Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/11-17   -   Pressemeddelelse

Kulturbros mentale forbindelse styrker udviklingen i Aalborg

Den populære cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby forkorter ikke bare afstanden for cyklister og fodgængere, men også de kulturelle forskelle mellem de to byer. Det skaber udvikling og nye muligheder i hele området, lyder det fra lokale politikere. Og med befolkningstilvæksten er der behov for endnu flere broer.

Danmarks fjerdestørste by omkranser Limfjorden - med Nørresundby i Vendsyssel nord for vandet og Aalborg i Himmerland syd for. Historisk set er de to landsdele, byer og kulturer vidt forskellige, men forskellene viskes langsomt ud generation for generation. Ikke mindst på grund af trafikforbindelserne over vandet - eksempelvis Limfjordstunnellen, der dagligt bruges af tæt ved 75.000 køretøjer.

Tidligere i år åbnede den fjerde forbindelse. Ikke den største rent kapacitetsmæssigt, men måske en af de vigtigste i den udvikling, som byen står midt i. Den er nemlig lavet til de såkaldt bløde trafikanter, der nu kan gå og cykle frem og tilbage mellem Nørresundby og Aalborg. Åbningen af broen var en stor succes med flere end 2500 cyklister og fodgængere, der krydsede broen, der er blevet monteret på siden af den gamle, smukke jernbanebro, der oprindeligt blev tegnet af professor Anker Engelund i 1928.

Fremme vækst og muligheder
Det højere formål med den nye bro er ikke blot at transportere fodgængere og cyklister over Limfjorden, men at skabe en kulturel forbindelse mellem Nørresundby og Aalborg. For på trods af den korte afstand oplever de to byer forskelle i kulturer og muligheder.
- Nørresundby har et uudviklet potentiale midt i storbyen Aalborg. En fjord bør samle frem for at skille, mener landinspektør og byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen, der er en af hovedkræfterne bag projektet og som selv bor i Nørresundby.

Sammen med en række andre ildsjæle satte han sig i 2005 og formulerede visionen om en kulturbro. RealDania ydede tidligt i forløbet støtte til at udvikle forprojektet til Kulturbroen, og i de sidste 10 år har ildsjælene arbejdet målrettet på at skabe opbakning fra befolkningen, Banedanmark og politikerne - såvel lokalt som på Christiansborg. Prisen for Kulturbro Aalborg er omkring 25 millioner kroner. Heraf kommer 15 millioner fra trafikpuljen som tilskud, der blev bevilget i 2014 til det lokale byudviklingsprojekt.

Broer knytter mennesker sammen
Kulturbroen har fra første dag fået opbakning fra det lokale folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen, der oprindeligt er fra Sønderjylland, men som i en årrække har boet i Aalborg.
- Det skaber udvikling og nye muligheder, når man forkorter afstandene og knytter mennesker sammen, siger hun.

Og projektet omkring Kulturbro Aalborg har da også sat gang i en lang række andre ting i området, fortæller Jens Toft-Nielsen:
- Investorerne står i kø for at realisere potentialet omkring fjorden. Nye idéer og alliancer opstår – alene ved den mentale forberedelse af broen. Blandt andet er en café nu koblet sammen med et plejehjem, og der er blevet afholdt en Kulturbro-musikfestival, som havde til formål at knytte kulturerne på begge sider af broen sammen, fortæller han som konkrete eksempler og fortsætter:
- Området omkring Limfjorden er i vækst og udvikler sig både på nord- og sydsiden. Strandparken i Nørresundby bliver udviklet til begge sider af broen, og der kommer 7-8.000 nye beboere ude ved Stigsborg. Det bliver med offentlig adgang, hvilket jeg finder helt afgørende for disse store byudviklingsprojekter.

Arkitekturen skal følge med
Men selvom der er behov for massive investeringer for at forandre de gamle havnefronter og industriområder, skal penge ikke bestemme alt. Sjælen og stemningen skal respekteres, når bygninger og områder skifter formål og indretning.

Det industrielle udseende går igen flere steder i Aalborg, hvor mange nedlagte industribygninger, der før skabte arbejde til befolkningen i den gamle industriby, omdannes til kulturelle samlingspunkter. Dét udtryk skal efter det lokale folketingsmedlems mening besvares.
- Eksempelvis er Kulturbroens design nøje afstemt til den gamle jernbanebro og passer jo perfekt ind i den rå og industrielle stil, som vi også ser med Nordkraft, Musikhuset og mange af de andre ombyggede industribygninger, understreger Lisbeth Bech Poulsen.

Der er nettotilflytning på 2.500 borgere årligt i Aalborg og Nørresundby. Derfor er der ifølge Jens Toft-Nielsen et stort behov for endnu flere broer over fjorden - især med adgang for gående og cyklende som alternativ til Limfjordsbroen.


Relevant information

Praktiserende Landinspektørers Forening:
www.2plf.dk

Praktiserende Landinspektørers Forening:
www.plfportalen.dk

Læs mere om kulturbroen:
http://www.kulturbroaalborg.dk/


Billeder


Pressekontakt

Jens Toft-Nielsen
landinspektør og byrådsmedlem Aalborg
  40 27 26 85
Lisbeth Bech Poulsen
MF (SF)
  33 37 55 00
  33 37 44 28

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire