Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
14/04-16   -   Pressemeddelelse

Indvielse: Klimasikring med plads til leg og læringLindebjergskolen i Roskilde indvier d. 27. april 2016 et såkaldt multirum, der kombinerer klimasikring med plads til alt fra cykling til teater. Skolen modtager på dagen Friluftsrådets Grønne Flag.

Lindebjergskolen i Roskilde Kommune har sat klimatilpasning på dagsordnen og skoleskemaet. Et meget konkret udtryk for arbejdet er et såkaldt multirum, der som navnet antyder har mange forskellige funktioner. Én væsentlig funktion er, at multirummet kan modtage regn og skybrud og dermed beskytte kældre og andre udsatte steder og spare kloakkerne for regnvand. Men der er også plads til sjovere aktiviteter.

- Det pædagogiske er selvfølgelig centralt for os. Budskabet om, at klimatilpasning er en opgave, som alle skal tage medansvar for er vigtigt på skolen. Når vi så samtidigt kan kombinere klimatilpasning med plads til cykelbane, parkour, leg, teater, ude-klasselokale og mødelokale, så er det optimalt og vi får meget for pengene, siger skoleleder Ralf Pultz, Lindebjergskolen.

Ved indvielsen d. 27.4 får de fremmødte en præsentation af multirummet og de muligheder for leg og spil som det byder på, og elever vil vise rundt på skolens helt nye klimarute, som eleverne selv har lavet. Der er også mulighed for at se de mere tekniske elementer som det nyplantede regnbed, soppebassin med håndpumper, det grønne tag, vandrender samt belægninger, der kan opsuge vand.

Projektet på Lindebjergskolen er støttet af Vand i Byer, der er innovationsnetværk for klimatilpasning.
- Klimaprojektet viser, at man kan få skabt gode løsninger, når man sætter brugere, producenter og rådgivere sammen. Det skaber mere værdi og samtidigt bidrager vi til, at børnene og de unge deltager aktivt i arbejdet med klima, siger seniorkonsulent Hanne Kjær Jørgensen, Teknologisk Institut, der er sekretariat for Vand i Byer-samarbejdet.

Lindebjergskolen får Grønt Flag
Lindebjergskolen får den 27.4 også hejst det grønne flag i Friluftsrådets ordning "Grønt Flag - Grøn Skole". Det er en kvittering for, at skolen prioriterer miljøarbejdet. Betingelserne for at modtage det Grønne Flag er bl.a. at skolen har en miljøhandleplan, har oprettet et miljøråd og at 15 % af eleverne har gennemført et undervisningsforløb med fokus på miljø.

Indvielsen afholdes onsdag den 27. april 2016 kl. 14-16, og alle er velkomne. Skolen byder på lækre klima-snacks, der er tilberedt i skolens nye kantine.


Relevant information

Læs mere om Vand i Byers projekt på Lindebjergskolen
http://www.vandibyer.dk/innovationsprojekter/afsluttede-innovationsprojekter/ip11-klimaskole-konceptudvikling-af-den-klimatilpassede-folkeskole/


Billeder


Pressekontakt

Hanne Kjær Jørgensen
Seniorspecialist
  45 72 20 22 87
Ralf Pultz
Skoleleder
  46 31 83 62

Firma

Vand i Byer
C/O Rørcentret, Teknologisk, Gregersensvej 1
2630 Taastrup, Danmark

  +45 72 20 22 87

http://www.vandibyer.dk

Modtag nyheder fra Vand i Byer på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire