Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/06-15   -   Pressemeddelelse

Dansk Folkeparti advarer mod regeringens vækstforslag

Lokal landinspektør er blandt idémændene bag byggeudstillingen Horsens Bygger, der står som et stærkt symbol på befolkningstilvæksten i kommunen. Men nyt lovforslag kan presse den lokale udvikling, mener DF.

Der har været trængsel i Provstlund siden den 2. april, hvor byggeudstillingen Horsens Bygger blev skudt i gang. Hver søndag er der budt indenfor til særdeles velbesøgte åbent hus arrangementer, der vidner om en kommune med stor befolkningstilvækst.

For det buldrer nemlig derudaf i Horsens Kommune, der siden 2008 har oplevet en befolkningstilvækst på 7,8 %. Det kan mærkes i Provstlund, der i 2015 forventes at være smeltet sammen med Lund.

Ifølge Svend Smedegaard, der er partner i Landinspektørfirmaet Land & Plan og en af idémændene bag genstarten af Horsens Bygger, skal udstillingen ses som et direkte symbol på den store befolkningstilvækst, der tiltrækker de børnefamilier, som mange kommuner kæmper om:

- Ni ud af ti er tilflytterfamilier herude. Den ene halvdel kommer fra nærområdet, mens den anden halvdel er tilflyttere udefra. De fra nærområdet har måske solgt et ældre hus i Lund, og de giver så plads til en tilflytterfamilie, der har et mindre budget.

Ildsjæle i front
Horsens Bygger blev i første omgang skrinlagt i forbindelse med finanskrisen, men lokale ildsjæle med Svend Smedegaard i spidsen ville det anderledes og satte sig for at genstarte udstillingen i 2012.

- Udstillingen er resultatet af et godt samarbejde mellem lodsejeren, ejendomsmægleren og os som landinspektørvirksomhed. Vi lagde en strategi for at få genstartet udviklingen, og vi sørgede for at tiltrække flere byggefirmaer og ejendomsmæglere.

Lokalt kendskab vigtigt
Når nye beboelsesområder udvikles, giver det ofte anledning til stor diskussion med dramatiske borgermøder og voldsom lokal debat. I Provstlund er det dog gået modsat, og det skyldes ifølge Svend Smedegaard, at han som landinspektør har haft fingeren på pulsen. Eksempelvis kunne Smedegaard som landinspektør hjælpe med detaljer i forbindelse med udstykningsplanen:

- Som landinspektører kender vi vores lokalområde rigtigt godt og har - så at sige - mulighed for at trykke på de rigtige knapper, da vi rent planlægningsmæssigt ved hvad der er muligt.

Udstillingen har også vakt stor interesse på Christiansborg hos bl.a. Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby, der besøgte udstillingen fornylig:

- Horsens Bygger er et fremragende eksempel på, hvordan man kan lykkes med at give et lokalområde en ny dimension, når folkene bag initiativet har mange års kendskab og en stor interesse i at udvikle området.

Lovforslag presser lokal udvikling
Både Svend Smedegaard og Hans Kristian Skibby er dog bekymrede for, at lokale initiativer som Horsens Bygger vil være truede af regeringens vækstudspil, der lægger op til en afskaffelse af ejerskabsrestriktionerne for landinspektørvirksomheder.

En konsekvens vil ifølge Hans Kristian Skibby være, at store, rådgivende ingeniørfirmaer vil overtage landinspektørernes arbejde og skade den lokale udvikling:

- Initiativet risikerer at udvande landinspektørernes uvildighed, og det vil ændre opfattelsen af landinspektørvirksomheder i lokalsamfundet, hvilket vil være skidt. Et andet problem er, at vi kan ende med få store virksomheder, der sidder på opgaven, og det kan gå ud over den lokale tænkning, som man oplever i dag. Det kan godt være, at det går i København og Aarhus, men vi andre skal også tænke praktisk, og det gør man ikke ved at centralisere.

Lovforslaget er fremlagt med henblik på at skabe vækst, men her stiller Hans Kristian Skibby sig også skeptisk. Han mener, at der er andre interesser på spil:

- Jeg tror ikke lovforslaget vil skabe meget vækst, da det er meget lille marked for landinspektører. Mange af vækstinitiativerne er kommet sporadisk og i øvrigt udtænkt af store brancheorganisationer og andre spillere med en anden dagsorden. Så det skal man også tage højde for.

Fakta om Horsens Bygger
· Byggeudstilling i Provstlund i Horsens Kommune
· Udstillingen var en årlig begivenhed, der forsvandt efter finanskrisens udbrud. Den blev genstartet i 2012
· Udstykningen af grundene er lavet af udstykker Hans Bang Hansen i samarbejde med Landinspektør Svend Smedegaard
· Udstillingen består i 2015 af 7 vidt forskellige udstillingshuse fra 7 forskellige firmaer

Fakta om Horsens Kommune
· 86.576 indbyggere i 2015
· Kommunen har siden 2008 oplevet en befolkningstilvækst på 7,8 %

Fakta om regeringens vækstinitiativ: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører
· Formålsbestemmelsen til landinspektørselskaber afskaffes
· Ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber afskaffes
· Krav om, at en landinspektør, der ejer eller er medejer af et landinspektørselskab, hæfter personligt afskaffes
· Regler om habilitet og "god landinspektørskik" vil gælde for alle virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, og ledelsen vil kunne drages til ansvar for at reglerne overholdes
· Virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil have anmelderpligt til Geodatastyrelsen om bl.a. virksomheders kvalitetsprocedurer
· Geodatastyrelsen vil fremover indføre et risikobaseret tilsyn, der tages op til evaluering efter 2-3 år
· Der vil fortsat være krav til uddannelse og erhvervserfaring for at opnå beskikkelse som landinspektør

Billeder


Pressekontakt

Torben Juulsager
Landinspektør, Partner
  96 41 52 21

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire