Men selvkontrol kan også medvirke til, at de unge lærer at agere i sociale sammenhænge og tackle faglige udfordringer. Det forudsætter, at curlingforældrene tager en pause, så de unge selv lærer at fjerne de sten, der måtte være på livets vej.

Ole Holdgaard vil ikke deltage i diskussionen om karakterniveau, men fortæller, at vejen til dannelse sker via fritidsjobbet, hvilket styrker de unges indlæringsevne og faglighed. "Når de unge har et studiejob, så giver det ikke bare lommepenge, men styrker også de unge i at agere på en voksen arbejdsplads, som gør det lettere for de unge at respektere lærere og andre medstuderende. Det giver i sidste ende større indlæringsevne og dermed højere fagligt niveau."

Opråbet til politikerne lyder derfor fra jobportalen: Læring sker ikke kun i skolen. De unge er hele mennesker, der også lærer i fritiden via studiejobs.

Relevant information

Hvad er et studiejob?
http://www.studiejob-danmark.dk/cms/hvad-er-studiejob


Billeder


Pressekontakt

Ole Holdgaard
CEO
  88808834
  29860805

Firma

Studiejob-danmark.dk
Klintevej 12
7100 Vejle, Danmark

  88808834
  29860805

www.studiejob-danmark.dk

Modtag nyheder fra Studiejob-danmark.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire