Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/01-16   -   Pressemeddelelse

Københavns Kommune og Region Hovedstaden trak fulde huse til netværksarrangementMilliarder af kroner ligger og venter på komme i cirkulation til en lang række planlagte bygge- og anlægsprojekter i København og omegn. Og der er masser af muligheder for at komme i betragtning til de mange aktuelle udbud, der kommer her i 2016 og årene frem.

Sådan lød de gode nyheder fra Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der var blandt hovedoplægsholderne til Netværket SYD´s arrangement, der blev afholdt torsdag d. 21. i advokatfirmaet Danders & More smukke palæbygning ved siden af Amalienborg midt i København.

Netværket SYD i eksplosiv udvikling
Netværksarrangementet, der trak fulde huse med repræsentanter fra 40 virksomheder, blev indledt af Mickey Lund, direktør i Netværket SYD. Mickey Lund fortalte om netværkets eksplosive udvikling og 2016-planerne om at udvidelse af netværkets aktiviteter og service til i fremtiden at omfatte hele Danmark - dog uden at miste det regionale fokus. Samtidig kunne Mickey Lund afsløre, at Netværket SYD er ved at skabe en ny spændende international platform under navnet "Building Networks", der skal tiltrække leverandører og samarbejdspartnere fra udlandet.

Københavns Kommune bygger løs
Byggechef fra Byggeri København, Rasmus Brandt Lassen, lagde ud som første oplægsholder ved at fortælle om strategiske partnerskaber i relation til byggeri af skoler, daginstitutioner, kultur- og idrætsfaciliteter og botilbud. Byggeri København, der er Københavns Kommunes bygherreenhed, leverer byggeri til Københavns Kommunes forvaltninger og stiller viden og erfaringer til rådighed for planlægning og optimering af kommunens byggeri. Byggeri København omsætter årligt for ca. 1 - 1,5 mia. kr. og har ca. 150 igangværende byggeprojekter.

Rasmus Brandt pointerede, at det er et mål, at samarbejdet mellem Byggeri København og deres leverandører i fremtiden skal bygge på gensidig tillid og gennemsigtighed. For at opnå det arbejder afdelingen i øjeblikket med at udvikle en model for strategiske partnerskaber i København. Modellen skal forelægges for Økonomiudvalget i løbet af vinteren 2016. Han fortalte, at man i Sverige i nogle kommuner har haft 7 år med strategisk partnerskabe, hvilket har vist sig at være en stor succes, fordi de 26 gennemførte byggesager ifølge den svenske bygherre er blevet gennemført uden overskridelser af tidsplaner og budgetter. Derudover viser de svenske erfaringer, at projekterne er afleveret til tiden, at brugertilfredsheden er høj, og at samarbejdet mellem alle parter og interessenter er positive, forklarede Rasmus Brandt, som ser store muligheder i at indgå partnerskaber i relation til de bygge- og anlægsprojekter, der gennemføres i København de kommende år.

Projektchef Anne Kongsfelt og enhedschef Dorte Skov fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, overtog mikrofonen og gennemgik de anlægsarbejder, der er aktuelle i 2016 og de kommende år. I 2016 er der bl.a. planlagt udbud af 49 anlægsarbejder med en samlet projektbevilling på over 800 mio. kr, og i de kommende 4 år har Teknik- og Miljøforvaltningen et anlægsbudget på mere end 4 mia. kr. Derudover er der afsat milliarder af kroner til klimatilpasning over de næste 20 år, som blandt andet skal bruges til at undgå skader ved skybrudshændelser. Der skal blandt andet etableres fire store skybrudsledninger, der skal lede overfladevandet ud til Københavns havne.

Dorte Skov forklarede, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil udarbejde faktaark til virksomhederne med information om de klimatilpasningsprojekter, der er på vej for på denne måde at bidrage med at sikre, at virksomhederne er klar til at byde ind på opgaverne.

Fuld gang i projekterne hos White arkitekter
Erik Lindahl fra White arkitekter var dagens næste oplægsholder.
White arkitekter er Skandinaviens største arkitektvirksomhed, den danske del med hovedkontor på Islands Brygge beskæftiger 70 ansatte. De mangeartede opgaver omfatter undervisnings-bygninger, institutioner, kultur - og idræt, hospitalsprojekter og boliger.
Erik Lindahl gennemgik nogle af de mange nuværende og kommende byggeprojekter, som White arkitekter er involveret i. Blandt andet et kombineret erhvervs- og boligprojekt i Valby, udvidelse af Nykøbing Falster Akut-sygehus, genopførelse af undervisningsbygninger på Svanemøllen Kaserne samt udbygningsplaner for Campus Roskilde. Derudover en orientering om kommende boligprojekter omfattende almene boliger, ungdomsboliger og private boliger, samt renovering af almene boliger igennem helhedsplaner.

AB dokumenter klar i 2018
Pedram Moghaddam, advokat og partner i advokatfirmaet Danders & More, gennemgik status for forløbet med revision af byggeriets standardvilkår, de såkaldte AB dokumenter. Han gennemgik bl.a. Bygherreforeningens fire overordnede målsætninger for revision af AB systemet, som er mere kvalitet i byggeriet, en bedre planlægning og styring af byggesager, effektiv og hurtig konfliktløsning samt samfundsansvar i byggeprocessen under henvisning til sanktioner i AB om overskridelse af CSR krav, arbejdsmiljølovgivningen mv. Pedram Moghaddam oplyste, at der allerede til d.d. er afholdt flere udvalgsmøder, og at der p.t. ikke er noget, der tyder på, at man ikke skulle nå i land med reviderede udgaver af Ab 92, ABT 93 og ABR 89 i 2018.

Milliarder af kroner til hospitalsbyggerier
Sidste oplægsholdere på netværksmødet var Enhedschef i Region Hovedstaden, Niels Peter Hansen og projektdirektør fra Hvidovre Hospitals byggeafdeling, Finn Bloch, der gennemgik fremtidens store hospitalsbyggerier og de muligheder, der er for at byde ind.

Niels Peter Hansen fortalte om de aktuelle og største byggeprojekter i hovedstadsregionen. Der skal bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler i Danmark, og i Region Hovedstaden omfatter byggeprojekterne blandt andet Ny Retspsykiatri Sct. Hans med et samlet budget på 550 mio. kr. Entrepriseudbud af Ny Retspsykiatri Sct. Hans forventes igangsat medio 2017.

Af andre hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden er et nyt akuthospital i Hillerød under Nyt Hospital Sjælland med 24 lægelige specialer og ca. 660 senge. Det samlede budget er 3,9 mia. kr. med et forventet entrepriseudbud medio 2017. Derudover er der afsat 3,9 mia. kr. til Nyt Hospital og Ny Psykiatri i Bispebjerg, hvor planen er at fusionere Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital. I Glostrup skal der under Nyt Hospital Glostrup blandt andet opføres et neurorehabiliteringshus med 125 ensengsstuer, hvor det samlede budget er 796 kroner og forventet udbud kommer i slutningen af 2016 eller i begyndelsen af 2017.

Finn Bloch fra Hvidovre Hospitals Byggeenhed sluttede oplægsrunden af med at gennemgå de kommende planer for Nyt Hvidovre Hospital, hvor der bl.a. er planlagt byggeri af ny akutmodtagelse, et kvinde-barn-center og en ny kardiologisk afdeling samt ombygning af ambulatorieetagen og sengebygningerne. Det samlede budget er 1,45 mia. kr. med løbende udbud for ombygning.

Dagens succesfulde netværksarrangement blev rundet af med lækker tapas og vin og dialog mellem oplægsholderne og deltagerne.

Tilfredse oplægsholdere og deltagere
En af oplægsholdere, der havde valgt at afsætte tid til at møde netværkets medlemmer, var Finn Bloch fra Hvidovre Hospital. Han mener, at det er vigtigt at bruge tid og kræfter på at komme i dialog med markedet.
- Der er stigende byggeudgifter, og vi har udbud i mange størrelser i relation til de byggeprojekter, der ligger under Region Hovedstaden i de kommende fire år. Derfor vil vi meget gerne være synlige og tiltrække dygtige folk til de omfattende byggeopgaver, vi har. Og det er årsagen til, at jeg har prioriteret at deltage som oplægsholder ved Netværket SYD´s arrangement i dag.

Administrerende Direktør i KONE A/S og medlem i Netværket SYD, Thomas Ohm, var meget tilfreds med dagens arrangement. Han håber på at byde ind med professionelle elevatorløsninger til nogle af de kommende hospitalsbyggerier.
- Det er sjovt at være med på de store byggeprojekter, og det er en utrolig positiv oplevelse at deltage i Netværket SYD´s arrangement her i dag. Jeg har fået en masse værdifuld viden om de kommende hospitalsbyggerier samtidig med, at jeg har benyttet tiden mellem oplæggende til at komme i dialog med de øvrige medlemmer.

Gert Senius fra ABC Pavillioner, der omsætter for 110 mio. kr. om året, var også mødt op for at høre om de kommende byggeprojekter under Københavns Kommune og Region Hovedstaden.
- Der var virkelig kød på oplæggene, og vi har fået rigtig meget ud af at deltage i dag, og vi håber på at vinde nogle af de udbud, der blandt andet ligger under Københavns Kommune.Billeder


Pressekontakt

Mickey Lund
Direktør i Building Network
  +45 93857575
  +45 93857575

Firma

Byldis
Bloxhub, Bryghuspladsen 8
1473 København, Danmark

  +31 (0)6 15 34 89 36
  +31 (0)6 15 34 89 36

www.byldis.com

Modtag nyheder fra Byldis på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire