Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/05-20   -   Pressemeddelelse

Forvent det uventedeDriften fylder meget hos de fleste ejerledede virksomheder. Den internationale konkurrence er hård, og danske lønninger fylder meget i udviklings- og produktionsomkostningerne. Ud over fokus på en lønsom drift gælder det derfor om at tænke nyt for at fastholde konkurrenceevnen og beholde produktionen i Danmark - også på den lange bane.

Hos Brüsch Precision A/S i Rødovre fremstiller man præcisionsemner til industrien i små og mellemstore serier. En væsentlig del af selskabets produkter eksporteres globalt med hovedvægten på Skandinavien, Europa og USA. Kunderne findes primært inden for MedTech, offshore og science. Eksempelvis udvikler virksomheden højpræcisionsinstrumenter og operationsrobotter til brug på sygehuse, så kravene er ekstremt høje.

Hvordan fastholde konkurrenceevnen?
Men hvordan fastholder man konkurrenceevnen, når man som dansk udviklings- og produktionsvirksomhed skal konkurrere i et internationalt marked, hvor der altid findes lande med lavere omkostninger end i Danmark?

Svaret skal angiveligt findes flere steder. En væsentlig del skyldes en god medarbejderkultur med en stabil og højt uddannet stab af kompetencer i alle aldre. En anden del er virksomhedens historisk indlejrede konstante fokus på innovation. Og sidst, men ikke mindst, en ledelse, der anvender sin bestyrelse aktivt og inviterer inspirerende mennesker med ind i processen med forretningsudvikling - og på optimering af driften, der hos Brüsch Precision fylder meget - ligesom i tusindvis af andre ejerledede, danske virksomheder.

Risikerer at blive husblind
Virksomheden er etableret i 1958 af ingeniør Herman Brüsch. I dag er det barnebarnet Jakob Brüsch, som sammen med partner og medejer Gitte Brüsch driver virksomheden.
- Vi er på mange måder en traditionel, selvkørende familievirksomhed, hvor Jakob og jeg har været i bestyrelsen i tæt på 20 år. Man kan godt blive lidt husblind, og på et tidspunkt sagde vi derfor farvel til den tidligere bestyrelse og ville vi i stedet gerne have nogle nye, friske øjne ind, siger Gitte Brüsch.

Parret inviterer jævnligt interessante mennesker, som de har læst om i en artikel - eller som besidder en kompetence, som de er inspireret af.
- Når der er synergi mellem mennesker, kan du skabe nogle kraftfulde resultater. Det er ekstremt inspirerende med spændende mennesker hen over et år – enten i forbindelse med konkrete problem¬stillinger eller generelle emner, der kan inspirere til virksomheden eller en selv. Men det er også vigtigt at kunne mødes i et fortroligt forum med mere struktureret sparring, der kan resultere i forretningsidéer og greb til værkstøjskassen, understreger Gitte Brüsch, der er formand for bestyrelsen.

Forvent det uventede
Ejerlederparret begyndte derfor at lede efter en ekstern profil til bestyrelsesarbejdet. Valget faldt for knap fire år siden på Anne Chabert, som gennem 15 år har drevet konsulentvirksomheden Chabert & Partnere, der har specialiseret sig i sparring, lederuddannelse og rådgivning til ejerledede virksomheder.
- Anne har stor energi og er god til at holde fast i tingene. Men ikke mindst, så er hun god til at udfordre os til at forvente det uventede. Den aktuelle Corona-krise overrumplede jo alle, og selvom man ikke kan forberede sig på en specifik pandemi, så kan man forberede sig på det uventede. Driften fylder meget i vores hverdag, og vi har behov for, at der er nogen, der rykker os kærlig i ørerne og som både kan se problemstillinger indefra og udefra, siger Gitte Brüsch.

Ny struktur i bestyrelsesarbejdet
Der er med Anne Chaberts indtræden i bestyrelsen lagt en fast struktur, hvor de tre mødes hver anden måned og drøfter strategi og drift. Bestyrelsen får før sine møder rapport over status på kunder, marked, maskiner og ressourcer, men bruger det meste af de cirka tre timer på at se fremad, både på drift og strategi.
- I bestyrelseslokalet skal vi sikre virksomhedens ve og vel. I det marked, Brüsch Precision er i, må vi være hurtige og smidige, have is i maven og stole på os selv. Vi skal hele tiden sikre, at vi producerer på bedst mulige rentable vis. Ikke for at være billigst, men så der hele tiden er overskud til at investere i fremtidens teknologi. Det løser du ikke med en løbende spare-øvelse, men med god ledelse, sund fornuft og ved at udnytte teknologien mest muligt, understreger Anne Chabert.

Ud over de faste møder holder bestyrelsen hvert år i maj et heldags seminar om et specifikt strategisk udviklingsemne – for eksempel hvordan man penetrerer et nyt marked eller teknologi og maskiner, kompetencer eller andet vigtigt for virksomhedens fremtid.

Bestyrelsen skal spille ejeren god
For Anne Chabert er bestyrelsesarbejde ikke noget, der kan lægges ind i en bestemt ramme. Der skal være stor forskel på, hvad en bestyrelse skal bidrage med, ikke mindst i ejerledede virksomheder, hvor ejeren er drevet af passion og har en kolossal viden om virksomheden.
- Bestyrelsen skal ikke afrette ejeren til en prædefineret bestyrelsesopskrift, men spille ejeren god, løse sin kontrolopgave og bidrage til at skabe en vækstplan. I denne bestyrelse er vi meget forskellige og anskuer tingene på hver vores måde. Det er ikke lyserødt alt sammen, men vi er blevet meget klogere på hinanden og os selv. Netop diversiteten er vores styrke og kan hjælpe virksomheden til at blive smartere og smartere, så vi med produktion i Danmark kan forblive konkurrencedygtige, fastslår Anne Chabert.

Der skal være potentiale
Hun er meget kritisk og selvkritisk med, hvad hun som bestyrelsesmedlem bruger sin tid på. Det skal være tydeligt, at hun kan bidrage med noget væsentligt, og der skal være potentiale i virksomheden. Det overbeviste første rundvisning i produktionen hende om, at der var hos Brüsch Precision A/S.
- Jeg blev dybt imponeret over, hvor sindssygt præcist, der arbejdes i produktionen. Det blotte øje kan på ingen måde følge med. Herudover er kvalitetsniveauet ekstremt højt. Der anvendes måleudstyr til at kontrollere materialer fra leverandører, så man er sikker på, at alle certifikater og kvalitetsmærker er korrekte, fortæller Anne Chabert.

På sin første tur rundt i den avancerede maskinfabrik var hun imidlertid mest imponeret over en ganske manuel og højst menneskelig faktor:
- På trods af højt avanceret udstyr er der enkelte processer, der ikke kan løses med robotterne. Jeg bemærkede en lærling og en tekniker, der var trukket i ”det manuelle hjørne”, som viste sig at være opfinderhjørnet. Teknikerens erfaring i kombination med lærlingens nye viden og spørgelyst udgjorde ugens opfinder team. De var ved at udvikle en mini robot, der skulle løse processen. Og så var jeg solgt, siger Anne Chabert.

Styrket markedsposition og bundlinje
Den nye struktur i bestyrelsesarbejdet i stor grad har medvirket til virksomhedens succes på markedet og til en styrket bundlinje.
- I de godt tre år, der er gået med den nye bestyrelse, har vi fået succes både på markedet og på bundlinjen, siger Gitte Brüsch, som anbefaler alle ejerledede virksomheder at tænke nyt i forhold til bestyrelses¬arbejdet uanset størrelse på virksomheden og uanset hvilken branche og hvilket marked, man agerer i.

_______ 

Fakta om Chabert & Partnere
• Virksomheden leverer specialudviklet lederuddannelse, ledersparring samt underviser i persontyper efter Myers-Briggs Type Indikator. Herudover deltager Anne Chabert i bestyrelsesarbejde og er medlem af advisory board i flere virksomheder.
• Gennem sparring og ledertræning hjælper Chabert & Partnere ejerledere og ansatte ledere til at tage beslutninger. Træningen foregår altid ude i virksomheden og et forløb varer typisk 5-6 måneder.
• Blandt kunderne er Brüsch Precision, DP Regnskab, e-supplies, JobIndex, Laybourn EL, Lindskov Communication, Litecom og Store-Hedebyg Entreprise samt offentlige institutioner i en række kommuner.

Fakta om Brüsch Precision A/S
• Kernekompetencen hos Brüsch A/S, der blev etableret i 1958, er at udvikle og fremstille præcisionskomponenter efter den enkelte kundes specifikationer og ønsker. Virksomheden producerer finmekanik i alle materialer, hvilket har givet Brüsch stor ekspertise inden for samspillet mellem materialevalg og produktionsprocessen.
• For hele tiden at kunne tilbyde kunderne de bedste og mest fremtidssikrede finmekaniske løsninger, holder Brüsch en høj investeringsrate i ny teknologi og produktionsforbedring samt i optimeringsudstyr og automatisering med robotter.
• En væsentlig del af selskabets produkter eksporteres globalt med hovedvægten på Skandinavien, Europa og USA. Kunderne findes primært inden for MedTech, offshore og science. Eksempelvis udvikler virksomheden højpræcisionsinstrumenter og operationsrobotter til brug på sygehuse


Relevant information

Brüsch hjemmeside
www.brusch.dk

Chabert & Partnere hjemmeside
www.chabertogpartnere.dk


Billeder


Pressekontakt

Gitte Brüsch
Direktør og bestyrelsesmedlem, Brüsch Precision A/S
  20 14 03 61
Anne Chabert
Direktør og bestyrelsesmedlem, Chabert & Partnere
  40 96 16 87

Firma


Industrihegnet 8 A
4030 Tune, Danmark

  +45 40 96 16 87

http://chabertogpartnere.dk/

Modtag nyheder fra Chabert & Partners på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire