Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/08-16   -   Pressemeddelelse

Årets Werther-pris til ildsjæl Jorit Tellervo

Werther-prisen 2016 går til Jorit Tellervo for bogen Sorg - når ægtefællen dør fra 2015. Prisen er på kr. 10.000,- og uddeles på Verdensdag for Selvmordsforebyggelse, d. 13. september 2016, kl. 15.40 i Auditoriet, byg. 30A, PC Ballerup, Maglevænget 2, Ballerup.

Begrundelsen
Jorit Tellervo er sygeplejerske, og har arbejdet de seneste seks år ved Palliativt Videnscenter i København. Hun har i mange år beskæftiget sig med sorg hos ældre mennesker og også beskrevet, hvordan sorgen kan føre til selvmord. Bogen Sorg - når ægtefællen dør inkluderer en lang række interview med ældre, som har mistet deres ægtefælle. I bogen er der også et interview med datteren af en mand, som helt mistede livsmodet, da hans ægtefælle døde, og han endte med at tage sit liv. Det er en meget gribende fortælling, som giver et klart billede af, hvordan et menneske kan drives til selvmord. Det viste sig, at faderen havde nævnt for flere forskellige personer i hans omgangskreds at han havde anskaffet sig et reb, men ingen reagerede på det, hvilket viser i hvor høj grad tanker om selvmord stadig fornægtes.

Bogen kan downloades på dette link, hvor fortællingen, som omtales ovenfor, findes i kapitel 6 på siderne 43-49:
http://pavi.dk/sorgstoetteforside/sorgstoette_formidling.aspx

Jorit var oplægsholder ved årsmødet 2016 i Landsforeningen for efterladte efter selvmord. Ved den lejlighed oplyste hun, at langt de fleste selvmord udføres af ældre mennesker, men det er hovedsageligt selvmord blandt unge, som der er fokus på. Det er derfor en væsentlig problematik, hun beskæftiger sig med, og det virker stærkt at sætte selvmord ind i en almen beskrivelse af sorg, at selvmordet er en mulig følge af sorgen.
d
Jorit er forfatter og kunstner. Hun har arbejet med sorg og selvmord i mere end 12 år, og har bl.a. malet en lang række portrætter af de gamle mennesker, hun har haft kontakt med. Det er nogle meget udtryksfulde billeder, som afspejler sorgens spor.

Jorit Tellervo kan kontaktes via hjemmesiden http://www.tellervo.dk

Om Werther-prisen
Det er 11. gang Werther-prisen uddeles i Danmark. Prisen gives til mediearbejdere, som gennem deres virke har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde over for offentligheden.

Selve prisen har fået sit navn efter hovedpersonen Werther i Goethes roman fra 1774, "Den unge Werthers lidelser", som ender med at begå selvmord. Da bogen udkom, medførte den en regulær bølge af selvmord i såvel Tyskland som i det øvrige Europa, hvor unge mænd identificerede sig med Werther, og tog sig selv af dage ved at benytte samme metode. Fænomenet beskrives i fagkredse som "Werther-effekten". Prisens navn skal derfor minde om selve formålet med prisen, at undgå at omtale selvmord og selvmordsforsøg på en måde, som kan være med til at øge antallet af selvmord.

Tanken bag prisen
Formålet med Werther-prisen er at:
· forebygge gennem information
· undgå tabuisering
· tage hensyn til og beskytte de efterladte
· oplyse om mulighed for hjælp og behandling for selvmordstruede og efterladte

Retningslinjerne for tildeling af prisen ligger i forlængelse af WHO's anbefalinger, som kan ses på www.selvmordsforskning.dk under menupunktet Presserum.

Inspiration fra Belgien
Ideen til en mediepris med det formål at forebygge selvmord stammer fra Belgien, hvor man indstiftede en lignende pris i 2003. Werther-prisen blev første gang uddelt i Danmark i 2005.

Tidligere prismodtagere
2015: Journalist Sine Skott Andersen, TV2 Fyn
2014: Sportsjournalist Dan Philipsen, Jyllands-Posten
2013: Instruktør og skuespiller Lotte Andersen, dokumentar
2012: DRs ungdomsprogram TVÆRS på P3
2011: Psykolog Birgitte Andersen og fotograf Torben Åndahl
2009: Psykolog Bente Hjorth Madsen, hjemmeside www.forebygselvmord.dk
2008: Programmedarbejderne Cecilie Elmose Warnich og Cecilia Sejer, DR
2007: Journalist Tommy Byrne, Fyens Stiftstidende
2006: Redaktør Thorkild Nyholm, DR
2005: Journalist Inger Anneberg, a4media

Bag initiativet i Danmark står en arbejdsgruppe bestående af Merete Nordentoft, Foreningen for Uddannelse og Forskning i Selvmordsadfærd, Anja Thomsen, efterladt og tidligere bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for efterladte efter selvmord, Karen Hedegaard, Dansk Journalistforbund og Trine Banke d'Andrade, Center for Selvmordsforskning.

På priskomitéens vegne, Merete Nordentoft.

Pressekontakt

Trine Banke d'Andrade
Dokumentarist
  +45 63 11 21 86

Firma

Center for Selvmordsforskning
Bangs Boder 28-30, st.th.
5000 Odense C, Danmark

  24807175

www.selvmordsforskning.dk

Modtag nyheder fra Center for Selvmordsforskning på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire