Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/11-14   -   Pressemeddelelse

Rent Kafka i Ankenævn

Hvad gør du, såfremt to tilfældige organisationer beslutter at dømme dig?

"At to organisationer, hvert med sit formål, slår sig sammen, opretter et ankenævn og beslutter sig for at afsige afgørelser, du ingen indflydelse har på, og som berører dig økonomisk, lyder som det rene vanvid, men det er ikke desto mindre tilfældet med Ankenævnet for Feriehusudlejning", siger formanden for Danske Sommerhusudlejere, Kim Juhlin.

Baggrunden er den efter formandens opfattelse helt groteske, at Forbrugerrådet, der repræsenterer lejerne af feriehuse, har oprettet en ankenævn sammen med Feriehusudlejernes Brancheforening, der så påstås at skulle repræsentere feriehusenes ejere,

"Det er ren spin, når Feriehusudlejernes Brancheforening påstår at varetage sommerhusejernes interesser", siger Kim Juhlin og henviser til, at Feriehusudlejernes Brancheforening er en ren interesseorganisation for de kommercielle bureauer. Intet sted i foreningens "formålsparagraf" indgår det at varetage feriehusejerens interesser. Kombinerer man dette med de komplicerede forretningsbestemmelser, bureauerne anvender, så vil det meget ofte være den konkrete feriehusejer og rigtige udlejer af feriehuset, der hænger på udgiften ved en afgørelse fra Ankenævnet.

At det er lykkedes med Erhvervsministeriets billigelse at nedsætte et ankenævn, hvor den ene - og i realiteten vigtigste part nemlig feriehusejeren, der skal betale for en evt. afgørelse - ikke er repræsenteret, er en gåde og ganske uantageligt.

Måtte det skyldes, at Feriehusudlejerens Brancheforening har påstået at repræsentere husejerne, så må man konstatere, at husejerne aldrig er spurgt, aldrig har accepteret dette, samt at det overhovedet ikke indgår i brancheforeningens "formålsparagraf".

Som forening for ejerne af de danske feriehuse, vil vi arbejde for en ændring af ankenævnets sammensætning, således at husejerne repræsenteres. Kan dette ikke ske, vil vi arbejde for nedlæggelsen af et ankenævn, som i vores øjne er dybt inhabilt. At kalde sig Feriehusudlejerens Brancheforening er i øvrigt misvisende, idet medlemmerne har som erhverv at formidle udlejningen mod en avance på omkring 60 %, hvorimod det bl.a. er vores medlemmer, der er de reelle udlejere.

Fra http://www.fbnet.dk/danmark/profil

* at virke for en samlet, enig og stærk branche
* at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland
* at varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter
* at virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.

Pressekontakt

Kim Juhlin
Formand
  50421482

Firma

Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejeren
Maglebjergvej 13
2820 Lyngby, Danmark

  50598115
  50421482

www.danskesommerhusudlejere.dk

Modtag nyheder fra DanskeSommerhusudlejere på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire