Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/05-18   -   Pressemeddelelse

Et-års jubilæum for kulturbroen, som styrker udviklingen omkring Limfjorden

Den populære cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Aalborg og Nørresundby har ikke bare forkortet afstanden for cyklister og fodgængere. Den har også bidraget til ny udvikling på begge sider af vandet, og det er i dén grad værd at fejre, mener en af hovedkræfterne bag broen.

Danmarks fjerdestørste by omkranser Limfjorden - med Nørresundby i Vendsyssel nord for vandet og Aalborg i Himmerland syd for. Historisk set er de to landsdele, byer og kulturer forskellige, men forskellene viskes langsomt ud generation for generation. Ikke mindst på grund af trafikforbindelserne over vandet.

Sidste forår åbnede den tredje forbindelse, da de bløde trafikanter fik deres egen bro over fjorden. Kulturbroen havde til formål at forbinde Aalborg og Nørresundby både udviklingsmæssigt og kulturelt, og blev monteret på siden af den gamle, smukke jernbanebro, der oprindeligt blev tegnet af professor Anker Engelund i 1928.

Allerede kort efter, at kulturbroen åbnede, krydsede over 1.000 cykler og knallerter broen i hverdagene og over 1.000 fodgængere i weekenderne. Så her – et år senere – er et sandsynligt bud, at der nu er kørt eller gået over en halv million ture over broen.
- Jeg bor og arbejder selv i Nørresundby, og jeg kan tydeligt se, hvordan flere og flere nu bruger byens tilbud på begge sider af fjorden, bruger de rekreative områder mere og skyder genvej på cykel eller til fods. Så jeg er både glad og stolt over, at broen er blevet den forventede succes, siger praktiserende landinspektør og tidligere byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen, som var en af hovedkræfterne bag projektet.

Mere vækst og flere muligheder
Broens etårsjubilæum markerer det højere formål, som broen blev bygget med. Nemlig ikke kun at transportere fodgængere og cyklister over Limfjorden, men også at skabe en kulturel og udviklingsmæssig forbindelse mellem Nørresundby og Aalborg. For på trods af den korte afstand oplever de to byer forskelle i kulturer og muligheder.
- Nørresundby har et uudviklet potentiale midt i storbyen Aalborg. En fjord bør samle frem for at skille, fastslår Jens Toft-Nielsen, som på den baggrund gik sammen med en række andre ildsjæle og i 2005 formulerede visionen om en kulturbro.

Visionen bar frugt. RealDania ydede tidligt i forløbet støtte til at udvikle forprojektet til Kulturbroen, og over en tiårig periode knoklede ildsjælene for at skabe opbakning fra befolkningen, Banedanmark og politikerne - såvel lokalt som på Christiansborg. I sidste ende formåede de at hente de omkring 25 millioner kroner, som broen har kostet.

Broer knytter mennesker sammen
Et af de folketingsmedlemmer som fra starten bakkede op om projektet, er det lokale folketingsmedlem Lisbeth Bech Poulsen (SF), som i en årrække har boet i Aalborg og glæder sig over, at broen er blevet en succes:
- Det skaber udvikling og nye muligheder, når man forkorter afstandene og knytter mennesker sammen. Så det glæder mig meget at se, hvor meget den allerede nu bliver brugt, og at den bidrager til en spændende udvikling i området, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Og projektet omkring Kulturbro Aalborg har da også bidraget til at sætte gang i en lang række andre ting, fortæller Jens Toft-Nielsen:
- Investorerne står i kø for at realisere potentialet omkring fjorden, boligsalget ved fjorden i Nørresundby går forrygende, og caféerne har flere gæster også fra Aalborg. Så nye idéer og alliancer opstår, og vi har også haft en Kulturbro-musikfestival, som havde til formål at knytte kulturerne på begge sider af broen sammen. Alt i alt går det bare godt.

I det hele taget er området omkring Limfjorden i vækst og udvikler sig både på nord- og sydsiden. Strandparken i Nørresundby bliver udviklet til begge sider af broen, og der kommer 7-8.000 nye beboere ude ved Stigsborg, hvor der bliver offentlig adgang til området.
- Den offentlige adgang er helt afgørende. Attraktive områder skal være til glæde for alle, og udvikling skal tænkes på kryds og tværs, som vi her har gjort over fjorden. Det er noget af det, man netop som landinspektør har blik for – at se tingene lidt i fugleperspektiv, forklarer Jens Toft-Nielsen med et smil.

Arkitekturen skal følge med
Der er stadig behov for store investeringer for at forandre de gamle havnefronter og industriområder, men penge skal ikke bestemme alt. Sjælen og stemningen skal respekteres, når kommunen giver grønt lys til, at bygninger og områder skifter formål og indretning, mener det lokale folketingsmedlem. For eksempel når nedlagte industribygninger i Aalborg omdannes til kulturelle samlingspunkter.
- Det udtryk bør bevares, siger Lisbeth Bech Poulsen. - Eksempelvis er Kulturbroens design nøje afstemt til den gamle jernbanebro og passer jo perfekt ind i den rå og industrielle stil, som vi også ser med Nordkraft, Musikhuset og mange af de andre ombyggede industribygninger.

Det er nærliggende at tro, at Kulturbroen næppe bliver sidste projekt over fjorden. Med en nettotilflytning på 2.500 borgere årligt i Aalborg og Nørresundby, er der ifølge Jens Toft-Nielsen et stort behov for endnu flere broer over fjorden - især med adgang for gående og cyklende som alternativ til Limfjordsbroen. Men indtil den dag kommer, klarer Kulturbroen sin væsentlige del af forbindelsen mellem nord og syd.

Relevant information

Praktiserende Landinspektørers Forening:
www.2plf.dk

Praktiserende Landinspektørers Forening:
www.plfportalen.dk

Læs mere om kulturbroen:
http://www.kulturbroaalborg.dk/


Billeder


Pressekontakt

Jens Toft-Nielsen
landinspektør og byrådsmedlem Aalborg
  40 27 26 85
Lisbeth Bech Poulsen
MF (SF)
  33 37 55 00
  33 37 44 28

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire