Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/06-15   -   Pressemeddelelse

DR, TV2 og Radio 24syv politianmeldt for bagvaskelse af advokater

DR, TV2 og Radio 24syv fremsatte i udsendelser den 12. marts 2015 og senere påstande og beskyldninger om at advokat skulle optræde uetisk og konfliktoptrappende og bruge ulovlige metoder. Beskyldningerne og påstandene var usande. De 2 advokater, som blev fremhævet i udsendelserne advokat og mediator Vivian Jørgensen og advokat og mediator Pia Deleuran har nu politianmeldt medierne for bagvaskelse

DR, TV2 og Radio 24syv politianmeldt for bagvaskelse

Flere store danske medier er i dag blevet politianmeldt for bagvaskelse. Det er to familieretsadvokater og mediatorer, Vivian Jørgensen og Pia Deleuran, der står bag anmeldelsen.

Bagvaskelsen fandt sted som et koordineret anslag mod advokaternes virke og beskyttelsen af børn mod overgreb i perioden fra 12. marts 2015 og senere. I den periode bragte de nævnte medier flere indslag og programmer, som fremstillede advokaterne som uetiske "brodne kar", der opfordrede deres klienter til at lyve og til at komme med falske anklager med henblik på at vinde en samværssag i Statsforvaltningen.

- Hverken advokat og mediator Vivian Jørgensen eller jeg er nogensinde blevet kritiseret af Advokatrådet for vores arbejde for fædre eller mødre. Vi har udført vores virke med den største samvittighed til gavn for samfundet i mange år, udtaler advokat og mediator Pia Deleuran.

Alligevel blev vi helt uberettiget og meget overraskende hængt ud som tilhørende en gruppe af advokater, som skulle bruge ulovlige metoder ud fra nogle påståede lister, udarbejdet af Foreningen Far.

Bagvaskelsen blev muliggjort ved at mor og barn i en overgrebssag ikke kom til orde. Faren og ikke barnet blev i udsendelserne fremstillet som hovedpersonen i en samværssag. Efter lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention er det ellers barnet som er den vigtigste person i sådan en sag. Barnet har en ubetinget ret til beskyttelse og en betinget ret til samvær. I udsendelserne blev det fremstillet omvendt.

De to advokater udtaler, at siden forældreansvarsloven trådte i kraft 1. okt. 2007 har de dagligt set, at i sager med mistanke om overgreb bliver samvær anset for at være vigtigere end beskyttelsen af børn mod overgreb. Det er i strid med barnets menneskerettigheder. Vi har derfor siden 2008 arbejdet for at oplyse om konsekvenserne af forældreansvarsloven. Det er formentligt hovedårsagen til angrebet på os.

Pressehetzen mod de to advokater og mod advokatstanden var et angreb på retsstaten og på grundlæggende menneskerettigheder, såsom en retfærdig rettergang, beskyttelse mod overgreb og ytringsfrihed.

- Budskabet synes at være en opfordring til mødre og deres advokater om ikke at videregive udtalelser fra barnet om overgreb eller observationer af adfærdsændringer hos barnet efter samvær til myndighederne. Der skal tilsyneladende samarbejdes for enhver pris. Det er vi ikke enige i, for det betyder, at barnet ikke er beskyttet mod overgreb, oplyser advokat og mediator Vivian Jørgensen.

Mødre har som andre parter krav på en retfærdig rettergang og adgang til en advokat, som de selv vælger og til at oplyse sagen set fra deres synspunkt, forklarer Vivian Jørgensen. Både barn og mor har krav på beskyttelse mod overgreb. Mødre og deres advokater har efter loven ret til og krav på at ytre sig på relevant måde også om mistanker om overgreb, når barnet fortæller, at det er blevet overgrebet under samvær.

Gennem de seneste tre måneder, hvor advokaterne har arbejdet med at samle bevismateriale ind, har de oplevet, at beskyttelsen af børn og mødre, som oplever sig overgrebet af barnets far, er blevet endnu værre. Det kan være en direkte følge af de udsendelser, der blev bragt 12. marts 2015 og i tiden derefter, oplyser advokaterne.

Et eksempel er den unge mor til to små børn på 4 og 1 år, Sascha, der i dag har siddet 40 dage i forvaring i Vestre Fængsel. Hendes forseelse er, at hun ønsker at beskytte sin 4-årige datter mod at blive udleveret til faren, fordi faren har truet med at slå moren ihjel og med at kidnappe datteren til Libanon. Moren har gentagne gange oplevet sig overgrebet af faren, også mens datteren var tilstede. Hun frygter, at datteren under et uovervåget samvær bliver overgrebet.

Alligevel har de danske myndigheder besluttet, at barnet skal udleveres til faren. Og de er villige til at bruge tvang og sågar til at spærre moren inde, indtil hun udleverer barnet. Med så voldsomt et indgreb i menneskers liv, skulle man tro, at Saschas sag har været realitetsbehandlet af retten. Men det er ikke tilfældet. Det er alene en sagsbehandler i Statsforvaltningen, der har realitetsbehandlet samværssagen. Og i Statsforvaltningen er der ikke den retssikkerhed, som der er i retten.

Heldigvis er der håb for Sascha og mange andre i lignende situationer. Højesteret vil nemlig behandle Saschas sag om kort tid. Højesteret kan forventes bl.a. at tage stilling til om menneskerettighederne er overholdt i loven og i praksis i hendes sag. Afgørelsen kan få stor betydning for behandlingen af andre sager under forældreansvarsloven.

Pressekontakt

advokat Vivian Jørgensen
  33226676
  29259240

Firma

Advokatkontoret Vivian Jørgensen
Prinsesse Maries Alle 14
1908 Frederiksberg, Danmark

  33226676
  29259240

www.advokatVivianJorgensen.dk

Modtag nyheder fra Advokatkontoret Vivian Jørgensen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire