Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/04-15   -   Pressemeddelelse

De konservative advarer mod svækkelse af retssikkerheden

Tidligere minister Brian Mikkelsen (K), advarer mod en svækkelse af retssikkerheden ved matrikulære arbejder, hvis regeringens oplæg til ændring af landinspektørloven bliver gennemført.

I forbindelse med et besøg i Køge, der er et af Danmarks for tiden mest aktive vækstcentre, advarer den konservative toppolitiker Brian Mikkelsen mod regeringens planer om at liberalisere de nuværende ejerskabsregler, der sikrer landinspektørvirksomheder mod at blive domineret af andre end landinspektører. Det er i dag lovfæstet, at en eller flere landinspektører skal have den bestemmende indflydelse.

De nuværende regler blev i sin tid indført for at sikre, at landinspektørerne kunne arbejde med matrikulære opgaver, herunder fastlæggelse af skellet mellem to matrikler, uden at risikere at blive beskyldt for at varetage andet end skellets interesse.

Landinspektørernes fokus på skellet blev cementeret gennem ejerskabsrestriktionerne, men med den nuværende regerings vækstinitiativ er der planer om at tillade andre end landinspektører at have bestemmende indflydelse på virksomhederne.

Forfejlet initiativ
Selv om Brian Mikkelsen erkender, at planerne bygger på et ønske om at øge konkurrencen, så anser han initiativet som forfejlet:

- Som borgerlig politiker går jeg ind for liberaliseringer. Men her er der tale om en stand, som har en ubestridelig habilitet, der er helt afgørende i tilfælde af tvister om skellets placering. I tilfælde af tvist er det af fundamental betydning, at vi med landinspektørerne har en instans, der kan afgøre tvisten uden at blive beskyldt for at tilgodese andet end skellets interesse. Så vores position er, at der ikke er brug for ændringer. Jeg kan kun se negative konsekvenser af en liberalisering i dette tilfælde.

Konkurrencen fungerer
Brian Mikkelsen tilføjer, at han som konservativ kun kan erklære sig enig i ønsket om at øge konkurrencen og sikre en fri prisdannelse:

- Men når jeg samtidig kan se, at der i og omkring vækstcentret Køge er 5-10 landinspektørvirksomheder på banen, og når vi har tilsvarende situationer med mange konkurrerende landinspektører over hele landet, så er der noget, der siger mig, at konkurrencen allerede fungerer udmærket.

Fakta om Vækstinitiativ nr. 49
· Med i regeringens udspil til vækstpakke, "Danmark helt ud af krisen"
· Initiativ nr. 49 har til formål at igangsætte undersøgelse af en liberalisering i landinspektørbranchen
· En rapport udarbejdet af Praktiserende Landinspektørers Forening dokumenterer, at en liberalisering af ejerskabsrestriktionerne for Landinspektørvirksomheder vil svække retssikkerheden for 3. part betydeligt

Billeder


Pressekontakt

Torben Juulsager
Landinspektør, Partner
  96 41 52 21

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire