Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/04-17   -   Pressemeddelelse

Bag om kulisserne i klimatilpasningenKlimaforandringerne rammer os i bølger med stormflod og skybrud, og hver gang har det konsekvenser for en lang række mennesker og skaber debat. Samtidigt oplever vi, at journalister kommer på hårdt arbejde og skal jonglere med et broget og kompliceret stofområde.

Innovationsnetværket Vand i Byer ønsker at klæde journalisterne på, så de og deres målgrupper får en større forståelse for, hvad der er op og ned i skybrud og stormflod.

"Vi ønsker at viderebringe vores viden og erfaringer til journalister, der dækker de konsekvenser vi ser med klimaforandringerne. Efterhånden ser vi flere og flere eksempler på spændende løsninger i kommunerne både i byerne og langs vores kyster," fortæller Kristoffer Ulbak fra Vand i Byer.

Hvilke udfordringer arbejder kommuner, forsyninger og borgere på at løse, og hvem har ansvar for hvad? Hvilke muligheder er det ved at se regnvandet som en ressource i bybilledet? Hvordan er virksomheder med i udviklingen af grønne løsninger?

Vand i Byer tager journalisterne med på en bustur, hvor de bliver præsenteret for en skybrudsløsning i København, klimatilpasning med folkeliv i Solrød, kombineret skybruds- og kystsikring i Køge, og en løsning med natur- og klimatilpasning i fokus i Sillebro Ådal. Tiden på bussen er fyldt med indlæg fra forskere og andre eksperter, der fortæller om klimaudfordringer, varslingssystemer, løsninger på klimaforandringerne og helt praktiske erfaringer fra kommunerne.

"Vi håber meget på, at initiativet kan være til, at journalister vil begynde at gøre større brug af det kompetente netværk af forskere og eksperter, vi har til rådighed gennem Vand i Byer," afslutter Kristoffer Ulbak.

Vil I vide mere om arrangementet den 18. maj, kan I læse mere på Vand i Byers hjemmeside: http://www.vandibyer.dk/nyheder/kom-bag-om-kulisserne-i-klimatilpasningen/ eller kontakte Maria Burup Dahl på e-mail mlb@teknologisk eller telefon 72 20 11 33.

Om Vand i Byer
Vand i Byer blev i 2010 oprindelig etableret som et strategisk partnerskab, som adskiller sig væsentligt fra opbygningen af andre innovationsnetværk. Fra udgangen af 2014 er Vand i Byer overgået til et innovationsnetværk, der er finansieret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Det unikke ved Vand i Byer er, at netværket består af både vidensinstitutioner, offentlige myndigheder, vandselskaber og private virksomheder (tetra-helix).Relevant information

Læs mere om turen
http://www.vandibyer.dk/nyheder/kom-bag-om-kulisserne-i-klimatilpasningen/


Billeder


Pressekontakt

Maria Burup Dahl
konsulent
  72 20 11 33

Firma

Vand i Byer
C/O Rørcentret, Teknologisk, Gregersensvej 1
2630 Taastrup, Danmark

  +45 72 20 22 87

http://www.vandibyer.dk

Modtag nyheder fra Vand i Byer på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire