Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
Dato: 22/06-15
Tekst: Ploven bag kontroversiel inddæmning til salg En af de maskiner, som sættes på auktion den 20. juni, har haft en væsentlig indflydelse på den danske kystlinje. Ploven, der er tale om, blev i begyndelsen af 1960'erne brugt af Overgård Gods til at indvinde 1000 hektar land ved mundingen til Mariager Fjord - den sidste store inddæmning af søterritorium til landbrug i Danmark og et kontroversielt tiltag, som har delt vandene.
Mål: 1264 x 805 pixel
Størrelse: 754.95 KB
download
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire