Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/05-16   -   Pressemeddelelse

Danmark savner ambitionsniveau for eScienceSupercomputere, højhastighedsnetværk og datamanagement giver forskere nye muligheder, så Danmark bør fastlægge et ambitionsniveau for området. Det fremgår af DeIC Årsrapport 2015.

DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation) understøtter brugen af it til forskning og uddannelse. DeIC Årsrapport 2015 viser, at 2015 igen var et år med stabil drift på forskningsnettet og fremgang i anvendelsen af DeiCs netunderstøttede services.

De tre nationale HPC-anlæg (High Performance Computing) er indviet, og både DeIC Nationale LifeScience Supercomputer, DTU og DeIC Nationale HPC Center, SDU har næsten fuld belægning. Der er også fuld gang i aktiviteterne på forskningsdatamanagementområdet.

Men Danmark savner en national målsætning for eScience, skriver bestyrelsesformand Børge Obel i årsrapporten:

"Det er for mig klart, at vi i Danmark er nødt til at blive enige om et ambitionsniveau for eScience, og dermed for den understøttende e-infrastruktur og de nødvendige økonomiske rammer hertil," skriver han.

Kort før jul udgav Uddannelses- og Forskningsministeriet "Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2015" med vision og strategiske sigtelinjer for den fremtidige indsats på det samlede forskningsinfrastrukturområde.

"Vi glæder os til at være med til at arbejde mod de milepæle, roadmappen angiver, der vedrører e-infrastruktur-området. For at få et bedre overblik har vi derfor igangsat en kortlægning af den samlede decentrale supercomputer-kapacitet og storage-systemer og -services i Danmark i samarbejde med CIO Forum," siger Børge Obel.

Årsrapporten indeholder beskrivelser af årets aktiviteter inden for netværk, supercomputere, datamanagement og de tjenester, DeIC leverer til universiteterne og øvrige brugere.

Da det i 2015 var 30 år siden, Danmark fik det første egentlige forskningsnet, indeholder rapporten også en historisk gennemgang af udviklingen gennem årene.

Årsrapporten slutter med DeICs årsregnskab for 2015. De samlede indtægter og udgifter var godt 55 mio. kr.

###

DeIC - Danish e-Infrastructure Cooperation har til formål at understøtte udviklingen af Danmark som eScience nation gennem levering af e-infrastruktur (computing, datalagring, netforbindelser og understøttende tjenester), vejledning og initiativer på nationalt niveau. DeIC er en virtuel enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet og resultatet af en aftale indgået mellem de otte universiteter og Styrelsen for Forskning og Innovation.

Relevant information

DeIC Årsrapport 2015

Billeder


Pressekontakt

Børge Obel
Bestyrelsesformand
  +45 87 16 48 35
  +45 20 20 73 55

Firma

DeIC
Asmussens Alle, bygn. 305
2800 Kgs. Lyngby, Danmark

  30287254
  30287254

www.deic.dk

Modtag nyheder fra DeIC på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire