Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/05-15   -   Pressemeddelelse

Landinspektører chokerede over regeringsudspil

Med sit udspil til en liberalisering af rammerne for landinspektørvirksomheder sætter regeringen borgernes retssikkerhed over styr. Det er konklusionen fra bestyrelsen i Praktiserende Landinspektørers Forening, der har været samlet for at drøfte regeringens fremsatte vækstinitiativer.

Regeringen præsenterede forleden det længe ventede udspil til kommende vækstinitiativer. Pakken rummer 50 initiativer, der centrerer sig om tre temaer, hvoraf et af disse er 'Mere effektivt byggeri og billigere forsyning'. Under dette tema foreslås det, at ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber ophæves med henblik på at skabe øget konkurrence i branchen.

Dette vækker forundring hos Torben Juulsager, der er formand for Praktiserende Landinspektørers Forening og som sammen med bestyrelsen i PLF har gennemgået det fremsatte udspil.

- Regeringen lægger op til en svækkelse af borgernes retssikkerhed i forbindelse med det arbejde, vi foretager med at fastslå, hvor skellet går mellem naboejendomme. I dag er vores arbejde beskyttet af en særlig autorisation, der for eksempel hindrer, at en kommune eller en developer kan lægge pres på landinspektøren og dermed påvirke afgørelsen om skellets beliggenhed. Med initiativet fra regeringen er denne retssikkerhed pludselig i spil, siger Torben Juulsager.

Han bifalder, at regeringen er optaget af stærk konkurrence:

- Men det er altså at sparke en åben dør ind. Vi lavede i efteråret en undersøgelse, der viser, at konkurrencen fungerer i bedste velgående, og at priserne er styrtdykket med 75 procent, siden de faste honorarregler blev sløjfet i 1994. Det har vi dokumenteret i en undersøgelse, som regeringen også har modtaget, siger Torben Juulsager.

Retssikkerheden i fokus
Torben Juulsager understreger, at PLF vil indgå konstruktivt i den kommende debat om regeringens vækstinitiativer. For selvom man i branchen har et ønske om konkurrence og forretningsudvikling, bør det - ifølge Torben Juulsager, foregå på det rigtige grundlag, så det ikke går ud over borgernes retssikkerhed.

- Hvis bygherren pludselig kan ansætte sin egen landinspektør, vil der opstå stor utryghed hos de borgere, der bliver involveret i de matrikulære arbejder. Det er en del af vores DNA at varetage skellets interesse, og hvis der opstår sådanne interessekonflikter, vil det påvirke hele branchen negativt. Som sagt er vi tilhængere af øget konkurrence, men vi er ikke tilhængere af at spille hasard med borgernes retssikkerhed for at hente en minimal gevinst. Det vil ikke være holdbart.

Fakta om regeringens vækstinitiativ: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører
· Formålsbestemmelsen til landinspektørselskaber afskaffes
· Ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber afskaffes
· Krav om, at en landinspektør, der ejer eller er medejer af et landinspektørselskab, hæfter personligt afskaffes
· Regler om habilitet og "god landinspektørskik" vil gælde for alle virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver og ledelsen vil kunne drages til ansvar for at reglerne overholdes
· Virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil have anmelderpligt til Geodatastyrelsen om bl.a. virksomheders kvalitetsprocedurer
· Geodatastyrelsen vil fremover indføre et risikobaseret tilsyn, der tages op til evaluering efter 2-3 år
· Der vil fortsat være krav til uddannelse og erhvervserfaring for at opnå beskikkelse som landinspektør

Billeder


Pressekontakt

Torben Juulsager
Landinspektør, Partner
  96 41 52 21

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire