Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/10-15   -   Pressemeddelelse

Landinspektører advarer: Fundamentet under ejendomsregistreringen i fare

Den planlagte opsplitning og udflytning af Geodatastyrelsen samt det sideløbende forslag om ophævelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektørvirksomheder er en alvorlig trussel mod en velfungerende ejendomsdannelse, mener formanden for Praktiserende Landinspektørers Forening.

Fundamentet under ejendomsdannelsen er ved at nedsmelte. Så klar er udmeldingen for Praktiserende Landinspektørers Forenings formand, Torben Juulsager. Den forestående opsplitning og udflytning og af Geodatastyrelsen kommer samtidig med et påtænkt fjernelse af den praktiserende landinspektørs upartiske rolle som "skellets ambassadør" og truer sammenhængskraften og retssikkerheden i ejendomsdannelsesprocessen, lyder det fra PLF, der er brancheforening for landinspektørvirksomhederne i Danmark.

Tab af synergi og kompetencer
Geodatastyrelsen, er blandt de offentlige styrelser, der er omfattet af regeringens decentralisering af statslige arbejdspladser. Styrelsen opdeles i to særskilte enheder: Geodatastyrelsen, som udflyttes til Aalborg og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som forbliver i København. Torben Juulsager frygter et væsentligt tab af synergi og kompetencer.
- For at opretholde en effektiv ejendomsdannelse og forvaltning, er det nødvendigt med en samlet offentlig virksomhed, der spiller sammen med en samlet landinspektørbranche. Det har vi i dag og det sikrer synergi, innovation og værdiskabelse. Derfor vil en flytning fra den ene ende af landet til den anden være et drastisk skridt at tage, da al erfaring viser, at 75-90 % af medarbejderne ikke flytter med. Det vil give et stort tab af erfaring og viden i form af specialkompetencer, som knytter sig direkte til styrelsens forretningsområder. De findes slet ikke i samme omfang og på enkelte områder overhovedet ikke uden for styrelsen, siger Torben Juulsager.

Fortrinligt samarbejde i dag
I dag foregår ejedomsdannelse og ejendomsregistrering i en velfungerende offentlig privat samarbejdsmodel mellem Geodatastyrelsen og de privat praktiserende landinspektørvirksomheder.

Praktiserende Landinspektørers Forening og Geodatastyrelsen har længe samarbejdet bl.a. om tilvejebringelse, udstilling og anvendelse af autoritative grunddata. Især udviklingen af en fuld digital proces omkring ejendomsdannelse og ændring og digital ejedomsregistrering i matriklen med henblik på en effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata, er central i samarbejdet.
- Arbejdet med de autoritative grunddata kræver stor erfaring, og vi har i årevis haft et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med Geodatastyrelsen om netop dette område. Jeg frygter, at vi med opsplitning og udflytningen af Geodatastyrelsen for alvor vil kunne mærke et tab af viden og synergi på dette område, og det kan ikke samles op uden videre, siger Torben Juulsager.

Gambler med velfungerende model
Den forestående udflytning og opsplitning af Geodatastyrelsen sker sideløbende med, at der på embedsmandsniveau arbejdes med et lovforslag om ophævelse af ejerskabsrestriktionerne for landinspektørvirksomheder.

Lovforslaget er vokset ud af den tidligere regerings vækstinitiativ for byggeri og forsyning og har til formål at styrke konkurrencen i landinspektørbranchen. PLF er yderst kritiske over for forslaget, der vil give alle virksomheder mulighed for at fastlægge ejendomsgrænser og gennemføre ejendomsændringer.

Forslaget rummer samtidig en ny administrativmodel med risikobaseret tilsyn, der vil være særligt målrettet virksomheder, som ikke har været vant til at drive landinspektørvirksomhed. Ifølge Praktiserende Landinspektørers Forening undervurderer man kraftigt de bureaukratiske og retssikkerhedsmæssige konsekvenser ved forslaget.
- Man gambler med den velfungerende model, vi har. Ud af ca. 8000 matrikulære sager om året har vi i gennemsnit under 10 klager. Det er meget lavt, og jeg tvivler stærkt på, at det vil fortsætte, hvis man får spillere ind på markedet, der ikke har matrikulære arbejder og varetagelsen af "skellets interesse", som virksomhedens centrale portefølje. Samtidigt skal tilsynet varetages af Geodatastyrelsen, der skal udflytte og omstrukturere hele organisationen og derfor kan få svært ved at håndtere den stigende bureaukratiske udfordring. Det kan få alvorlige konsekvenser, både retssikkerhedsmæssigt og økonomisk. I min optik truer det hele fundamentet under ejendomsdannelsen, advarer formanden for PLF, Torben Juulsager.

Fakta om flytningen af Geodatastyrelsen:
· En del af regeringens udspil "Bedre balance - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder".
· Udspillet blev præsenteret den 1. oktober 2015.
· Forslaget rummer forslag til udflytning af ca. 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire andre regioner
· Geodatastyrelsen er blandt de statslige arbejdspladser, der flyttes. Det drejer sig om i alt 96 arbejdspladser, der flyttes fra København til Aalborg.

Yderligere information:
· Praktiserende Landinspektørers Forening, formand Torben Juulsager, tgj@geopartner.dk, mobil 61 62 83 21
· Praktiserende Landinspektørers Forening, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V, Telefon: 38 86 10 70
E-mail: plf@plf.dk

Billeder


Pressekontakt

Torben Juulsager
Landinspektør, Partner
  96 41 52 21

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire