Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Dato: 02/06-15
Tekst: <i>"Jeg er blevet gjort opmærksom på den rolle, som især landinspektørerne har spillet i forbindelse med at få puslespillet til at gå op. Det er i mine øjne en fordel, at man med landinspektørerne har en uvildig instans, som ikke skal tilgodese en enkelt parts interesser, siger Mette Gjerskov ".</i>
Mål: 2749 x 4132 pixel
Størrelse: 4.15 MB
download
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire